Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Nejvýznamnější přednášky za období 1995-2000

 • Skotáková, J.: Ultrasonografie pohybového ústrojí. Postgraduální kurs v abdominální ultrasonografii, 30.6.-1.7.1995, Brno.
 • Procházka, J.: Vyšetření horního oddílu trávicí trubice v dětském věku. - 2 medzinárodné rádiologické "Winter Fórum" - Abdomen I., Štrbské Pleso 21. -28.1.1995.
 • Procházka, J.: Systemic Vascular Malformations by Children: Results of Tailored Embolotherapy. -4th International Danube Symposium (In cooperation with Slova, Czech, Austrian, Hungarian and Bavarian/Germany Societies of Radiology), Bratislava 4.-6.5.1995.
 • Procházka, J.: OPTIRAY v pediatrické radiodiagnostice. - Ceolost. odb. seminář "Zkušenosti s kontrastní látkou OPTIRAY (Ioversol)", Praha (IPVZ) 9.5.1995.
 • Vokurková, J., Konvičková, E., Procházka, J., Samohýl, J.: Nové trendy v léčení hemangiomů. - Spol. čes. Lék. v Brně, večer Kliniky plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno 9.5.1995.
 • Procházka, J.: Ultrasonografie obstrukčních stavů trávicí trubice. - Euroson School in ultrasonography, Eas-West Collaborations: Postgraduální kurs v abdominální ultrasonografii s mezin. účastí, Brno 30.6. - .7.1995.
 • Procházka, J., Jíra, I., Mach, V., Ondříková, J.: Intravazální arteficiální embolizace - indikace, metodika, výsledky. - VIII. dny pediatrické radiologie, Liberec 8. - 9.9.1995.
 • Ondříková, J., Procházka, J., Mach, V., Skotáková, J., Dohnalová, J.: Plicní nálezy u kritických novorozenců. VIII. dny pediatrické radiologie, 8.-9.9. 1995, Liberec
 • Skotáková, J., Bajerová, J.: Morbus Perthes. VIII.dny pediatrické radiologie, 8.-9.9. 1995, Liberec.
 • Skotáková, J., Procházka, J., Mach, V., Dohnalová, T.: Nárys techniky ultrasonografického vyšetření kyčelních kloubů. VIII. dny pediatrické radiologie, 8.-9.9 1995, Liberec.
 • Mach, V., Skotáková, J., Ondříková, J.: Ultrasonografická diagnostika kloubních výpotků. VIII. dny pediatrické radiologie, 8.-9.9. 1995, Liberec.
 • Skotáková, J., Mach, V.: Novorozenecká osteomyelitida- kazuistika. VIII. dny pediatrické radiologie, 8.-9.9. 1995, Liberec.
 • Skotáková, J., Mach, V.: Ultrazvukové vyšetření při tupém poranění břicha u dětí. II. postgraduální kurz- symposium, 27. -28. 5. 1996, Olomouc.
 • Procházka, J.:Cévní malformace a hemangiomy v dětském věku. (Moderní diagnosticko-terapeutická koncepce). - Habilitační přednáška, Brno 4.6.1996.
 • Procházka, J., Vokurková, J., Konvičková, E., Mach, V., Ondříková, J., Piler, P., Poul, J., Skotáková, J., Tecl, F.: Diagnostika a léčba hemangiomů a cévních malformací končetin. - Postgraduální kurs v rámci East-West Symp. on Pediat. Orthop., Brno 25.9.1996
 • Jochymek, J., Poul, J., Skotáková, J.: The Results of Femoral Varus Osteotomy for Treatment of Legg-Calvé- Perthes Disease. East-West Symposium on Paediatric Orthopaedics, September 26-28, 1996, Brno.
 • Skotáková, J., Procházka, J., Mach, V.: Ultrasonography of the hip / The variety of the anterior capsule distance ( ACD ). East - West Symposium on Paediatrics Orthopaedics, September 26-28, 1996, Brno.
 • Skotáková, J., Procházka, J., Bajerová, J.: Septic arthritis in neonates, East- West Symposium on Paediatrics Orthopaedics, September 26-28, 1996, Brno.
 • Procházka, J., Vokurková, E., Tecl, F., Konvičková, E., Jíra, I., Mach, V.: Podíl radiologa na diagnostice a léčbě superficiálních hemangiomů. - XXX. čes. radiol. kongr., Špindlerův Mlýn 10. -12.10.1996
 • Skotáková, J., Mach, V., Sedlinský, R., Hanák, R.: Diagnostika septických artritid u novorozenců. 42. pediatrický den, 18.1. 1997, Brno.
 • Mach, V., Procházka, J., Ondříková, J., Skotáková, J., Dohnalová, T.: Barevná dopplerovská ultrasonografie v dětském věku. - přínos pro klinickou praxi. Ultrazvukový seminář KARDIA CZECH - ACUSON - SCHERING - MEFA 97. 6. 11. 1997., Brno.
 • Procházka, J., Ventruba, J., Ondříková, J., Skotáková, J., Tecl, F., Jíra, I.: Intrakraniální cévní malformace v dětksém věku. - "Moravský den" Čes. radiol. spol. - "MEFA 96", Brno, 7.11.1996.
 • Procházka, J.: Základné princípy hodnotenia kostného veku a predikcia konečnej telesnej výšky v dospelosti. - IV. medzinárodné rádiologické WINTERFÓRUM 97, Vysoké Tatry - Štrbské pleso 3. - 11-1.1997.
 • Procházka, J.: Cévní malformace a hemangiomy - moderní diagnosticko- terapeutická koncepce - X. dny zobrazovací diagnostiky v dětském věku, Praha 24.-25.4.1997
 • Peregrin., J., Kašpar, M., Procházka, J.: Embolizační materiál PHEMA. První klinické zkušenosti a perspektivy. - II. pracovní sympozium Sdružení intervenčních radiologů při ČRG (SIR), Brno 8.-9.5.1997.
 • Procházka, J., Ondříková, J.: Iomeprol v pediatrické radiodiagnostice. - Ceolst. odb. seminář "Zkušenosti s kontrastní látkou IOMERON (Iomeprol)", Strážnice 9. - 10.5.1997.
 • Procházka, J.: Moderná diagnosticko-terapeutická koncepcia arteriovenóznych malformácií a hemangiómov. Oravské lekárske dni, Dolný Kubín 26. - 28.6.1997.
 • Procház, J.: Základní principy diagnostiky a léčby intrakraniálních cévních malformací v dětském věku. - II. Žitnoostrovné rádiologické sympózium, Velký Meder 17. - 19.0.1997.
 • Procházka, J.: Imaging of Pumonary Diseases in Childhood. Pathological Patterns Recognition. - Chest-Workshop 97 - Postgraduate education course ESDIR, Brno -11.1997.
 • Procházka, J.: Intravaskulární intervenční výkony u hemangiomů a AV malformací v dětksém věku. - PTA kurs IKEM, Praha 19.11.1997.
 • Procházka, J.: Jiří Holý, lékař a vysokoškolský učitel. - Přednáškové odpoledne Čs. biologické společnosti, Brno 29.4.1998.
 • Procházka, J.: Cévní malformace a hemagiomy: moderní diagnosticko-terapeutická koncepce. - Přednáškové odpoledne Čs. biologické společnosti, Brno 29.4.1998.
 • Skotáková, J.: Ultrazvukové vyšetřování kyčelních kloubů u dětí.Jarní sympozium radiologických laborantů a asistentů, 29.-30. 5. 1998, Brno.
 • Skotáková, J., Mach, V., Sedlinský, R., Hanák, R.: Purulentní artritidy a osteomyelitidy u novorozenců - ultrazvuková diagnostika. XXXI. Český radiologický kongres, Olomouc ´98. 17.-19. 9. 1998.
 • Skotáková, J., Mach, V.: Úskalí diagnostiky v dětské osteologii. II. liberecké osteologické dny, 14.-15. 10. 1999, Liberec.
 • Skotáková, J.: Septic arthritis, injury in nonossified skeleton. Post-graduate Course on Musculoskeletal Ultrasonography. 26.- 27. 11. 1999, Brno.
 • Procházka, J., Mach, V., Skotáková, J.: Hodnocení kostního věku a prognóza cílové tělesné výšky v dospelosti. - Jarní sympózium Společnosti radiologických laborantů a asistentů Čes. lék. spol. J.E. Purkyně s mezin. účastí, Brno 29.-30.1998
 • Procházka, J.: Embolization of venous malforamtions by direct percutaneous puncture in children. - 12th International Workshop on Vascular Anomalies (held by the International Society for the Study of Vascular Anomalies /I.S.S.V.A./), Berlin 27.-28.6.1998.
 • Procházka, J., Ventruba, J., Mach, V.: Varixy skalpu. Moravský den Čes. radiol. spol., Brno 21.10.1991.
 • Horák, D.,Charvátová, M., Skotáková, J.: Mesoblastický nefrom. Jarní sympozium radiologických laborantů, 1999, Brno.
 • Mach, V., Skotáková, J., Procházka, J., Štěrba, J.: CT obrazy lymfomů v dětskémvěku. Pediatrické dny, 1999, Brno.
 • .Horák, D., Mach V., Procházka, J., Skotáková, J.: Magnetom Open viva - první zkušenosti v klinické praxi. Seminář MR sekce ČRS, 1999, Strážnice.
 • Horák, D., Procházka, J., Procházková, L., Skotáková, J.: Regionální lymfatické uzliny orofaciální oblasti v MR obraze. Olomoucké okologické dny, 2000, Olomouc.
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji