Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

MUDr. Tomáš Jimramovský: Péče o děti na novorozenecké JIP vyžaduje multidisciplinární přístup

„Zdravotní stav patologických nebo nedonošených novorozenců se může z minuty na minutu změnit, většinu z nich se ale podaří zachránit,“ říká vedoucí lékař Oddělení 56 – novorozenecké JIP Pediatrické kliniky MUDr. Tomáš Jimramovský. Stejně jako na Neonatologickém oddělení v Porodnici se zdejší lékaři a zdravotní sestry starají kromě dětí narozených v termínu také o ty narozené předčasně. Ročně jich zde ošetří přes 100. Oddělení 56 patří mezi nejspecializovanější pracoviště svého typu v České republice, zajišťuje péči o novorozence ve stavu akutního ohrožení života nebo po operacích.

 

Jak se liší specializace Vašeho a Neonatologického oddělení?

Oddělení 56 bylo založeno v roce 1993, kdy vznikla potřeba vytvořit místo, kde budou ošetřováni novorozenci, kteří vyžadují multidisciplinární péči specialistů v Dětské nemocnici. Přestože nepatříme pod Neonatologické oddělení, ale pod Pediatrickou kliniku, funkčně vytváříme jeden celek, spolupracujeme a pacienty si předáváme.

Jaké toto rozdělení přináší výhody?

Zde v Dětské nemocnici je možné poskytnout komplexní péči všech pediatrických specializací.

V čem je Vaše oddělení výjimečné?

Fungujeme jako jihomoravské centrum pro děti s chirurgickou problematikou, kde se operují všechny vrozené vady. Jsme také centrum pro operace rozštěpu rtů u novorozenců, takto specializovaná centra jsou pouze dvě v České republice – v Praze a v Brně – zde koncentrujeme tedy případy z celé Moravy. V rámci České republiky jsme také centrum pro děti s vrozenými kožními chorobami – ichtyózou a epidermolýzou. Zajišťujeme rovněž péči o novorozence s vrozenými srdečními vadami před jejich transferem do kardiocentra v Praze. 

Můžete popsat, co je tzv. převozová služba novorozenců a jak funguje?

Každé perinatologické centrum v České republice má svou převozovou službu pro transporty patologických novorozenců z pracovišť nižšího typu. Pro jižní Moravu fungujeme jako převozová základna my. V praxi to funguje tak, že na záchranné službě je vyčleněna jedna sanitka pro naše potřeby, když je nutné transport realizovat, sanitka k nám přijede a naloží převozový inkubátor, s nímž zároveň vyjede i náš transportní tým – neonatologická sestra a lékař.

Kolik transportů za rok uskutečníte?

Za rok uskutečníme přes 300 převozů novorozenců.  Zhruba 200 z nich transportujeme z okresních nemocnic, zbytek tvoří transporty z Obilního trhu k nám nebo k ambulantnímu vyšetření v Dětské nemocnici. Během transportu je nutné novorozence zajistit, stabilizovat, udržovat jeho termoregulaci. Takto malé děti jsou velmi náchylné na výkyvy teploty, kterou ještě samy nejsou schopny udržet, hrozí tedy podchlazení.

Kdy je nutné k Vám dítě transportovat?

Když se již předčasný porod rozběhne a rodička se nestačí přesunout ještě před narozením dítěte do specializovaného perinatologického centra, aby se dítě narodilo již tam, tak je nutné jej po narození do takového centra transportovat. Kromě předčasně narozených dětí ale jsou na naše oddělení transportováni také novorozenci, kteří se narodí v termínu, ale jejich zdravotní stav se zhorší, takže vyžadují superspecializovanou péči, kterou jim můžeme poskytnout na naší novorozenecké JIP. Transportujeme jakéhokoli novorozence, který potřebuje intenzivní péči, jenž mu jiná pracoviště nejsou schopna poskytnout.

Jaká je kapacita Vašeho oddělení?

V rámci našeho oddělení máme 22 lůžek, z toho 8 resuscitačních, 10 JIP lůžek a 4 lůžka standardní.

Kolik pacientů ročně ošetříte?

Ročně máme kolem 330 pacientů, zhruba 200 je k nám převezeno z okresních nemocnic a 100 je z ostatních center, jako je např. Obilní trh.

Kolik dětí z tohoto počtu je nedonošených a jakou péči potřebují?

Z celkového počtu hospitalizací za rok tvoří cca jednu třetinu novorozenci nedonošení. Předčasně narozené děti potřebují speciální péči – z hlediska výživy, termoregulace, zajištění dechových funkcí. Zároveň i po operacích se může vyskytnout řada komplikací, které je potřeba sledovat.

Z jakého důvodu se koncentrují na Vaše oddělení?

Na rozdíl od Neonatologického oddělení na Obilním trhu zde koncentrujeme případy nedonošených dětí, které potřebují chirurgický zákrok nebo péči jiného specialisty v rámci Dětské nemocnice.

Můžete blíže popsat multidisciplinární péči?

Uvedu to na příkladu rozštěpu rtu. V praxi se zjistí, že dítě má rozštěp již prenatálně, tzn. ještě před narozením dítěte je většinou rodička zkontaktována s plastickými chirurgy, s nimiž proběhne konzultace. Následně se dítě narodí, ať už v kterékoli nemocnici na Moravě, lékaři kontaktují nás a my následně dětské chirurgy z Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, kteří stanoví termín operace. Novorozenec je hospitalizovaný zde v Dětské nemocnici, kde je provedena operace. Během následného několikaletého léčebného procesu se o dítě starají odborníci více specializací, např. plastický chirurg, foniatr, rehabilitační pracovník. Těsně po operaci zajišťujeme péči my na neonatologické JIP – tedy internisté a intenzivisté specializovaní na neonatologii, staráme se o děti po stránce výživy, ventilací, vyšetřujeme je, děláme většinu zákroků kromě operací. Velmi důležitá je také péče nelékařského zdravotnického personálu.

Je pro Vás náročná i komunikace s rodinou?

Komunikace s rodinou je součástí naší práce, v rámci Dětské nemocnice také funguje tzv. Centrum provázení, které nabízí rodinám bezplatnou pomoc, cenné poradenství v oblasti sociální i psychologické. Takže rodiče těchto dětí mohou využít i tyto služby, tato spolupráce funguje velmi dobře.

Lze nějak shrnout specifika péče o tyto děti?

U takto malých dětí nikdy nevíme, zda přežijí, nebo ne, jejich stav se může z minuty a minutu rychle změnit, přesto se většině našich pacientů podaří zachránit život. Na tomto úsilí pracuje společně s rodiči tým odborníků různých specializací.

 

Fotogalerie
Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon B2, 1.PP oddělení 56, 56 JIP, 1.NP oddělení 46, 46 JIP, dialýza, 3.NP oddělení 48 4.NP oddělení 67, 67 kožní

Dětská nemocnice, pavilon G, 3. NP oddělení 69, 1. NP ambulance

E-mail:

Kontakty:

532 234 226

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji