Menu
Česky English
532 23 1111

Kapitoly v knihách 2007

 1. Adam Z., Bednařík J., Neubauer J., Chaloupka R., Fojtík Z., Vaníček J., Pour L., Čermáková Z., Maisnar V., Straub J., Staníček J., Bolčák K., Hájek R., Krejčí M., Vorlíček J.: Mnohočetný myelom a diferenciální diagnóza bolestí páteře. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 191-223, ISBN 978-80-7262-453-9
 2. Adam Z., Doubek M., Pour L.: Chronická B–Lymfatická leukémie. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 161-167, ISBN 978-80-7262-453-9
 3. Adam Z., Doubek M., Pour L.: Myelodysplastický syndrom a myelodysplastické či myeloproliferativní choroby. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 85-92, ISBN 978-80-7262-453-9
 4. Adam Z., Doubek M., Vorlíček J., Chlupová G., Pour L.: Polycythaemia vera a jiné příčiny zvýšeného hematokritu. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 111-120, ISBN 978-80-7262-453-9
 5. Adam Z., Doubek M., Vorlíček J., Pour L.: Akutní lymfatická leukémie dospělých. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 99-102, ISBN 978-80-7262-453-9
 6. Adam Z., Doubek M., Vorlíček J., Pour L.: Akutní myeloidní leukémie. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 55-64, ISBN 978-80-7262-453-9
 7. Adam Z., Doubek M., Vorlíček J., Pour L.: Chronická idiopatická myelofibróza. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 127-130, ISBN 978-80-7262-453-9
 8. Adam Z., Doubek M., Vorlíček J., Pour L.: Chronická myeloidní leukémie. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 105-110, ISBN 978-80-7262-453-9
 9. Adam Z., Doubek M., Vorlíček J., Pour L.: Myeloproliferativní nemoci obecně. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 103-104, ISBN 978-80-7262-453-9
 10. Adam Z., Doubek M., Vorlíček J.: Esenciální (primární) trombocytémie. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 121-126, ISBN 978-80-7262-453-9
 11. Adam Z., Král Z., Vorlíček J.: Hodgkinův lymfom. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 183-186, ISBN 978-80-7262-453-9
 12. Adam Z., Mužík J.: Rizikové faktory zevního prostředí. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 235-239, ISBN 978-80-7262-453-9
 13. Adam Z., Navrátil M., Pour L.: Folikulární lymfom – Nejčastější maligní lymfom ze skupiny nízce agresivních lymfomů a typický zástupce této skupiny. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 155-160, ISBN 978-80-7262-453-9
 14. Adam Z., Penka M., Chlupová G., Pour L., Vorlíček J.: Příznaky krevních chorob a základní vyšetřovací metody. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 23-34, ISBN 978-80-7262-453-9
 15. Adam Z., Penka M., Matýšková M., Chlupová G., Pour L., Tomíška M.: Anémie. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 35-54, ISBN 978-80-7262-453-9
 16. Adam Z., Penka M., Matýšková M., Chlupová G., Pour L.: Poruchy funkce a počtu trombocytů. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 55-64, ISBN 978-80-7262-453-9
 17. Adam Z., Penka M., Matýšková M., Chlupová G., Pour L.: Poruchy krevního srážení, poruchy hemostázy. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 65-84, ISBN 978-80-7262-453-9
 18. Adam Z., Pour L.: Histiocytární choroby – histiocytóza z langerhansových buněk. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 233, ISBN 978-80-7262-453-9
 19. Adam Z., Simonides J.: Primární systémová al-amyloidóza a některé další typy amyloidóz. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 229-232, ISBN 978-80-7262-453-9
 20. Adam Z., Tomíška M., Doubek M., Vorlíček J., Pour L.: Hypereozinofilní syndrom. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 131-140, ISBN 978-80-7262-453-9
 21. Adam Z., Vorlíček J., Pour L.: Mycosis Fungoides – Příklad kožního T-Lymfomu s nízkou agresivitou nemoci. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 173, ISBN 978-80-7262-453-9
 22. Adam Z., Vorlíček J., Pour L.: Vlasatobuněčná leukémie. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 169-171, ISBN 978-80-7262-453-9
 23. Adam Z., Vorlíček J., Pour L.: Vysoce agresivní lymfomy. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 181-182, ISBN 978-80-7262-453-9
 24. Adam Z., Vorlíček J.,Neubauer J., Pour L.: Difúzní velkobuněčný B-Lymfom – nejčastější zástupce ze skupiny agresivních maligních nehodgkinských lymfomů. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 175-180, ISBN 978-80-7262-453-9
 25. Adam Z.,Neubauer J., Staníček J., Bolčák K., Vorlíček J., Dvořák K.: Maligní lymfomy obecně.  Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 143-152, ISBN 978-80-7262-453-9
 26. Adam Z.: Monoklonální gamapatie. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 188-190, ISBN 978-80-7262-453-9
 27. Adam Z.: Maligní krevní choroby. Vnitřní lékařství. Druhé, doplněné a přepracované vydání. Galén, 2007, str. 215-245, ISBN 978-80-7262-496-6
 28. Buliková A.: Anémie. In Dítě a kol.: Vnitřní lékařství. Druhé, doplněné a přepracované vydání. Galén, 2007, str. 165-187, ISBN 978-80-7262-496-6
 29. Doubek M.: Systémová mastocystóza. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 141-142, ISBN 978-80-7262-453-9
 30. Fojtík Z, Bohmová J.: Revmatologie. In Vnitřní lékařství,  Galén 2007,  ISBN 978-80-7262-496-6.
 31. Kořístek Z.: Transfúze a jejich indikace. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 284-287, ISBN 978-80-7262-453-9
 32. Křivanová A., Husa P., Fojtík Z., Skřičková J.,Řehák Z., Mayer J.: Horečka nejasné etiologie. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 265-281, ISBN 978-80-7262-453-9
 33. Penka M.: Fyziologické poznámky k procesům krevního srážení. In: K. Indrák a kol. Hematologie. Triton, 2006/2007, s. 93 – 97, ISBN 80-7254-868-9
 34. Penka M.: Laboratorní diagnostika poruch hemostázy. In: K. Indrák a kol. Hematologie. Triton, 2006/2007, s. 97 – 100,  ISBN 80-7254-868-9
 35. Penka M.: Vrozené krvácivé stavy, In: K. Indrák a kol. Hematologie. Triton, 2006/2007, s. 110 – 117,  ISBN 80-7254-868-9
 36. Penka M.: Získané krvácivé stavy, In: K. Indrák a kol. Hematologie. Triton, 2006/2007,  s. 117 – 120, ISBN 80-7254-868-9
 37. Penka M.: Cévní endotel a krevní srážení, in: Štejfa M. a spolupracovníci: Kardiologie. 3 přepracované a doplněné vydání, Grada Publishing a,s,, 2007, 54 – 58. ISBN 978-80-247-1385-4
 38. Penka M.: Antikoagulancia, in: Štejfa M. a spolupracovníci: Kardiologie. 3 přepracované a doplněné vydání, Grada Publishing a,s,, 2007, 306 – 317. ISBN 978-80-247-1385-4
 39. Pour L., Adam Z.: Solitární kostní a extramedulární plazmocytomy. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 225, ISBN 978-80-7262-453-9
 40. Pour L., Adam Z.: Waldenströmova makroglobulinémie. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 227-228, ISBN 978-80-7262-453-9
 41. Ráčil Z., Kocmanová I.: Infekční komplikace u hematoonkologických nemocných. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 251-257, ISBN 978-80-7262-453-9
 42. Sláma O., Vorlíček J.: Základní principy paliativní péče. Paliativní medicína pro praxi. Vydání první. Galén, 2007, s. 25-37. ISBN 978-80-7262-505-5
 43. Sláma O., Tomíška M.: Syndrom horní duté žíly. Paliativní medicína pro praxi. Vydání první. Galén, 2007, s. 202-204. ISBN 978-80-7262-505-5
 44. Sláma O., Vorlíček J.: Indikace paliativní protinádorové terapie a rozhodování o jejím ukončení. Paliativní medicína pro praxi. Vydání první. Galén, 2007, s. 229-236. ISBN 978-80-7262-505-5
 45. Tomíška M.: Anorexie, kachexie a nutriční podpora. Paliativní medicína pro praxi. Vydání první. Galén, 2007, s. 107-113. ISBN 978-80-7262-505-5
 46. Tomíška M.: Nauzea a zvracení. Paliativní medicína pro praxi. Vydání první. Galén, 2007, s. 115-122. ISBN 978-80-7262-505-5
 47. Tomíška M.: Průjem. Paliativní medicína pro praxi. Vydání první. Galén, 2007, s. 128-132. ISBN 978-80-7262-505-5
 48. Tomíška M.: Zácpa. Paliativní medicína pro praxi. Vydání první. Galén, 2007, s. 133-139. ISBN 978-80-7262-505-5
 49. Vášová I.: Terapie primárního lymfomu varlat. Nádory varlat. Vydání první. Vydal Euroverlag, s.r.o., 2007 s.358, ISBN 978-80-7177-000-8
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji