Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace pro tělesně postižené klienty

Všechny areály a jednotlivé pavilóny FN Brno jsou vybaveny bezbariérovým přístupem pro tělesně postižené klienty.

Ve všech areálech a jednotlivých pavilónech FN Brno je dostupné bezbariérové sociální zařízení, které je vyznačené na orientačních plánech a informačních tabulích.

Je-li potřeba hospitalizovat tělesně postiženého klienta na pracovištích, kde není odpovídající vybavení, a to nejen v oblasti sociálního zařízení,  potom je klient hospitalizován na jiném pracovišti, kde je toto vybavení dostupné, jako je Rehabilitační oddělení nebo Spinální jednotka, popřípadě je dle stavu  klienta voleno jiné náhradní řešení odpovídající jeho požadavkům a především jeho zdravotního stavu.

V případě zdravotní péče v rámci Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno je možné, pokud nejsme schopni zajistit odpovídající podmínky pro tělesně postižené v areálu Obilní trh, realizovat tuto péči v areálu Bohunice.  

Zdravotně–sociální oddělení FN Brno je připraveno pomoci tělesně postiženým jak poskytnutím potřebných informací, tak i při vyplnění žádostí a dalších potřebných úkonů.

Pokud jde o ubytování průvodců klientů, to je možné přímo na odděleních. Toto ubytování poskytujeme  průvodcům tělesně postižených klientů, pokud si to jejich zdravotní stav vyžaduje.

Na internetových stránkách FN Brno je možné nalézt odkazy, kde jsou umístěné informace  pro  všechny pacienty (http://www.fnbrno.cz/pobyt-v-nemocnici/t1022) a také o umístění parkovišť pro invalidní spoluobčany. Tyto informace budou v nejbližší doplněny o přehled rozmístění bezbariérových sociálních zařízení.

 

Všichni zaměstnanci mají k dispozici i tento etický dokument:

 • Uvědomte si, že pacient potřebuje kontinuální péči od všech členů personálu.
 • Uvědomte si, že pacient má mnoho obav a strachu.
 • Podpořte ho, aby své pocity obav a strachu vyjádřil.
 • Zajistěte mu akceptující prostředí.
 • Prokažte mu přátelství a srdečnost.
 • Podpořte ho, aby použil duchovní zdroje.
 • Zjistěte, jakým způsobem dříve zvládal zátěž.
 • Vysvětlete mu všechny procedury a funkce ošetřovatelské péče.
 • Diskutujte s ním o všech jeho obavách a strachu například .
 • strachu z neznámého;
 • ztrátě schopnosti ovládání svého těla a chování;
 • bolesti – pacient potřebuje informace o dostupnosti různých druhů léků terapii jako je ozařování, chirurgické výkony apod.;
 • bezmocnosti- pacient každý den potřebuje dobrou výživu, aktivitu, hluboké dýchání, což obvykle pomáhá;
 • Pochopte, že pacient každý den potřebuje mít pohodlí a cítit se pokud možno pozitivně a užitečně.
 • Podporujte jeho soběstačnost v sebepéči a oddechových aktivitách.
 • Udržujte jeho normální životní styl co nejdéle.

 

Bezbariérová WC pro tělesně handicapované

Nemocnice Bohunice                                                                                                                                             Invalida

pavilon L

 • 1. NP M+Ž
 • 3. NP Ž
   

pavilon I1

 • 1. NP M+Ž

pavilon I2

 • 1. NP M+Ž - RDK
 • 1. NP spol. - TO

pavilon X (DTC)

 • 1. NP - 5.NP M+Ž
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji