Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Granty

Téma: Radiologické metody vyšetřování tenkého střeva. GA AV reg.č. ICE5162201. Řešitel: Doc. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.

Téma: Rozvojový projekt Masarykovy Univerzity v Brně Lékařská fakulta – Nová koncepce rozšíření nelékařských studijních programů o obory pro pracovníky ve zdravotnictví (2005), řešitel prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc

Téma: Rozvojový projekt Masarykovy Univerzity v Brně Lékařská fakulta – Celoživotní vzdělávání v nelékařských oborech v souladu se zákonem 96/2004, spoluřešitel prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.

Téma: Chirurgické léčení maligních tumorů jater. Spoluřešitel grantový projekt č. 4287-3. Hlavní řešitel doc. MUDr. Leypold, CSc.

Téma: Možnosti ultrazvukové enteroklýzy v diagnostice a sledování nemocných s postižením tenkého střeva, především Crohnovou chorobou. Grant NK/4709-3. Hlavní řešitel: as. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. Spoluřešitelé: doc. MUDr. Aleš Hep, CSc., prim. MUDr. Jozef Všetíček, CSc.

Téma: Technika minimálně invazivní chirurgie při resekčních a rekonstrukčních výkonech na jícnu kurativní, i paliativní povahy. Závěrečná zpráva projektu 1714-3 grantu IGA MZ ČR, 1993-95, Nositel grantu: Fakultní nemocnice Brno, Bohunice. Jindřich Vomela, Vlastimil Válek, Zdeněk Kala, Aleš Trnka, Aleš Rejthar.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji