Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Oddělení 8 - urologie, břišní chirurgie

Vedoucí lékař

prim. MUDr. Pavel Zerhau, CSc., FEAPU

Lékař

MUDr. Matej Husár

Sestry

Hana Šemorová, Eva Šponerová, Libuše Veselá

Telefonní kontakt: 532 234 367 / 375
 

Charakteristika pracoviště

Úsek dětské urologie KDCHOT je akreditovaným pracovištěm MZ ČR pro dětskou urologii, spádově zahrnujícím jižní polovinu Moravy, se širším přesahem pro některá závažnější onemocnění.

Věnuje se především léčbě vrozených vývojových vad horní i dolní části močového traktu, vrozených vad zevního genitálu, neurogenních a funkčních poruch močových cest, stejně jako terapii získaných infekčních a neinfekčních onemocnění močového systému a zevního genitálu.

Nedílnou součástí práce je ošetřování a léčba lehkých i závažných poranění močového a pohlavního traktu, vyplývající z profilace celé kliniky.

Pracoviště má dlouhodobé zkušenosti s částečnými i úplnými náhradami močového měchýře a močové trubice. V rámci prenatální péče se podílí na diagnostice, léčbě a poradenství, zaměřené na patologie urogenitálního traktu plodu.

Ve spolupráci s Klinikou dětské onkologie FN Brno se podílí na léčbě nádorových onemocnění urogenitálního traktu. Tato léčba je v České republice soustředěna do dvou onkologických center, v Praze – Motole a v Brně.

Ve spolupráci s nefrologickými pracovišti jednotlivých okresů a krajů léčí funkční poruchy vyprazdňování moči u dětí (noční enuréza, denní pomočování).

 

Vybavení pracoviště

Klinika disponuje standardním lůžkovým oddělením pro pacienty s urologickým onemocněním, urologickou ambulancí pro ambulantní výkony i poradenskou péči, urodynamickou vyšetřovnou pro diagnostiku funkčních poruch močových cest, endoskopickým sálem a potřebnými operačními sály.

Pooperační péče pacientů je zajištěna na dvou jednotkách intenzívní péče.

Využívá vybavení a úzce spolupracuje s radiodiagnostickou klinikou (běžná radiodiagnostická vyšetření, magnetická rezonance, CT, angiografie, invazívni radiologie) a anestesiologicko-resuscitačním oddělením. Veškerá tato pracovičtě jsou umístěna na jednom patře téže budovy.

 

Provozní doba a kontakty

oddělení 8 - urologický úsek

návštěvy každý den 15:30-17:00 hod

tel. 532 234 367, 4685

urologická ambulance

út a čt 9:30-12:30

tel. 532 234 375

urodynamická vyšetřovna

út a čt 9:30-12:30

tel. 532 234 497Prosíme pacienty, aby se na ambulantní vyšetření objednávali telefonicky. Objednávání k ambulantním kontrolám i hospitalizacím je v pracovní dny od 14.00 do 15.00 na tel. 532 234 375 (urologická ambulance).

Překlady pacientů v pracovní dny prosíme konzultovat s MUDr. Zerhauem (v jeho nepřítomnosti s MUDr. Husárem), přes víkendy a volné dny se službukonajícím lékařem.

 

Časté urologické nemoci

 • Hydronefróza
 • Hypospadie, Epispadie
 • Megaureter
 • Fimóza
 • Vesikoureterální reflux
 • Exstrofie močového měchýře
 • Ureterokéla
 • Poruchy sexuální diferenciace
 • Poruchy polohy varlete - retence varlat
 • Nádory ledvin (Wilmsův nádor)
 • Poranění močových cest
 • Kloaka
 • Poranění ledvin
 • Zúžení močové trubice


Základní přístupy a operace močového traktu a genitálu

 • Uretroskopie, cystoskopie
 • Punkční epicystostomie
 • Punkční nefrostomie
 • Otevřená operace ledviny
 • Reimplantace močovodu
 • Operace močového měchýře
 • Operace močové trubice a genitálu
 • Operace nesestouplých varlat)

 

Základní vyšetřovací metody v dětské urologii

 • Ultrazvuk = sonografie
 • Vylučovací urografie (IVU)
 • Počítačová tomografie ledvin (CT)
 • Mikční cystouretrografie (MCUG)
 • Magnetická rezonance (MR)
 • Ascendentní pyelografie (AP)
 • Fázová (dynamická) scintigrafie ledvin (DTPA, MAG3)
 • Statická scintigrafie (DMSA)
 • Urodynamická vyšetření- cystometrie, uroflowmetrie, profilometrie
 • Uretroskopie, cystoskopie

 

Webové odkazy

 

Předoperační pediatrické vyšetření

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji