Menu
Česky English
532 23 1111

Článek v odborném periodiku 2010

  1. Červinek, Libor - Mayer, Jiří.Terapie imunitní trombocytopenické purpury ve světle nejnovějších doporučení.Farmakoterapie, 2, 2, od s. 164-169, 6 s. ISSN 1801-1209. 2010. info
  2. Hájek, Roman - Maisnar, Vladimír - Gregora, Evžen.Moderní léčba mnohočetného myelomu.Farmakoterapie, Praha : Farmakon Press, spol. s r.o., 2010, 2, od s. 187-191, 5 s.ISSN 1801-1209. 2010. info
  3. Kalač, Jan - Veverková, Lenka - Wechsler, Jan - Piskač, Petr - Zambo, Iva.Vzácné tumory žlučníku a žlučových cest, kaziustika.Rozhledy v chirurgii, Praha : ČLS J.E. Purkyně, Praha, Sokolská 31, 89, 2010,4, ods. 250-252, 3 s. 2010. info
  4. Křen, Leoš - Meluzín, Jaroslav - Pavlovsky, Z - Mayer, Jiří - Kala, Petr - Groch,Ladislav - Hornacek, I - Raušer, Petr - Vlasin, M.Experimental model of myocardial infarction: Histopathology and reperfusion damagerevisited.Pathol Res Pract., 206, 9, od s. 647-50, 4 s. 2010. info
  5. Panovská, Anna - Doubek, Michael - Brychtová, Yvona - Mayer, Jiří.Chronic Lymphocytic Leukemia and Focusing on Epidemiology and Management inEveryday Hematologic Practice: Recent Data From the Czech Leukemia Study Groupfor Life (CELL).Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 10, 4, od s. 297-300, 4 s. ISSN 2152-2650. 2010. info
  6. Zitterbart, Karel - Filková, Hana - Tomášiková, Lenka - Nečesalová, Eva - Zambo, Iva- Kantorová, Dagmar - Slámová, Iva - Vranová, Vladimíra - Žežulková, Dita -Pešáková, Martina - Pavelka, Zdeněk - Veselská, Renata - Kuglík, Petr - Štěrba,Jaroslav.Low-level copy number changes of MYC genes have a prognostic impact inmedulloblastoma.Journal of Neuro-Oncology, Springer Netherlands. ISSN 1573-7373. 2010. info
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji