Menu
Česky English
532 23 1111

Článek v časopise – souhrnná práce česky 2009

 1. Adam, Z., Krejčí, M., Pour, L.  Histiocytic disorders. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. Suppl 1, s. S109-S124-.
 2. Adam, Z., Krejčí, M., Tichý, M., Štěpánková, S., Pour, L., Hájek, R.  Léčba selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. 6, s. 570-582.
 3. Adam, Z., Tomíška, M., Krejčí, M., Pour, L.  Diferenciální diagnostika eozinofilie. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. Suppl 1, s. S125-S144-.
 4. Brejcha, M., Mayer, J., Klodová, D., Sobotka, J., Wróbel, M., Doubek, M., Bryhtová, Y., Pospíšilová, Š.  Klonální evoluce u chronické lymfocytární leukémie. Transfůze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. 2, s. 103-106.
 5. Buliková, A.  Sideropenická anémie. Bulletin Sdružení praktických lékařů České republiky, 2009, roč. , č. , s. 57-62.
 6. Buliková, A., Zavřelová, J.  Monitorování antitrombotické léčby nízkomolekulárními hepariny - bemiparin. Bemiparin Update, 2009, roč. , č. , s. 4-5.
 7. Buliková, A., Zavřelová, J., Penka, M.  Antifosfolipidový syndrom v roce 2009. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. 3, s. 253-262.
 8. Červinek, L., Doubek, M., Mayer, J.  Idiopatická trombocytopenická purpura - patogeneze, moderní léčba a analýza prevalence, diagnostiky a terapie nemoci v Jihomoravském kraji. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. 1, s. 23-30.
 9. Gazdová, J., Dvořáková, D., Ježíšková, I., Rázga, F., Jurček, T., Mayer, J.  Úloha FLT3 mutací v patogenezi akutní myeloidní leukemie. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. 4, s. 229-236.
 10. Hájek, R., Holánek, M.  Lenalidomid v léčbě mnohočetného myelomu. Farmakoterapie, 2009, roč. 2, č. 5, s. 159-163.
 11. Hrnčířová, K., Lengerová, M., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Mayer, J.  Molekulárněbiologická diagnostika invazívních mykotických infekcí vyvolaných vzácnými vláknitými houbami. Postgraduální medicína, 2009, roč. , č. , s. 53-59.
 12. Janíková A., Mayer J., Michalka J., Vášová I., Král Z.Aktuální pohled na diagnostiku a léčbu folikulárního lymfou Onkologie 2009; 3 (3): 105-109.
 13. Klabusay M., Skopalík J., Meluzín J.: Kmenové buňky v kardiologii: minulost, současnost a budoucnost celulární terapie poškozeného myokardu. Interní medicína pro praxi, 2009, 11(10), s. 452 – 457.
 14. Krejčí, M., Adam, Z., Pour, K., Brychtová, Y., Mayer, J., Vorlíček, J.  Chronická B-lymfatická leukemie a jí podobné stavy. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. 9, s. 746-765.
 15. Krejčí, M., Mayer, J., Adam, Z., Vorlíček, J.  Transplantace krvetvorných buněk. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. 9, s. 738-745.
 16. Kujíčková, J., Doubek, M.  Nová klasifikace Ph negativních chronických myeloproliferativních nemocí v přehledu. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. Suppl. 1, s. S23-S28.
 17. Lengerová, M., Bolehovská, R., Hrnčířová, K., Žák, P., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Mayer, J.  Úloha PCR v diagnostice invazivní aspergilózy. Postgraduální medicína, 2009, roč. 15, č. S4, s. 43-47.
 18. Matýšková, M., Šlechtová, M., Penka, M.  Kdy vyšetřit trombofilní stav a interpretovat výsledky. Interní medicína pro praxi, 2009, roč. 7, č. 8, s. 355-357.
 19. Mechl, Z.  Biofosfonáty - historie, vývoj a současnost. Farmakoterapie, 2009, roč. 5, č. , s. 15-18.
 20. Mechl, Z., Brančíková, D.  Nežádoucí účinky protinádorové léčby a jejich léčba. Medicína pro praxi, 2009, roč. 6, č. 6, s. 325-329.
 21. Mistrík,M., Adam,Z., Hájek,R., Mnohopočetný myelóm(liečba). Interná medicína, 2009,roč. 9, č.5, s.258-262
 22. Ostřížková, L.  Metastázy do kostí a možnosti léčby. Farmakoterapie, 2009, roč. 5, č. , s. 20-22.
 23. Penka, M., Buliková, A., Matýšková, M.  Nová antitrombotika. Postgraduální medicína, 2009, roč. 11, č. 2, s. 124-132.
 24. Penka, M., Dulíček, P., Binder, T.  Antitrombotická prevence v těhotenství. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. 3, s. 211-215.
 25. Penka, M.  Dabigatran, Farmakoterapie, Komentář. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. 3, s. 71-78.
 26. Penka, M., Blatný, J., Matýšková, M., Smejkal, P., Tesařová, E.  Hemofilie z pohledu vývoje zajištění péče o nemocné. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. 1, s. 871-874.
 27. Penka, M.  Léčba hluboké žilní trombózy. Medicína po promoci, 2009, roč. 10, č. 3, s. 79-84.
 28. Penka, M., Schwarz, J., Pavlí, T., Ondrák, K., Doubek, M., Dulíček, P., Pospíšilová, D., Kissová, J., Jonášová, A., Jelínková, P., Hluší, A., Schulzová, A., Černá, M., Brychtová, Y., Nováková, L., Kořístek, Z., Seghetová, J., Vozobulová, V., Hadačová, I., Hochová, I.  Výsledky léčby nemocných s esenciální trombocytémií a dalšími myeloproliferacemi provázenými trombocytémií-zpráva z registru pacientů léčených Thromboreductinem. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. 11, s. I-XII.
 29. Pospíšilová, Š., Tichý, B., Mayer, J.  Sekvenování lidského genomu - technologie nové generace aneb budeme rutinně sekvenovat lidské genomy?. Časopis lékařů českých, 2009, roč. 148, č. 7, s. 296-302.
 30. Pour, L., Adam, Z., Hájek, R.  Podpůrná léčba bisfosfonáty. Postgraduální medicína,  2009, roč. 11, č. 1, s. 24-31.
 31. Pour, L., Hájek, R., Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J.  Význam autologní transplantace u mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. 9, s. 767-772.
 32. Ráčil, Z., Haber, J., Drgoňa, L., Kouba, M., Žák, P., Kocmanová, I., Mallátová, N., Weinbergerová, B., Cetkovský, P., Mayer, J.  Primární profylaxe invazívních mykotických onemocnění u hematoonkologických nemocných-doporučení odborníků s podporou CELL,CHS JEP, COS JEP, SOS. Postgraduální medicína, 2009, roč. x, č. 02/2009, s. 39-42.
 33. Ráčil, Z., Kocmanová, I., Weinbergerová, B., Mayer, J.  Antimykotická profylaxe u nemocných s akutní leukémií a myelodysplastickým syndromem. Postgraduální medicína, 2009, roč. 11, č. 3, s. 16-21.
 34. Skuhrová Francová, H., Tichý, B., Malinová, K., Mayer, J., Pospíšilová, Š.  Stanovení minimální zbytkové nemoci u B-buněčné chronické lymfocytární leukemie: možnosti a vývoj metodických přístupů založených na PCR a RQ-PCR. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. 4, s. 197-203.
 35. Tomancová, A., Šedo, O., Zdráhal, Z., Mayer, J., Pospíšilová, Š.  Proteomická analýza nádorových buněk. Klinická onkologie, 2009, roč. 22, č. 5, s. 210-217.
 36. Tomíška, M.  Aprepitant. Remedida, 2009, roč. 19, č. 1, s. 3-8.
 37. Tomíška, M.  Nutriční podpora nemocných s transplantací krvetvorných buněk. Onkologie, 2009, roč. 3, č. , s. 170-174.
 38. Tomíška, M.  Přípravky enterální klinické výživy. Remedia, 2009, roč. 19, č. , s. 34-40.
 39. Vrzalová, Z., Sťahlová Hrabincová, E., Jeřábková, B., Votava, F., Kozák, L., Fajkusová, L.  Substituce v promotoru CYP21 genu ovlivňující fenotyp nemoci u pacientů s deficitem 21-hydroxylázy. . Kazuistiky v diabetologii, 2009, roč. 7, č. 1, s. 30-33.
 40. Weinbergerová, B., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Mayer, J.  Prevence a léčba febrilní neutropenie. Referátový výběr z onkologie, 2009, roč. , č. 1-2, s. 9-20.
 41. Žák, P., Ráčil, Z., Zavřelová, A.  Význam clofarabinu v léčbě akutních myeloidních leukemií. Farmakoterapie, 2009, roč. , č. 3, s. 264-267.
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji