Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

České publikace - původní práce 2007

 1. Adam Z, Křivanová A: Léčba recidivující multifokální histiocytózy z Langerhansových buněk 2-chlordeoxyadenosinem u osob dospělého věku. Zkušenosti jednoho pracoviště. Trans. Hemat. dnes, 13, 2007, 2: 63-66
 2. Adam Z, Straub J, Pour L, Krejčí M, Neubauer J, Vaníček J: Časnou diagnózou mnohočetného myelomu k lepší kvalitě života nemocných. Česká geriatrická revue, 2007,  5(4): 180-201
 3. Belada, D, Smolej L, Beránek M, Dvořáková D, Bukač J, Malý J: Molekulárně genetická Bcl-2/IgH pozitivita v kostní dřeni a/nebo v periferní krvi u nemocných s folikulárním lymfomem před léčbou neovlivňuje prognózu onemocnění. Lék. Zpr. LF UK Hradec Králové, 52, 2007, 1: 35-45
 4. Belada D, Smolej L, Štěpánková P, Beránek M, Dvořáková D, Bukač J, Malý J: Dosažení Bcl-2/IgH negativity v periferní krvi/kostní dřeni po léčbě je u nemocných s folikulárním lymfomem spojeno s lepší prognózou onemocnění. Vnitřní lékařství, 53, 2007, 10:645-651
 5. Blahákova I, Světnicová K, Mašková Š, Hněvsová P, Křečková G, Kozák L.: Syndrom fragilního X chromozomu typu FRAXE: klinická a molekulárně genetická diagnostika. Česko-slovenská pediatrie 62, 2007, 11: 638-643
 6. Horký O, Mayer J, Dvořáková D: Stanovení chimérismu pomocí polymerázové řetězové reakce v reálném čase. Přehled a první vlastní zkušenosti. Trans. Hemat. dnes, 13, 2007, 2: 73-78
 7. Janíková A, Bolčák K, Mayer J, Néméthová D, Staníček J: Klinický význam 18F-FDG-pozitronové emisní tomografie u folikulárního lymfomu. Trans.hemat.dnes, 13, 2007, No.3, p. 117-125
 8. Janíková A, Mayer J, Křen L,Kroupová I, Šmardová J, Dvořáková D, et al.: Stanovení t(14;18) z punkční biopsie uzliny u folikulárního lymfomu a význam tzv. molekulární uzlinové remise. Trans. Hemat. dnes, 13, 2007, 2: 79-87
 9. Janíková A, Obořilová A, Mayer J, Dvořáková D, Mejstřík P, Navrátil M, Vášová I, Křen L, Matuška M: Praktické aspekty a reálný klinický význam sledování t(14;18) v periferní krvi pacientů s folikulárním lymfomem. Časopis lékařů českých, 146, 2007, 4: 374-381
 10. Klabusay M, Suková V, Kořístek Z, Mayer J, Vorlíček J: Subpopulace CD34+ buněk a jejich význam pro přihojení štěpu u příbuzenských alogenních trasplantací periferních kmenových buněk. Vnitřní lékařství, 53, 2007, 6: 646-651
 11. Krejčí M, Vacková B, Krejčová H, Maisnar V, et al.: Autologní transplantace u 495 pacientů s mnohočetným myelomem – analýza dat z Národního registru transplantací krvetvorných buněk České republiky. Trans. Hemat. dnes, 13, 2007, 2: 56-62
 12. Mayer J, Tetkovský P, Krejčí M: Steroid-rezistentní akutní reakce štěpu proti hostiteli (GVHD). Trans. Hemat. dnes, 13, 2007, 192-199
 13. Matýšková M, Snopková S: HIV/AIDS a patologie v krevním obrazu. Časopis lékařů českých 2007, 1: 68-73
 14. Meluzín J, Janoušek S, Mayer J, Groch L, et al.: Autologous transplantation of mononuclear bone marrow cells in patients with chronic myocardial infarction. Cor Vasa, 49, 2007, 2:1-9
 15. Penka M, Gumulec J, Buliková A, Matýšková M, Smejkal P, Kissová J, Šlechtová M, Novotný J, Chlupová G: Monitorování perorální antikoagulační léčby v ambulantní praxi. Kardiologická revue, 2007, 9(3):159-164
 16. Penka M, Schwarz J, Pavlík T, et al.: Esenciální trombocytemie a další myeloproliferace s trombocytemií v údajích registru pacientů léčených Thromboreductinem do konce roku 2006. Vnitřní lékařství, 53, 2007, 6: 653-661
 17. Polanská V, Hlinomazová Z, Fojtík Z, Němec P: Syndrom suchého oka u pacientů s revmatoidní artritidou. Čes a slov Oftal, 2007, 63(6):422-30
 18. Pospíšilová Y, Adam Z: Porucha regulace glukózového metabolizmu u pacientů s mnohočetným myelomem léčených vysokými dávkami kortikosteroidů na naší klinice v roce 2004. Vnitřní lékařství 53, 2007, 1, 18-23
 19. Pospíšilová Y: Diabetes mellitus 2.typu – léčba inzulinem, sledování kompenzace diabetika a otázka prevence diabetu. Causa subita, 10, 2007, 4:105-106
 20. Tichý M, Maisnar V, Stulík J, Urban P, Adam Z, Kadlčková E, Vávrová J, Palička V, Jebavý L, Kodet R, Hájek R: Nemoc z těžkých řetězců μ. Klin. Biochem. Metab.,15 (36), 2007, 2:78-81
 21. Trněný M, Vášová I, Pytlík R, Belada D, Jankovská M, Kubáčková K, Šálková J, Kolešková E, Hofmanová Ž, Hrabětová Š, Kajaba V, Sýkorová A, Pirnos J, Přibylová J, Švecová J, Čiberová J, Bolomská I, Skácelíková E, Brejcha M, Adamová D, Fraňková H, Barsová L, Benešová K, Šenigl V, Campr V, Boudová L, Stříteský J, Petrová M, Krejčová H, Procházka B, Klener P:  Distribuce podtypů non-hodgkinského lymfomu v České republice a jejich přežití.  Klinická onkologie, 20,  2007, 5:340 – 348 .
 22. Vášová I, Boudová L, Trněný M, Pirnos J, et al.: Primární testikulární lymfom: klinickopatologická multicentrická retrospektivní studie a data registru kooperativní lymfomové skupiny (KLS). Klinická onkologie, 20, 2007, 4: 302-306
 23. Vondráček P, Zapletalová E, Ošlejšková H, Mlčáková L, Fajkusová L: Ovlivnění exprese mRNA genu SMN2 inhibitory histonových deacetyláz a jejich vliv na fenotyp spinální svalové atrofie I. a II. typu. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 70/103, 2007, 4: 253-258
 24. Zemanová M, Ščudla V, Pour L, Gregora E, Pavlíček P, Minařík J, Pika T, Bačovský J, Adam Z, Hájek R: Režim CTD (cyklofosfamid, thalidomid, dexametazon) v léčbě relabujících a refrakterních forem mnohočetného myelomu. Trans. Hemat. dnes, 13, 2007, 3:126-132
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji