Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Neurologická klinika

2014

Článek v časopise

ADAMOVÁ, B., KOPÁČIK, R., VOHÁŇKA, S., DUŠEK, L., BEDNAŘÍK, J. Is Electrophysiology Useful in the Differential Diagnostics of Lumbar Spinal Stenosis and Diabetic Polyneuropathy?. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(6), 684-690. ISSN 1210-7859.

ANDRAŠINOVÁ, T., ADAMOVÁ, B., KRAJINA, A., ANDRAŠINA, T. Spinální arteriovenózní malformace – dvě kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(4), 505-509. ISSN 1210-7859.

BEDNAŘÍK, J. Farmakoterapie neuropatické bolesti ve světle medicíny založené na důkazech. Bolest. 2014, 17(2), 41-46. ISSN 1212-0634.

KADAŇKA, Z. Postižení nervového systému z nutriční nedostatečnosti po bariatrických operacích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(4), 419-422. ISSN 1210-7859.

KADAŇKA, Z., ADAMOVÁ, B. Flekční cervikální myelopatie (Hirayamova choroba) – skutečnost, nebo mýtus? Dvě kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(3), 362-367. ISSN 1210-7859.

STRENKOVA, J., VOHÁŇKA, S., HABERLOVA, J., JUNKEROVA, J., MAZANEC, R., MRÁZOVÁ, L., PARMOVÁ, O., RIDZON, P., STANEK, J., SISKOVA, D., VONDRÁČEK, P., BRABEC, P., SNAJDROVA, L. REaDY – český registr svalových dystrofií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(2), 230-234. ISSN 1210-7859.

ŠTOURAČ, P., HORÁKOVÁ, D., MAVROV, I., TURČÁNI, P. AMETYST – observační studie fáze 4 sledující vliv intramuskulárně podávaného interferonu beta‑1a u pacientů s klinicky izolovaným syndromem/klinicky definitivní roztroušenou sklerózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(4), 465-472. ISSN 1210-7859.

VARGA, G., PACÍK, D., WASSERBAUER, R., PAVLÍK, T., JANOUŠOVÁ, E., PRAKSOVÁ, P. Je potřeba stanovit frekvenci urodynamického vyšetření u pacientů postižených dysfunkcí dolních močových cest v důsledku roztroušené sklerózy?. Urologické listy. 2014, 12(3), 21-31. ISSN 1214-2085.

VOHÁŇKA, S. Adultní forma Pompeho nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(6), 667-674. ISSN 1210-7859.

Kapitola v odborné knize

ŠTOURAČ, P. Roztroušená skleróza mozkomíšní. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 515-516. ISBN 978-80-7492-066-0.

Příspevěk v konferenčním sborníku

ŽURKOVÁ, P., MERTA, Z., DOŠKOVÁ, M., BARTOŠKOVÁ, M., BEDNAŘÍK, J. Vyšetření plicních funkcí a síly dechových svalů u nemocných s okulární a generalizovanou formou myasthenia gravis. II. kongres České pneumologické a ftizeologické spolčnosti ČLS JEP. Olomouc, 18.09.2014 - 20.09.2014. In: Pneumologie : výběr článků ku příležitosti konání odborných akcí : II. kongres České pneumologické a ftizeologické spolčnosti ČLS JEP ; XXIII. moravskoslezské dny pneumologie ; XII. Tománkův den bronchologie : 18.-20. září 2014. 2014, 2, 5.

2013

Článek v časopise

BEDNAŘÍK, J.  Intravenózní lidský imunoglobulin jako léčba 1. volby u chronické zánětlivé demyelinizační polyneuropatie? Neurologie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 4, s. 211-212.

BENEŠOVÁ, Y., VAŠKŮ, A., ŠTOURAČ, P., HLADÍKOVÁ, M., BEDNAŘÍK, J.  Association of HLA-DRB1 1501 tagging rs3135388 gene polymorphism with multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology, 2013, roč. 255, č. 1-2, s. 92-96.

EHLER, E., BEDNAŘÍK, J., HÖSCHL, C., WINKLER, P., SUCHÝ, M., PÁTÁ, M.  Náklady na poruchy mozku v České republice. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 3, s. 282-291.

ELIÁŠOVÁ, I., MEKYSKA, J., KOŠŤÁLOVÁ, M., MARECEK, R., SMEKAL, Z., REKTOROVÁ, I.  Acoustic evaluation of short-term effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on motor aspects of peech in Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission, 2013, roč. 120, č. 4, s. 597-605.

KADAŇKA, Z.  Elektrofyziologické vyšetření pánevního dna. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 2, s. 155-161.

KADAŇKA, Z.  Syndrom chronické únavy. Neurologie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 3, s. 160-162.

KADAŇKA, Z., HANÁK, J., GÁL, B.  Maligní tumor z pochvy periferního nervu v oblasti cervikálního plexu - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 6, s. 751-755.

KADAŇKA, Z., PEŠKA, S., BEDNAŘÍK, J.  Orolinguální angioedém jako komplikace trombolytické léčby pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Neurologie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 1, s. 51-53.

KALITA, Z., BRABEC, P., ŠVANCARA, J., VOHÁŇKA, S., JURA, R., MIKULÍK, R., KULIHA, M., NEUMANN, J., RAJNER, J., KRÁL, M., POLÍVKA, J., VÁSLAVÍK, D., TALÁB, R., LATTA, J., ŠKODA, O., BARTEYS, M.  Rizikový profil pacientů s prodělanou ischemickou cévní mozkovou příhodou - analýza dat z registru Ikta. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 3, s. 343-349.

KEŘKOVSKÝ, M., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., BEDNAŘÍK, J., SMRČKA, M., MECHL, M.  Význam MR zobrazení difuze míchy v diferenciální diagnostice míšních lézí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 4, s. 477-481.

KOŠŤÁLOVÁ, M., BEDNAŘÍK, J.  Test 3F Dysartrický profil – normativní hodnoty řeči v češtině. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 5, s. 614-618.

LUDKA, O., KÁRA, T., DROZDOVÁ, A., MORÁŇ, M., MATUŠKA, P., HOMOLKA, P., SOUČEK, F., BĚLEHRAD, M., HUDE, P., KREJČÍ, J., ŠPINAROVÁ, L., HRUBÁ, I., VÍTOVEC, J., SOUČEK, M., ŠPINAR, J.  Spánková apnoe a kardiovaskulární onemocnění. Kardiologická Revue, 2013, roč. 15, č. 2, s. 87-93.

MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, B., VOHÁŇKA, S.  Kvantifikace postižení u pacientů s lumbální spinální stenózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 5, s. 570-574.

MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, B., VOHÁŇKA, S., HNOJČÍKOVÁ, M., OKÁČOVÁ, I., DUŠEK, L., BEDNAŘÍK, J.  Neurological impairment score in lumbar spinal stenosis. European Spine Journal, 2013, roč. 22, č. 8, s. 1897-1906.

OKÁČOVÁ, I., BENEŠOVÁ, Y., VLČKOVÁ, E., KEŘKOVSKÝ, M., PRAKSOVÁ, P., HLADÍKOVÁ, M., KOSÍK, J., ULDRIJANOVÁ, D., ŠTOURAČ, P., BEDNAŘÍK, J.  Tumoriformní varianta roztroušené sklerózy - dvě kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 5, s. 641-647.

OKÁČOVÁ, I., PRAKSOVÁ, P., VLČKOVÁ, E., KEŘKOVSKÝ, M., BENEŠOVÁ, Y., ŠTOURAČ, P., BEDNAŘÍK, J.  Koincidence diabetes mellitus I. typu a roztroušené sklerózy - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. Suppl. 1, s. 27-31.

SKÁLOVÁ, D., ZÍDKOVÁ, J., VOHÁŇKA, S., MAZANEC, R., MUŠOVÁ, Z., VONDRÁČEK, P., MRÁZOVÁ, L., KRAUS, J., RÉBLOVÁ, K., FAJKUSOVÁ, L.  CLCN1 Mutations in Czech Patients with Myotonia Congenita, In Silico Analysis of Novel and Known Mutations in the Human Dimeric Skeletal Muscle Chloride Channel. Plos One, 2013, roč. 8, č. 12, s. e82549-e82549.

ŠKORŇA, M., BEDNAŘÍK, J., SMRČKA, M., ŠTOURAČ, P., MACHÁČEK, C., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., KRUPA, P.  Gliom vyššího stupně kaudální oblasti míchy imitující myelitidu – kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 1, s. 104-109.

ŠTOURAČ, P., ADLER, Z.  Paraneoplastické neurologické syndromy – základní charakteristika, klasifikace, etiopatogeneze a diagnostika. Neurologie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 1, s. 8-11.

ŠTOURAČ, P., BEDNÁŘOVÁ, J.  Paraneoplastické neurologické syndromy centrálního nervového systému. Neurologie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 1, s. 12-15.

Odborná kniha

ŠTOURAČ, P.  Mortalita u roztroušené sklerózy mozkomíšní. Praha: AT Mediprint, 2013. ISBN 978-80-260-4576-2.

Příspěvek do odborné knihy

CSÉFALVAY, Z., KOŠŤÁLOVÁ, M.  Diagnostika afázie. In: CZÉFALVAY, Z., LECHTA, V. Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Praha: Portál, 2013, s. 83-116. ISBN 978-80-262-0364-3.

CSÉFALVAY, Z., MEKYSKA, J., KOŠŤÁLOVÁ, M.  Diagnostika dysartrie. In: CSÉFALVAY, Z., LECHTA, V. Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Praha: Portál, 2013, s. 117-143. ISBN 978-80-262-0364-3.

KADAŇKA, Z., ŠKOLOUDÍK, D.  Komplikace léčby systémovou trombolýzou. In: ŠKOLOUDÍK, D., ŠAŇÁK, D. Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody. Praha: Maxdorf, 2013, s. 81-83. ISBN 978-80-7345-360-281.

MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, B.  Bolesti páteře. In: Hakl, M. Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 2. dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013, s. 170-182. ISBN 978-80-204-2902-5.

 

2012

Článek v časopise

Bednařík, J., Ambler, Z.  Léčba diabetické neuropatie. Neurologie pro praxi, 2012, roč. 13, č. Suppl. E, s. E25-30.

Bednařík, J., Ambler, Z., Opavský, J., Keller, O., Rokyta, R., Mazanec, R., Lejčko, J., Kozák, J., Suchý, M., Pátá, M., Kožený, P.  Klinický standard pro farmakoterapii neuropatické bolesti. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 1, s. 93-101.

Benešová, Y., Vašků, A., Štourač, P., Hladíková, M., Okáčová, I., Bednařík, J.  Asociace polymorfizmů v genu pro matrix metalloproteinázu-2 a tkáňový inhibitor  metalloproteinázy - 2 s roztroušenou sklerózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 3, s. 314-319.

Buršová, Š., Dubový, P., Vlčková Moravcová, E., Němec, M., Klusáková, I., Bělobrádková, J., Bednařík, J.  Expression of growth-associated protein 43 in the skin nerve fibers of patients with type 2 diabetes mellitus.Journal of the Neurological sciences, 2012, roč. 315, č. 1-2, s. 60-63.

Buršová, Š., Vlčková Moravcová, E., Hnojčíková, M., Němec, M., Dubový, P., Dušek, L., Jarkovský, J., Bělobrádková, J., Bednařík, J.  Valitida a prediktivní hodnota screeningových testů u prediabetické a časné diabetické polyneuropatie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 5, s. 562-572.

Buršová, Š., Vlčková, E., Hnojčíková, M., Němec, M., Dubový, P., Mičánková Adamová, B., Bednařík, J.  Vyšetření hustoty intraepidermálních nervových vláken z kožní biopsie - normativní data. Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 455-459.

Buršová, Š., Vlčková, E., Hnojčíková, M., Němec, M., Mičánková Adamová, B., Bednařík, J.  Přístrojově asistované kvantitativní testování senzitivity-normativní data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 444-453.

Cséfalvay, Z., Košťálová, M.  Neurogénne poruchy komunikácie u dospelých. Neurologie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 6, s. 304-307.

Divišová, Š., Vlčková Moravcová, E., Hnojčíková, M., Škorňa, M., Němec, M., Dubový, P., Dušek, L., Jarkovský, J., Bělobrádková, J., Bednařík, J.  Prediabetes/early diabetes-associated neuropathy predominantly involves sensory small fibres. Journal of  Peripheral Nervous System, 2012, roč. 17, č. 3, s. 341-350.

Eliášová, I., Mekyska, J., Košťálová, M., Marecek, R., Smekal, Z., Rektorová, I.  Acoustic evaluation of short-term effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on motor aspects of peech in Parkinson's disease. Journal of  Neural Transmission, 2012, roč. 120, č. 4, s. 597-605.

Hladíková, M., Štourač, P., Vašků, A., Benešová, Y.  Variabilita genu pro angiotenzin a vnímavost k roztroušené skleróze. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 1, s. 38-43.

Kadaňka, Z.  Cervikální myelopatie: neooperovat či operovat? Spondylogenní cervikální myelopatii neoperovat. Neurologie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 4, s. 229-232.

Kadaňka, Z.  Vliv malých dávek vína či jiných alkoholických nápojů na lidské zdraví a délku života. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 5, s. 536-544.

Keřkovský, M., Bednařík, J., Dušek, L., Šprláková-Puková, A., Urbánek, I., Mechl, M., Válek, V., Kadaňka, Z.  Magnetic Resonance Diffusion Tensor Imaging in Patients With Cervical Spondylotic Spinal Cord Compression: Correlations Between Clinical and Electrophysiological findings. Spine, 2012, roč. 37, č. 1, s. 48-56.

Košťálová, M.  Afázie a možnosti jejího skríninkového stanovení pomocí Mississippi Aphasia Screening Test-česká verze (MASTcz). Neurologie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 6, s. 314-316.

Košťálová, M., Bednařík, J., Mitášová, A., Dušek, L., Michalčáková, R., Keřkovský, M., Kašpárek, T., Balabánová, P., Voháňka, S.  Towards a predictive model for post-stroke delirium. Brain Injury, 2012, roč. 26, č. 7-8, s. 962-971.

Mičánková Adamová, B., Bednařík, J.  Lumbální spinální stenóza - poddiagnostikované onemocnění vyššího věku. Medicína pro praxi, 2012, roč. 9, č. 11, s. 456-458.

Mičánková Adamová, B., Hnojčíková, M., Voháňka, S., Dušek, L.  Oswestry dotazník, verze 2.1a - výsledky u pacientů s lumbální spinální stenózou, srovnání se starší verzí dotazníku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 460-467.

Mičánková Adamová, B., Voháňka, S., Dušek, L., Jarkovský, J., Bednařík, J.  Prediction of long-term clinical outcome in patients with lumbar spinal stenosis. European Spine Journal, 2012, roč. 21, č. 12, s. 2611-2619.

Mitášová, A., Košťálová, M., Bednařík, J., Michalčáková, R., Kašpárek, T., Balabánová, P., Dušek, L., Voháňka, S., Ely, E.  Poststroke delirium incidence and outcomes: Validation of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). Critical Care Medicine, 2012, roč. 40, č. 2, s. 484-490.

Mitášová, A., Mitáš, L., Urbánek, I., Ryba, L., Hanke, I., Ruber, M., Michalčáková, R., Košťálová, M., Bednařík, J.  Incidence a rizikové faktory pooperačního deliria. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 5, s. 574-580.

Obhlídalová, I., Keřkovský, M., Štourač, P., Bednařík, P., Vlčková, E.  Diagnostické možnosti zobrazovacích metod v hodnocení morfologického korelátu kognitivních změn u pacientů s roztroušenou sklerózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 2, s. 170-178.

Okáčová, I., Benešová, Y., Štourač, P., Pikulová, H., Praksová, P., Mitášová, A., Skutilová, S., Keřkovský, M., Bednařík, J.  Neurologické komplikace spojené s asistovanou reprodukcí - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 5, s. 637-640.

Okáčová, I., Mičánková, B., Lukáš, Z., Souček, O., Keřkovský, M., Bednařík, J.  Lewisův-Sumnerův syndrom - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 498-502.

Piťha, J., Bednařík, J., Zapletalová, O., Schutzner, J., Zámečník, J., Ambler, Z., Pátá, M., Suchý, M.  Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 2, s. 244-253.

Praksová, P., Štourač, P., Bednařík, J., Vlčková, E., Mikulková, Z., Michálek, J.  Immunoregulatory T cells in multiple sclerosis and the effect of interferon beta and  glatiramer acetate treatment on T cell subpopulations. Journal of the Neurological Sciences, 2012, roč. 319, č. 1-2, s. 18-23.

Přikryl, R., Češková, E., Tronerová, S., Kašpárek, T., Přikrylová Kučerová, H., Ustohal, L., Vrzalová, M., Venclíková, S.  Dynamics of neurological soft signs and its relationship to clinical course in patients with first-episode schizophrenia. Psychiatry Research, 2012, roč. 200, č. 1, s. 67-72.

Sobek, O., Adam, P., Koudelková, M., Štourač, P., Mareš, J.  Algoritmus vyšetření likvoru v návaznosti na doporučení Sekce neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti JEP. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 2, s. 159-163.

Štourač, P.  Imunomodulační léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní v klinických a zobrazovacích parametrech. Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 404-410.

Štourač, P.  Ovlivnění mozkové atrofie a remyelinizace u roztroušené sklerózy mozkomíšní léčbou glatiramer acetátem. Remedia, 2012, roč. 22, č. 3, s. 221-224.

Večeřa, L., Bednařík, J.  Kazuistika Guillainova-Barrého syndromu u pacienta s renálním karcinomem.Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 1, s. 84-87.

Voháňka, S.  Zvýšená hladina kreatinkinázy. Interní medicína pro praxi, 2012, roč. 14, č. 8 a 9, s. 322-326.

Odborná kniha

Mičánková Adamová, B., et al.  Lumbální spinální stenóza. 1. vyd. Praha : Galén, 2012. 188 s.  978-80-7262-945-9.

Suchý, M., Bednařík, J.  Klinické doporučené postupy v neurologii I : [národní sada klinických standardů] . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 273 s. 978-80-244-3004-1.

Příspěvek do odborné knihy

Bednařík, J., Kadaňka, Z., Häckel, M., Neradílek, F., Skála, B.  Bolesti v zádech. In Rokyta, R., Kršiak, M., Kozák, J. Bolest. 2. vyd. Praha : TIGIS, 2012. s. 513-535.

 

2011

Abstrakt v časopise

Bednařík, J., Mitášová, A., Košťálová, M., Kašpárek, T., Keřkovský, M., Dušek, L. Prediktivní statistický model delíria po cévní mozkové příhodě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 107, č. suppl., s. 39-39.

Bednařík, J., Mitášová, A., Košťálová, M., Michalčáková, R., Kašpárek, T. Post-stroke delirium assessment and epidemiology. European Journal of Neurology, 2011, roč. 18, č. suppl. 2, s. 424-424.

Benesova, Y., Vasku, A., Stourac, P., Hladikova, M., Okacova, I., Bednarik, J. Association of HLA-DRB1 1501 tagging rs 3135388 gene polymorphism with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 2011, roč., č. 17, s. S337-S337.

Benešová, Y., Vašků, A., Štourač, P., Hladíková, M., Okáčová, I., Fiala, A., Bednařík, J. Genetický polymorfizmus RS 3135388 jako marker roztroušené sklerózy v HLA-DRB1 1501. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl., s. S70-S70.

Buršová, Š., Dubový, P., Bednařík, J., Vlčková, E., Němec, M., Klusáková, I., Bělobrádková, J. Exprese GAP-43 v kožní biopsii u pacientů s diabetem mellitem 2. typu. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl, s. 126-126.

Hnojčíková, M., Mičánková Adamová, B., Voháňka, S., Dušek, L. Oswestry dotazník- nová česká verze. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl., s. S79.

Jura, R., Bednařík, J., Kadlčíková, J., Filipovičová, D., Křivánková, Z., Jurová, M. Povědomí veřejnosti o varovných příznacích a rizikových faktorech iktu a jeho vývoj po deseti letech. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie -Sborník abstrakt 25. českého a slovenského neurologického sjezdu, 2011, roč. 74/107, č. suppl., s. S11.

Košťálová, M., Bednařík, J., Mitášová, A., Dušek, L., Michalčáková, R., Keřkovský, M., Kašpárek, T., Ježková, M., Balabánová, P., Urbánek, I. A predictive statistical model for post-stroke delirium. Journal of Neurology, 2011, roč. 258, č. suppl 1, s. 240-240.

Košťálová, M., Mitášová, A., Bednařík, J., Michalčáková, R., Kašpárek, T., Dušek, L. Validace české verze "The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit", incidence a prognóza delíria po cévní mozkové příhodě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 107, č. suppl.

Lukáš, Z., Voháňka, S., Falková, I., Falk, M., Feit, J., Hrabálková, R., Zaorálková, J. Exprese rna a proteinu znF9 v lymfocytech pacientů s DM2-možnosti diagnostiky DM2 z periferní krve. Neurol pro praxi, 2011, roč. , č. 12, s. 30-31.

Lukáš, Z., Voháňka, S., Feit, J., Falk, M., Falková, I., Hrabálková, R., Zaorálková, J. Sequestration of MBNL1 protein by mutant ZNF9 RNA in lymphocytes of patients mith myotonic dystrophy type 2. Neuromuscular disorders, 2011, roč. 21, s. 725.

Mičánková Adamová, B. Lumbální spinální stenóza - poddiagnostikované onemocnění vyššího věku. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. suppl C, s. 16-17.

Mičánková Adamová, B., Voháňka, S., Bednařík, J., Dušek, L., Jarkovský, J. Predikce dlouhodobého klinického vývoje pacientů s lumbální spinální stenózou. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl, s. 79-79.

Mičánková Adamová, B., Voháňka, S., Dušek, L., Jarkovský, J. Existují elektrofyziologické prediktory dlouhodobého klinického vývoje pacientů s lumbální spinální stenózou? Neurológia pro prax, 2011, roč. 12, č. S2, s. 33-34.

Michalčáková, R., Přikrylová Kučerová, H., Balabánová, P., Ježková, M., Košťálová, M., Bednařík, J., Přikryl, R., Kašpárek, T. Diagnostické možnosti zkoušky vizuální pozornosti:Validace metody-zohlednění faktoru věku. Psychiatrie, 2011, roč. 15, č. suppl.1, s. 60-60.

Moráň, M. Nadměrná spavost a spánková apnoe. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl., s. 42-42.

Obhlídalová, I., Keřkovský, M., Michalčáková, R. Neuropsychologický profil a "voxel-based" diffusion tensor analýza pacientů s iniciálními stádii roztroušené sklerózy. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl., s. 80-80.

Okáčová, I., Bednařík, J., Mitášová, A., Košťálová, M., Skutilová, S., Balabánová, P. Heidenhainova varianta Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci-kazuistika. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. suppl C, s. 21-22.

Okáčová, I., Bednařík, J., Mitášová, A., Skutilová, S., Balabánová, P. Heidenhainova varianta Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci - kazuistika. Neurologie pro praxi, 2011.

Okáčová, I., Vlčková, E., Bednařík, J., Benešová, Y., Štourač, P. Hodnocení autonomní dysfunkce u pacientů v počátečních stadiích sclerosis multiplex. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. Suppl.

Ošlejšková, H., Rusnáková, Š., Voháňka, S. Juvenilní forma Pompeho choroby. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. Suppl., s. S22-S23.

Ošlejšková, H., Rusnáková, Š., Vondráček, P., Muchová, M., Malinová, V., Voháňka, S. Léčitelná svalová dystrofie. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. Suppl. D, s. 19-20.

Páclová, D., Sedláčková, J., Voháňka, S., Mazanec, R., Fajkusová, L. Spectrum of CLCN1 and SCN4A mutations in Czech patients with non-dystrophic myotonias. European Journal of Human Genetics, 2011, roč. 19, č. s2, s. 429-430.

Praksová, P., Štourač, P., Bednařík, J., Mikulková, Z., Michálek, J. Imunoregulační T lymfocyty a jejich ovlivnění léčbou u roztroušené sklerózy. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl., s. -S70.

Praksová, P., Štourač, P. Paraneoplastické autoimunitní neurologické syndromy-kazuistiky. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č.Suppl., s. S87.

Přikryl, R., Češková, E., Kašpárek, T., Ustohal, L., Tronerová, S., Čermáková, I., Vrzalová, M. Měkké neurologické příznaky a efekt léčby u prvních epizod schizofrenie. Psychiatrie, 2011, roč. 15, č. suppl. 1, s. 15-15.

Skřičková, J., Šťourač, P., Hrazdirová, A., Turčáni, P. Safety of Endobronchial Treatment In General Anesthesia With Jet Ventilation. Am.J.Respir Crit Care Med, 2011, roč. 183, č. Suppl., s. 2356-2356.

Štourač, P. Nová farmakoterapie pro zlepšení chůze a mobility u pacientů s roztroušenou sklerózou. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. 5, s. 603-603.

Štourač, P. Paraneoplastické autoimunitní neurologické syndromy - současný stav. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl, s. S87-S87.

Štourač, P., Bednářová, J., Praksová, P., Obhlídalová, I., Hladíková, M. Multiple nervous system involvment and anti-Ma2 positivity. European Journal of Neurology, 2011, roč. 18, č. suppl 2, s. 609-609.

Štourač, P., Praksová, P., Obhlídalová, I., Hladíková, M., Benešová, Y., Okáčová, I. Efficacy of glatiramer acetate in Czech multicentre observational study in the period 2006-2010. Multiple Sclerosis Journal, 2011, roč., č. 17, s. S475-475.

Voháňka, S. Bickerstaffova encefalitida. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl., s. S74-S75.

Voháňka, S. Farmakoterapie spasticity. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl, s. S89.

Voháňka, S. Jak dál v péči o nemocné se vzácnými chorobami? Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl, s. S67.

Voháňka, S. Jehlová elektromyografie. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl., s. S103.

Voháňka, S. Koincidence myastenie a myotonické dystrofie. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. suppl E, s. E 11-E 11.

Voháňka, S. Lumbální spinální stenózu neoperovat!. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl., s. S59.

Voháňka, S. Myozitida s inkluzními tělísky. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. suppl. 2, s. 46-47.

Voháňka, S. Praktické aspekty diagnostiky myasthenia gravis. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. suppl E, s. E 10 -E 11.

Voháňka, S., Paclová , D., Fajkusová, L., Bednařík, J. Congenital myotonia caused by mutation in the chloride channel CIC-1 in the South Moravian Region of Czech Republic. Neuromuscular disorders, 2011, roč., č. 21, s. 727.

Voháňka, S., Večeřa, L., Mazanec, R., Pavlovská, L., Brabec, . Národní registr myotonických poruch. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. Suppl.2, s. 29-29.

Abstrakt ve sborníku

Obhlidalova, I., Keřkovský, M., Michalčáková, R. Neuropsychological testing and "voxel-based" diffusion tensor analyses of patients with initial stages of multiple sclerosis. In Multiple sclerosis journal. London : SAGE Publications, 2011. s. 173-173.

Voháňka, S. ASA/AHA guidelines u nemocných s intracerebrálním hematomem. In Sborník abstrakt 10. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče. Mikulov : 2011. s. 29-29.

Vohanka, S., Bednařík, J., Fajkusová, L., Sedláčková, J. Myasthenic crisis in patient with premutation form of myotonic dystrophy type I. In Abstracts of 4th International congress of myology. Lille, France : 2011. s. 152.

Článek v časopise

Bednařík, J. Léčebná výměnná plazmaferéza v léčbě autoimunitních nervosvalových onemocnění. Neurologie pro paxi, 2011, roč. 12, č. 6, s. 394-397.

Bednařík, J., Sládková, D., Kadaňka, Z., Dušek, L., Keřkovský, M., Voháňka, S., Novotný, O., Urbánek, I., Němec, M. Are subjects with spondlotic cervical cord encroachment at increased risk of cervical spinal cord injury after minor trauma? Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry, 2011, roč. 82, č. 7, s. 779-781.

Bednařík, J., Voháňka, S., Ehler, E., Ambler, Z., Piťha, J., Venclovský, J., Litzman, J., Kořístek, Z., Suchý, M., Pátá, M., Kožený, P. Klinický standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a plazmaferézou – zkrácená verze. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 3, s. 207-209.

Hladíková, M., Vašků, A., Štourač, P., Benešová, Y., Bednařík, J. Two frequent polymorphisms of angiotensinogen and their association with multiple sclerosis progression rate. Journal of the Neurological Sciences, 2011, roč. 303, č. 1-2, s. 31-34.

Kadaňka, Z., Bednařík, J., Novotný, O., Urbánek, I., Dušek, L. Cervical spondylotic myelopathy: conservative versus surgical treatment aftzer 10 years. European Spine Journal, 2011, roč. 20, č. 9, s. 1533-1538.

Majerová, V., Roth, J., Waishoupt, J., Bezdíček, O., Miler, M., Růžička, E., Mitášová, A., Bednařík, J., Jura, R., Balabánová, P., Rusina, R. Limbická encefalitida - dvě kazuistiky. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. 3, s. 335-338.

Mekyska, J., Smékal, Z., Košťálová, M., Marečková, M., Skutilová, S., Rektorová, I. Motorické aspekty poruch řeči u Parkinsonovy nemoci a jejich hodnocení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. 6, s. 662-668.

Mikulková, Z., Praksová, P., Štourač, P., Bednařík, J., Michálek, J. Imbalance in T-cell cytokine profiles in patients with relapsing remitting multiple sclerosis. Journal of the Neurological Sciences, 2011, roč. 300, č. 1-2, s. 135-141.

Moráň, M. Aktuální možnosti terapie insomnie v ordinaci praktického lékaře. První linie, 2011, roč. 1, č. 1, s. 29-34.

Štourač, P. Nový lék v symptomatické terapii roztroušené sklerózy mozkomíšní: 4-aminopyridin (FAMPRIDINE- SR). Klinická farmakologie a farmacie, 2011, roč. 25, č. 1, s. 33-34.

Štourač, P. Současná role glatiramer acetátu v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní. Remedia, 2011, roč. 24, č. 4, s. 314-319.

Štourač, P., Praksová, P., Kontrová, I., Hladíková, M., Okáčová, I., Benešová, Y. Glatiramer acetate (Copaxone) v léčbě atakovité formy roztroušené sklerózy mozkomíšní-klinická účinnost a bezpečnostní profil. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/104, č. 4, s. 447-454.

Szturz, P., Adam, Z., Klabusay, M., Fojtík, Z., Kadaňka, Z., Stehlíková, O., Chovancová, J., Kalvodová, L., Čorbová, D., Starý, K., Neubauer, J., Prášek, J., Koukalová, R., Řehák, Z., Hájek, R., Mayer, J. Schnitzler-syndrom: popis případu, zkušenosti s léčbou glukokortikoidy a preparátem anakinra (Kineret) a sledování cytokinové odpovědi organizmu. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 1, s. 97-112.

Voháňka, S. Pokroky v léčbě hereditárních svalových chorob. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 3, s. 191-195.

Voháňka, S. Pompeho choroba. Medicína po promoci, 2011, roč. 12, č. 5, s. 80-84.

Voháňka, S., Bednařík, J., Páclová, D., Sedláčková, J., Fajkusová, L. Vrozená myotonie na podkladě mutací v genu pro chloridový kanál CIC-1. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. 4, s. 467-470.

Příspěvek do odborné knihy

Hakl, M., Mičánková Adamová, B., Ševčík, P. Neuropatická bolest. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1526-1528.

Hakl, M., Mičánková Adamová, B., Ševčík, P. Neuropatická bolest. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1526-1528.

Kadaňka, Z. Cerebrovaskulární onemocnění. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1267-1277.

Kadaňka, Z. Infekční choroby nervového systému. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1307-1312.

Kadaňka, Z. Kraniocerebrální traumata. In Souček , M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1292-1294.

Kadaňka, Z. Mozkové nádory. In Souček , M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1294-1300.

Kadaňka, Z. Neuralgie trigeminu. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1284-1284.

Kadaňka, Z. Neurodegenerativní onemocnění. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1277-1283.

Kadaňka, Z. Neurologická onemocnění. In Souček , M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1259-1262.

Kadaňka, Z. Onemocnění autonomního nervového systému. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1283-1284.

Kadaňka, Z. Porucha chuti a čichu. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1323-1324.

Kadaňka, Z. Primárně vertebrogenní onemocnění. In Souček , M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1284-1292.

Kadaňka, Z. Syndrom chronické únavy. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1324-1325.

Mičánková Adamová, B. Bolesti páteře. In Hakl , M. Léčba bolesti - Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011. s. 153-166.

Mičánková Adamová, B., Hakl, M., Ševčík, P. Bolesti zad a krční páteře. In Souček , M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1520-1524.

Mičánková Adamová, B., Hakl, M., Ševčík, P. Patofyziologie bolesti. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1509-1511.

Moráň, M. Záchvatové choroby. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. -.

Štourač, P. Paraneoplastické syndromy. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1300-1301.

Štourač, P. Roztroušená skleróza mozkomíšní. In Souček , M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1301-1307.

Telefon:

Ambulance: 532 232 364
Sekretariát: 532 232 503

E-mail:

Ambulantní doba:

denně 8:00-12:00, 13:00-15:00

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji