Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Věda a výzkum

 

 

Neurochirurgická klinika je řešitelem řady grantů a účastní se několika mezinárodních studií.

 

 • Projekt ND5052 - Cílenná evakuace traumatických hematomů mozku. (1998-2000, MZ0/ND)
 • Projekt NF5034 - Diagnostika a léčba poruch mozkové perfuse u pacientů po kraniocerebrálním poranění s klinickým syndromem temporálního konusu. (1998-2000, MZ0/NF)
 • Projekt ND5749 - Fokální mozková ischemie a dlouhodobá reperfuse u krysy - vliv systémové hypertenze na velikost infarktu (1999-2001, MZ0/ND)
 • Projekt ND6862 - Monitorování intraparenchymového a intrahematomového tlaku při sterotaktické evakuaci u spontánních mozkových krvácení (2001-2004, MZ0/ND)
 • Projekt ND6844 - Řízená hypotermie a multimodální monitoring u pacientů po těžkém poranění mozku (2001-2003, MZ0/ND)
 • Projekt NA7671 - Vliv mělké hypotermie na incidenci a závažnost vazospazmů u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení (2003-2005, MZ0/NA)
 • Projekt NR8000 - Vliv systémové hypertenze na rozvoj apoptózy při dočasné fokální ischemii u potkana - korelace s hloubkou tkáňové hypoxie. (2004-2006, MZ0/NR)
 • Projekt NR7999 - Poruchy imunitního systému u pacientů po těžkém poranění mozku - souvislost s rozvojem extrakraniálních komplikací (2004-2006, MZ0/NR)
 • Projekt NR8837 - Mírná hypotermie s multimodální monitorací jako perioperační neuroprotektivní metoda v neurochirurgii (2006-2008, MZ0/NR)
 • Projekt NS9875 - Studium mechanismu imunorezistence glioblastomu (2009-2011, MZ0/NS)

 

 

 

 • Mezinárodní multicentrická studie ASPECT hodnotící efektivitu a bezpečnost použití geneticky modifikováného preparátu CEREPRO pro léčbu operabilního high grade gliomu (2006 - 2008).
 • Mezinárodní multicentrická studie Effect of NovoTTF-100A in Recurrent GBM vyhodnocující přínos aplikace elektromagnetického pole v léčbě rekurentního multiformního glioblastomu ve srovnání se současnou standardní léčbou (2006-2009)
 • Mezinárodní multicentrická studie RESCUEicp hodnotící význam nekompresivní kraniektomie u pacientů se syndromem nitrolební hypertenze.
 • Mezinárodní multicentrická studie STICH II zhodnocení efektu operativní léčby spontánních intracerebrálních lobárních hematomů
 • Mezinárodní multicentrická studie CONSCIOUS-1 a CONSCIOUS-2, které zkoumají vliv preparátu clazosentan na vznik a vývoj vasospazmů u pacientů se subarachnoidálním krvácení po ruptuře aneurysmatu.

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji