Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde. *** Informace o rezervačním systému pro testování na koronavirus zde.

Ultrazvukové vyšetření

Provádíme třístupňový screening vývojových vad.

Screening  I.trimestru (11+0-13+6)  zahrnuje ultrazvuk k vyloučení strukturální  vady plodu, stanovení skutečného stáří  plodu a tím i předpokládaného termínu porodu (dataci gravidity) a stanovení četnosti gravidity. V rámci tohoto vyšetření  provádíme metodou kombinovaného screeningu  odhad  rizika chromozomální  vady plodu.  Využíváme k tomu stanovení hladin PAPP-A a  volné podjednotky β-hCG v krvi matky v kombinaci s  vyšetřením  ultrazvukem, kde stanovujeme šíři nuchálního projasnění  (NT) u plodu. Společným výpočtem,  který zahrnuje současně  i věk matky jsme schopni s pravděpodobností  93%  stanovit riziko možné chromozomální vady u očekávaného plodu. Vyšetřením dalších ultrazvukových markerů jako jsou chybění, event. zkrácení  nosní kosti plodu, abnormální obličejový úhel plodu, abnormalita v průtoku ductus  venosus,  případně abnormální průtok nad trojcípou chlopní v srdci plodu jsme schopni odhad rizika chromozomálního postižení plodu ještě zpřesnit.

Screening II. trimestru (18+0-23+0) obsahuje podrobné ultrazvukové vyšetření s detailním vyšetřením všech orgánových struktur plodu s cílem odhalit přítomnost strukturální  případně chromozomální vady u plodu. Dále obsahuje měření velikosti plodu s odhadem proporcionality a úměrnosti  růstu vzhledem ke gestačnímu stáří  plodu.

Screening III. trimestru (30+0-32+0) má za cíl opětovné vyšetření plodu ve snaze vyloučit strukturální vývojovou vadu. Opět se zaměřujeme  na úměrnost růstu plodu s ohledem na  gestační  stáří , snažíme se o vyloučení růstové nedostatečnosti plodu. Podrobně stanovujeme polohu placenty ve vztahu k porodním cestám, čímž se snažíme snížit riziko nepoznané vcestné placenty tvořící vysoce rizikovou komplikaci pro matku i plod. 

Kde nás najdete:

Porodnice Obilní trh, pavilon A

Bohunice, pavilon Z

Kontakty:

Ambulance porodního sálu
532 233 962 (Bohunice)
532 238 440 (Obilní trh)

Porodní sál
532 233 961 (Bohunice)
532 238 285 (Obilní trh)

Gynekologická ambulance
532 233 953 (Bohunice)
532 238 373 (Obilní trh)
532 238 285

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji