Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ultrazvukové vyšetření

Provádíme třístupňový screening vývojových vad.

Screening  I.trimestru (11+0-13+6)  zahrnuje ultrazvuk k vyloučení strukturální  vady plodu, stanovení skutečného stáří  plodu a tím i předpokládaného termínu porodu (dataci gravidity) a stanovení četnosti gravidity. V rámci tohoto vyšetření  provádíme metodou kombinovaného screeningu  odhad  rizika chromozomální  vady plodu.  Využíváme k tomu stanovení hladin PAPP-A a  volné podjednotky β-hCG v krvi matky v kombinaci s  vyšetřením  ultrazvukem, kde stanovujeme šíři nuchálního projasnění  (NT) u plodu. Společným výpočtem,  který zahrnuje současně  i věk matky jsme schopni s pravděpodobností  93%  stanovit riziko možné chromozomální vady u očekávaného plodu. Vyšetřením dalších ultrazvukových markerů jako jsou chybění, event. zkrácení  nosní kosti plodu, abnormální obličejový úhel plodu, abnormalita v průtoku ductus  venosus,  případně abnormální průtok nad trojcípou chlopní v srdci plodu jsme schopni odhad rizika chromozomálního postižení plodu ještě zpřesnit.

Screening II. trimestru (18+0-23+0) obsahuje podrobné ultrazvukové vyšetření s detailním vyšetřením všech orgánových struktur plodu s cílem odhalit přítomnost strukturální  případně chromozomální vady u plodu. Dále obsahuje měření velikosti plodu s odhadem proporcionality a úměrnosti  růstu vzhledem ke gestačnímu stáří  plodu.

Screening III. trimestru (30+0-32+0) má za cíl opětovné vyšetření plodu ve snaze vyloučit strukturální vývojovou vadu. Opět se zaměřujeme  na úměrnost růstu plodu s ohledem na  gestační  stáří , snažíme se o vyloučení růstové nedostatečnosti plodu. Podrobně stanovujeme polohu placenty ve vztahu k porodním cestám, čímž se snažíme snížit riziko nepoznané vcestné placenty tvořící vysoce rizikovou komplikaci pro matku i plod. 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji