Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Akreditace dle vyhlášky 361/2010


 

ZÁKLADNÍ OBORY  
název číslo typ pracoviště počet školících míst platnost od  platnost do   
Alergologie a klinická imunologie 27596/2011 I. 4 13.4.2011 13.4.2019  

Anesteziologie a intenzivní medicína


Angiologie


Cévní chirurgie

49606/2016-2/VLP


43571/2016-2/VLP


24820/2016-3/VLP

 II.


 


AP lůžkové

20


1


2

24.5.2006


15.6.2017


14.12.2016

26.10.2024


15.6.2025


14.6.2025

 
Dermatovenerologie 15884/2016-2/VLP III. 6 2.8.2006 25.5.2024  

Dětská a dorostová psychiatrie


Dětská chirurgie

18102/2016-2/VLP


28871/2016-2/VLP

II.


III.

6


10

24.5.2006


24.5.2006

3.6.2024


18.3.2025

 

Dětská neurologie


Dětské lékařství

12144/2016-2/VLP


60851/2016-3/VLP

II.


II.

8


12

24.5.2006


1.3.2017

18.4.2024


1.3.2025

 

Endokrinologie a diabetologie


Gastroenterologie


Geriatrie

40479/2010


72786/2015-3/VL


35652/2016-2/VLP

II.


II.


II.

2


6


6

10.12.2010


30.1.2017


6.12.2016

10.12.2018


30.1.2026


6.12.2023

 

Gynekologie a porodnictví


Hematologie a transfuzní lék.

 


Chirurgie


Infekční lékařství


Intervenční radiologie

30546/2016-2/VLP


62482/2016-4/VLP

 


24817/2016-3/VLP


30545/2016-5/VLP


6765/2017-3/VLP

III.


II. hematol.

II. trans.lék.


II.


III.


 

10


6

 


18


10


4

24.5.2006


2.3.2017

 


24.5.2006


24.5.2006


28.6.2017

16.8.2024


2.9.2025

 


24.2.2026


5.1.2024


28.6.2022

 

Kardiologie


Klinická biochemie


Klinická onkologie


Lékařská genetika


Lékařská mikrobiologie

 

39239/2016-2/VLP


44264/2016-2/VLP


62738/2016-7/VLP


49604/2016-5/VLP


15218/2016-2/VLP

 


II.


II.


kompl. příp

včetně atb.

6


5


10


4


10

 

3.11.2016


15.6.2017


7.2.2017


2.8.2006


24.5.2006

 

3.11.2024


15.6.2025


7.2.2025


5.1.2024


11.2.2024

 

 

Nefrologie


Neurochirurgie


Neurologie


Nukleární medicína


Oftalmologie


 

14781/2017-2/VLP


39691/2016-5/VLP


35933/2016-2/VLP


30388/2016-2/VLP


49396/2016-3/VLP


 

I.


bez udání


II.


II.


III.


 

3


10


6


6


4


 

30.6.2017


21.12.2016


24.5.2006


24.5.2016


9.2.2017


 

30.6.2025


21.12.2026


28.5.2025


12.5.2025


9.2.2025


 

 
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 32013/2016-2/VLP III. 20 24.5.2006 5.10.2025  

Otolaryngologie a chirurgie hlavy a kruku


Patologie


Plastická chirurgie

2037/2017-2/VLP


64600/2016-2/VLP


67301/2016-2/VLP

II.


II.


 

3


6


14

15.1.2007


2.2.2017


6.4.2017

18.3.2025


2.2.2025


6.4.2026

 
Pneumologie a ftizeologie 43707/2016-2/VLP III. 4 25.10.2016 25.10.2023  
Praktické lékařství pro děti a dorost 15886/2016-2/VLP bez udání 10 18.4.2016 18.4.2023  

Psychiatrie


Radiologie a zobrazovací met.


Rehabilitační a fyzikální med.


Traumatologie


Urgentní medicína


Urologie

15888/2016-2/VLP


48548/2016-2/VLP


29556/2016-3/VLP


46935/2016-3/VLP


46934/2016-4/VLP


62537/2016-2/VLP

bez udání


 


II.


I.


 


II.

6


10


8


4


4


8

16.6.2006


2.8.2006


24.5.2006


30.11.2016


19.6.2017


2.2.2017

16.6.2024


20.4.2025


9.12.2024


30.11.2025


19.6.2025


2.2.2025

 
Vnitřní lékařství 54083/2016-2/VLP II. 20 3.11.2016 3.11.2024  

Všeobecné praktické lékařství


 

25416/2016/2-VLP


 

bez udání


 

2


 

3.9.2015


 

3.9.2021


 

 
             
CERTIFIKOVANÉ KURZY  
název číslo typ pracoviště počet školících míst platnost od  platnost do   

Dětská dermatovenerologie


Dětská endok. a diabetologie

80806/2011


60857/2016-3/VLP

II.


 

3


2

30.4.2012


2.3.2017

30.4.2018


2.3.2022

 
Dětská gastroenteologie a hepatologie 29323/2016-2/VLP bez udání typu 1 7.7.2014 7.7.2019  

Dětská gynekologie


Dětská kardiologie

41952/2015-2/VLP


58707/2016-5/VLP

II.


 

2


4

21.9.2015


13.2.2017

21.9.2019


13.2.2023

 
Dětská nefrologie 62487/2016-2/VLP   4 29.6.2017 29.6.2022  
Dětská onkologie a hematol. 57367/2016-4/VLP   4 30.6.2017 30.6.2023  
Dětská otorinolaryngologie 72060/2016-4/VLP II. 4 6.12.2012 18.3.2023  
Dětská radiologie 51583/2014-2/VLP bez udání typu 4 22.1.2015 22.1.2022  
Dětská revmatologie 58204/2015-3/VPL II. 2 25.2.2011 14.4.2022  

Dětská urologie


Foniatrie


Gerontopsychiatrie

16252/2017-2/VLP


26732/2016-2/VLP


18101/2016-2/VLP

bez udání typu


 


 

2


2


2

30.6.2017


30.6.2017


14.2.2017

30.6.2022


30.6.2022


14.2.2022

 
Hrudní chirurgie 19571/2012 I. 2 21.2.2013 21.2.2019  
Intenzivní medicína 457711/2015-2/VLP II. 8 17.7.2012 21.4.2025  

Intervenční radiologie


Klin. výživa a int.metab.péče

6767/2017-3/VLP


24464/2017-2/VLP

bez udání typu


 

4


2

28.6.2017


15.6.2017

28.6.2022


15.6.2021

 
Koloproktologie 73846/2011 bez udání typu 2 22.12.2011 22.12.2017  

Maxilofaciální chirurgie


Návykové nemoci

36304/2011


30392/2016-5/VLP

bez udání typu


 

2


2

12.12.2011


21.12.2016

12.12.2017


21.12.2021

 
Neonatologie 58288/2016-2/VLP bez udání typu 4 26.10.2011 22.12.2021  
Neuroradiologie 13586/2017-2/VLP bez udání typu 2 30.4.2012 6.6.2022  
Onkogynekologie 58872016-2/NLP I. 2 14.8.2016 14.6.2022  

Onkochirurgie


Onkourologie

73851/2011


62077/2016-2/VLP

II.


 

2


2

22.12.2011


1.3.2017

22.12.2017


1.3.2022

 

Perinatologie a fatomaternální medicína


Popáleninová medicína

16385/2016-2/VLP


37410/2016-2/VLP

 


 

4


4

16.8.2016


15.6.2017

16.8.2021


15.6.2023

 
Reprodukční medicína 15885/2016-2/VLP   4 16.8.2016 16.8.2021  

Sexuologie


Spondylochirurgie

32019/2016-2/VLP


4289/2017-3/VLP

 


 

4


7

9.11.2016


6.6.2017

9.11.2021


6.6.2022

 
Urgentní medicína 74531/2011 OUP 4 29.2.2012 29.2.2017  

Urogynekologie


Vaskulární a intervenční radiol.

12864/2010


62104/2016-4/VLP

II.


 

1


2

7.1.2015


26.4.2017

7.1.2019


26.4.2021

 

 

ZUBNÍ LÉKAŘI

 
název číslo typ pracoviště počet školících míst platnost od  platnost do   
Orální a maxilofaciální chirurgie 10558/2017-2/VLP   2 31.5.2017 31.5.2025

 

 


FRAMACEUTI  
název číslo typ pracoviště počet školících míst platnost od  platnost do   
Nemocniční lékárenství 32222/2016-2/VLP   6 29.6.2017 29.6.2024  

 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 

KURZY PRO LÉKAŘE  
název číslo typ pracoviště počet školících míst platnost od  platnost do   

Povinné základní kurzy pro všechny základní obory

- Lékařská první pomoc

- Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace

- Prevence škodlivého užívání NL a léčba závislostí

- Radiační ochrana


Povinné základní kurzy pro nástavové obory

- Lékařská první pomoc

- Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace

- Prevence škodlivého užívání NL a léčba závislostí

- Radiační ochrana

65001/2016-2/VLP

 

 

 


 

 

 

64999/2016-2/VLP

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

21.10.2008

 

 

 


 

 

 

21.10.2008

 

 

 

7.8..2021

 

 

 


 

 

 

7.8.2021

 

 

 

 

 
 
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji