Menu
Česky English
532 23 1111

Abstrakt v časopise 2008

 1. Čejková, S., Ročňová, L., Potěšil, D., Šmardová, J., Malčíková, J., Žežulková, D., Doubek, M., Brychtová, Y., Pospíšilová, Š., Mayer, J., Trbušek, M.  Přítomnost heterozygotní delece ATM nedeterminuje odpověď CLL buněk na fludarabin. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 5 (Příloha), s. P50-P51.
 2. Očadlíková, D., Zahradová, L., Kovářová, L., Smejkalová, J., Pour, L., Vidláková, P., Kyjovská, D., Moravcová, J., Rycová, M., Penka, M., Michálek, J., Hájek, R.  Příprava protinádorové vakcíny pro pacienty s mnohočetným myelomem na bázi dendritických buněk naložených monoklonálním imunoglobulinem podle podmínek správné výrobní praxe. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. Suppl., s. 40-40.
 3. Haber, J., Ráčil, Z.  Doporučené postupy v léčbě invazivních mykóz. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 5 (příloha), s. P7-.
 4. Hájek, R.  Léčba mnohočetného myelomu: zaměření na toxicitu léčby nových léků a profylaktická opatření. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 5 (příloha), s. P20-.
 5. Kessler, P., Pour, L., Gregora, E., Zemanová, M., Penka, M., Gumulec, J., Adam, Z., Bačovský, J., Brejcha, M., Fenclová, M., Fraňková, H., Havlíková, K., Hausdorf, P., Heindorfer, A., Heinzová, V., Holíková, M., Krejčí, M., Kubáčková, K., Langrová, E., Hájek, R.  Tromboembolická nemoc u pacientů s mnohočetným myelomem: efekt profylaxe nízkomolekulárním heparinem. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 5 (příloha), s. P20-.
 6. Pour, L., Adam, Z., Sandecká, V., Peřina, V., Krejčí, M., Křivanová, A., Zahradová, L., Machálka, M., Hájek, R.  Úspěšná prevence osteonekrózy čelisti během užívání zolendronátu u pacientů s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 5 (příloha), s. P21-P22.
 7. Pour, L., Adam, Z., Holánek, M., Krejčí, M., Křivanová, A., Sandecká, V., Zahradová, L., Hájek, R.  Účinná profylaxe herpes zoster acyklovirem u pacientů s mnohočetným myelomem léčených bortezomibem. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 5 (příloha), s. P22-.
 8. Zahradová, L., Pour, L., Adam, Z., Krejčí, M., Sandecká, V., Al-Sahmani, M., Křivanová, A., Králová, D., Hájek, R.  Otimalizace kombinovaných režimů CVD (Cyklofosfamid, Velcade, Dexametazon) v České republice: pilotní analýza režimů CVD junior a CVD senior s nižším dávkováním u nemocných s relabujícím mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 5 (příloha), s. P22-P23.
 9. Krejčí, M., Hájek, R., Adam, Z., Křivanová, A., Pour, L., Zahradová, L., Krésová, K., Mayer, J., Vorlíček, J.  Dlouhodobé přežití po autologní transplantaci hematopoetických buněk u pacientů s mnohočetným myelomem: zkušenost z jednoho centra. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 5 (příloha), s. P23-P24.
 10. Adam, Z., Neubauer, J., Hájek, R., Krejčí, M., Pour, L.  Histiocytóza z Langerhansových buněk a některé další histiocytární malignity. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 5 (příloha), s. P62-P63.
 11. Matuška, M., Mayer, J., Vášová, I., Fakan, F., Waloschek, T., Mrázková, P., Ligová, A., Feltl, D.  Nezvyklý případ podkožní panikulitidě podobného T-lymfomu. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 5 (příloha), s. P76-.
 12. Folber, F., Doubek, M., Brychtová, Y., Krejčí, M., Kujíčková, J., Palásek, I., Weinbergerová, B., Žáčková, D., Kořístek, Z., Navrátil, M., Ráčil, Z., Kamelander, J., Dvořáková, D., Mayer, J.  Autologous peripheral blood stem cell transplantation in adult acute lymphoblastic leukemia: still not out of fashion. Hematologica the hematology journal, 2008, roč. 93, č. 1, s. 3-4.
 13. Kovářová, L., Burešová, I., Suská, R., Pour, L., Zahradová, L., Penka, M., Hájek, R.  Přínos fenotypizace plazmocytů v diagnostice mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejasného významu. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. suppl. 5, s. P12-.
 14. Gaillyová, R., Zapletalová, E., Fajkusová, L., Prášilová, Š., Šoukalová, J., Valášková, I., Kalina, Z., Michenková, A., Makaturová, E.  Spinal muscular atrophy in University Hospital Brno, Czech Republik - Genetic counselling, DNA analysis, Prenatal analysis.. Eur J. Hum Genet, 2008, roč. ,      č. 16 (2, s. 86-86.
 15. Kyjovská, D., Čumová, J., Pour, L., Vidláková, P., Moravcová, J., Rycová, M., Penka, M., Hájek, R.  Využití myelomové banky vzorků FN Brno. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 10-10.
 16. Kotašková, J., Hrabčáková, V., Francová, H., Kuhrová, V., Borský, M., Doubek, M., Brychtová, Y., Klabusay, M., Mayer, J., Pospíšilová, Š.  Zvýšení citlivosti stanovení mutačního statutu genu pro IgVH vhodnou separací B-CLL buněk. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 11-11.
 17. Janíková, A., Tichý, B., Staňo-Kozubík, K., Šupíková, J., Mayer, J., Vášová, I., Král, Z., Pospíšilová, Š.  Využití dna čipu pro stanovení genové exprese v diagnostice lymfomů. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 11-11.
 18. Burešová, I., Kupská, R., Peroutka, T., Hájek, R.  První zkušenosti s tříděním plazmatických buněk na mikroskopická skla. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 16-17.
 19. Fišárková, H., Hoblová, J., Bourková, L., Buliková, A., Penka, M., Brychtová, Y.  Význam morfologického vyšetření periferní krve pro včasnou diagnostiku PLM na rutinní laboratoři. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 17-18.
 20. Heidekerová, M., Klabusay, M., Mayer, J.  Minimální reziduální nemoc u common B-ALL. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 18-18.
 21. Kovářová, L., Burešová, I., Suská, R., Peroutka, T., Pour, L., Zahradova, L., Penka, M., Hájek, R.  Fenotyp plazmocytů u mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejasného významu. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 21-21.
 22. Zaoralová, R., Vranová, V., Kuglík, P., Grešliková, H., Filková, H., Němec, P., Smetana, H., Kupská, R., Oltová, A., Pour, L., Křivanová, A., Krejčí, M., Adam, Z., Hájek, R.  Detekce nebalancovaných chromozomových aberací u mnohočetného myelomu pomocí komparativní genomové hybridizace s vyšším rozlišením (HR-CGH) a techniky ARRAY-CGH. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 26-26.
 23. Krejčí, M., Mayer, J., Doubek, M., Brychtová, Y., Ráčil, Z., Kořístek, Z., Navrátil, M., Vorlíček, J.  Protokol FLAMSA-RIC u vysoce rizikových pacientů s hematologickými malignitami - zkušenost jednoho centra. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 34-35.
 24. Hájek, R., Adam, Z.  Léčba mnohočetného myelomu: indikace k léčbě novými léky dle guidelines 2008 České myelomové skupiny 2008 a české hematologické společnosti. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 37-38.
 25. Tothová, E., Hájek, R., Drach, J., Adam, Z., Labar, B., Egyed, M., Špička, I., Gisslinger, H., Kuhn, I., Hinke, A., Ludwig, H.  Thalidomide-dexamethasone vs. melphalan-prednisone as first line treatment and thalidomide-interferon vs. interferon maintenance therapy in elderly patients with multiple myeloma. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 38-38.
 26. Zahradová, L., Pour, L., Adam, Z., Schützová, M., Koza, V., Gregora, E., Pavlíček, P., Krejčí, M., Sandecká, V., Křivanová, A., alSahmani, M., Králová, D., Hájek, R.  Optimalizace kombinovaných režimů s Velcade v České republice: analýza režimů CVD se standardním a nižším dávkováním u pacientů s mnohočetným myelomem. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 39-39.
 27. Holánek, M., Ščudla, V., Minařík, J., Straub , J., Špička, I., Gregora, E., Schützová, M., Maisnar, V., Radocha, J., Adam, Z., Hájek, R.  Účinnost a toxicita revlimidu u pacientů s relabovaným mnohočetným myelomem. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 39-39.
 28. Smetana, J., Kuglík, P., Grešíková, H., Němec, P., Zaoralová, R., Kupská, R., Filková, H., Pour, L., Krejčí, M., Zahradová, L., Holánek, M., Adam, Z., Nečasová, J., Hájek, R.  Prognostický význam hyperdiploidie/NON-Hyperdiploidie u souboru 74 relabovaných pacientů s mnohočetným myelomem léčených Bortezomibem a Thalidomidem. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 39-40.
 29. Čumová, J., Potáčová, A., Kasalová, I., Šedo, O., Konečná, H., Zdráhal, Z., Hájek, R.  Proteomická analýza vlivu Bortezomibu na myelomové buňky. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 40-40.
 30. Smolej, L., Vášová, I., Šálková, J., Belada, D., Sýkorová, A., Jankovská, M., Campr, V., Krejčová, H., Trněný, M.  Lymfom z malých lymfocytů (small lymphocytic lymphoma, SLL): Retrospektivní analýza z registru kooperativní lymfomové skupiny. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 44-44.
 31. Zemanová, M., Ščudla, V., Hájek, R., Gregorova, E., Minařík, J., Pour, L., Pavlíček, P., Bačovský, J., Pika, T., Adam, Z.  Přínos režimu CTD (Cyklofosfamid, Thalidomid, Dexametazon) v léčbě mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl. 2, s. 38-39.
 32. Voglová, J., Mužík, J., Steinerová, K., Demitrovičová, L., Faber, E., Doubek, M., Klamová, H., Nováková, L., Tothová, E., Michalovičová, Z., Indrák, K.  Výsledky léčby Imatinibem u nemocných se sekundární chronickou myeloidní leukemií. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 46-46.
 33. Žáčková, D., Klamová, H., Doubek, M., Cetkovský, P., Moravcová, J., Machová, K., Rulcová, J., Dvořáková, D., Jurček, T., Březinová, J., Michalová, K., Zemanová, Z., Oltová, A., Mayer, J.  Imatinib v první linii léčby nemocných s chronickou myeloidní leukemií (CML) v prní chronické fázi: nanlýza dat z registru Infinity. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 46-46.
 34. Kořístek, Z., Navrátil, M., Mayer, J.  Trombotická trombocytopenická purpura - současná diagnostika a léčba. Přehled 10 let zkušeností jednoho centra. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 48-49.
 35. Mayer, J., Jungová, A., Doubek, M., Brejcha, M., Brychtová, Y., Panovská, A., Pospíšil, Z.  Alemtuzumab v terapii chronické lymfatické leukemie (CLL) - retrospektivní multicentrická analýza a léčebná odpověď podle cytogenetického rizika. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 59-59.
 36. Pospíšilová, Š., Mráz, M., Malinová, K., Kotašková, J., Tichý, B., Brychtová, Y., Mayer, J.  Úloha MICRO-RNA v regulaci genové exprese u chronické lymfocytární leukemie. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 60-60.
 37. Trbušek, M., Malčíková, J., Šmardová, J., Tichý, B., Kotašková, J., Staňo-Kozubík, K., Hrabčáková, V., Borský, M., Francová, H., Bourková, L., Brychtová, Y., Doubek, M., Pospíšilová, Š., Mayer, J.  Aberantní somatická hypermutace u chronické lymfocytární leukemie: jak (asi) vzniká a k čemu vede. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl. 2, s. 60-60.
 38. Klamová, H., Žáčková, D., Marková, M., Moravcová, J., Machová, K., Rulcová, J., Dvořáková, D., Březinová, J., Michalová, K., Zemanová, Z., Faber, E., Voglová, J., Nováková, J., Cmunt, E., Doubek, M., Cetkovský, P., Kořístek, Z., Mayer, J.  Multicentrická retrospektivní analýza dat nemocných léčených Dasatinibem v ČR. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 45-46.
 39. Tesařová, E., Mayer, J., Pacasová, R., Král, Z., Buliková, A., Nemičková, M., Michlíčková, S.  COST - BENEFIT analýza léčby transfuzními přípravky trombocytového typu na interní hematoonkologické klinice ve fakultní nemocnici Brno v roce 2008. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 62-62.
 40. Kovářová, L., Burešová, I., Suská, R., Muthu Raja, K., Pour, L., Zahradová, L., Penka, M., Hájek, R.  Flowcytometrická detekce minimální reziduální nemoci u transplantovaných pacientů s mnohočetným myelomem. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 70-70.
 41. Kovářová, L., Buliková, A., Matýšková, M., Penka, M.  Flowcytometrická detekce trombocytárních mikropartikulí. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Supplementum 2, s. 84-84.
 42. Navrátil, M., Kořístek, Z., Tomíška, M., Mayer, J.  Využití kontinuální veno-venózní hemofiltrace na hematoonkologické jednotce intenzivní péče - zkušenosti jednoho centra. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 66-66.
 43. Křivanová, A., Hájek, R., Krejčí, M., Adam, Z., Burešová, L., Pour, L., Zahradová, L., Sandecká, V., Holánek, M., Šcudla, V., Indrák, K., Maisnar, V., Havlíková, K., Mayer, J., Vorlíček, J.  Retransplantace a udržovací léčba relabujícího/progredujícího mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 69-69.
 44. Král, Z., Marková, J., Šmardová, L., Kozák, T., Mayer, J., Vorlíček, J.  Léčba lokalizovaného a středně pokročilého stadia hodgkinova lymfomu podle protokolů německé hodkinovy skupiny. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl. 2, s. 74-74.
 45. Tomíška, M., Navrátil, M., Kořístek, M.  Veno-okluzivní choroba jater po přípravném režimu FLAMSA+CY+TBI+ATG. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl. 2, s. 77-77.
 46. Zahradová, L., Očadlíková, D., Kovářová, L., Smejkalová, J., Pour, L., Vidláková, P., Kyjovská, D., Moravcová, J., Rycová, M., Novotná, H., Jelínková, I., Penka, M., Michálek, J., Hájek, R.  Vakcinace pacientů s mnohočetným myelomem dendritickými buňkami naloženými monoklonálním imunoglobulinem - první výsledky klinické studie fáze II. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 79-80.
 47. Krejčí, J., Harničarová, A., Hájek, R., Pour, L., Bártová, E.  Epigenetické změny u mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 80-80.
 48. Janíková, A., Staňo-Kozubík, K., Tichý, B., Šupíková, J., Neubauer, J., Pospíšilová, Š., Král, Z., Michalka, J., Vášová, I., Mayer, J.  Využití tenkojehlové aspirace uzliny v analýze genové exprese pacientů s folikulárním lymfomem. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl. 2, s. 89-90.
 49. Šálek, D., Vášová, I., Král, Z., Šmardová, L., Klabusay, M., Brabencová, M., Mayer, J., Vorlíček, J.  Mantle CELL lymfom - retrospektivní zhodnocení výsledků léčby a charakteristik souboru 107 pacientů léčených na IHOK FN Brno v letech 1997-2007. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 90-90.
 50. Žikavská, L., Marková, J., Král, Z., Šmardová, L., Móciková, H., Pytlík, R., Klásková, K., Štěpánková, P., Balada, D., Malý, J., Trněný, M., Vorlíček, J., Kozák, T.  Rodinný výskyt maligních lymfoproliferativních onemocnění u pacientů s hodgkinovým lymfomem. Retrospektivní ananlýza. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 90-90.
 51. Ráčil, Z., Kouba, M., Kocmanová, I., Pohlreich, D., Weinbergerová, B., Winterová, J., Smělá, G., Cetkovský, P., Mayer, J.  Invazivní aspergilové infekce u hematoonkologických nemocných - retrospektivní analýza případů ze dvou pracovišť v České republice. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 64-64.
 52. Krejčí, M., Hájek, R., Ščudla, V., Bačovský, J., Schützová, M., Koza, V., Tothová, E., Papajík, T., Novosadová, L., Fraňková, H., Stavařová, Y., Lehanka, F., Vránová, M., Kessler, P., Walterová, L., Zemanová, M., Meluzínová, I., Hausdorf, P., Seifertová, N., Šumná, E., Adam, Z.  Dlouhodobé výsledky autologní transplantace hematopoetických buněk u pacientů s mnohočetným myelomem: zkušenost české myelomové skupiny ze studie 4W. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 68-69.
 53. Navrátil, M., Vášová, I., Bolčák, K., Šálek, D., Šmardová, L., Král, Z., Mayer, J.  Role FDG-PET vyšetření u lymfomů z T- a NK buněk. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl. 2, s. 72-73.
 54. Krejčí, M., Mayer, J., Doubek, M., Brychtová, Y., Vorlíček, J.  Cyklofosfamid v terapii jaterní steroid-rezistentní GVHD - dlouhodobé výsledky. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 78-78.
 55. Folber, F., Šmardová, L., Gombošová, J., Navrátil, M., Vášová, I., Tomíšková, M., Hanke, I., Mayer, J., Vorlíček, J.  Kazuistika agresivního lymfomu prezentujícího se syndromem horní duté žíly a obstrukcí dýchacích cest. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 90-91.
 56. Klásková, K., Marková, J., Král, Z., Šmardová, L., Foglová, M., Dragomirecká, E., Praško, J., Vorlíček, J., Flechtner, H., Kozák, T.  Kvalita života pacientů dlouhodobě přežívajících po léčbě hodgkinova lymfomu. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 91-91.
 57. Šmardová , L., Král, Z., Vášová, I., Matuška, M., Navrátil, M., Huser, M., Tošková, M., Mayer, J., Vorlíček, J.  Diagnostika a léčba maligních lymfomů v době těhotenství a laktace, vlastní zkušenosti. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 92-92.
 58. Klabusay, M., Pevná, M., Heidekerová, M., Doubek, M., Mayer, J.  Leukemie z dendritických buněk typu DC2: kazuistiky dvou pacientů. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 96-96.
 59. Horký, O., Mayer, J., Kablásková, L., Borský, M., Krejčí, M., Dvořáková, D.  Mikrochimérismus - na hraně počínajícího relapsu akutní myeloidní leukemie. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 96-96.
 60. Kujíčková, J., Doubek, M., Štruncová, S., Křístková, Z., Ráčil, Z., Brychtová, Y., Dvořáková, D., Mayer, J.  Průkaz mutace JAK2V617F u pacientů s myeloproliferativním onemocněním a její význam v klinické praxi. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 100-100.
 61. Tichý, B., Staňo Kozubík, K., Mayer, J., Kuglík, P., Doubek, M., Brychtová, Y., Pospíšilová, Š.  Detekce genomických aberací u B-CLL pacientů metodou arrayCGH. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 103-103.
 62. Malčíková, J., Šmardová, J., Čejková, S., Tichý, B., Kotašková, J., Kuglík, P., Brychtová, Y., Doubek, M., Mayer, J., Pospíšilová, Š., Trbušek, M.  Selekce mutací v genu TP53 u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukemií - stěžejní vliv léčby. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl. 2, s. 103-104.
 63. Folber, F., Navrátil, M., Kořístek, Z., Tomíška, M., Mayer, J.  Velmi neobvyklé infekční komplikace u standardní terapie idiopatické trombocytopenické purpury - kazuistika. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 104-104.
 64. Hrnčířová, K., Lengerová, M., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Dvořáková, D., Mayer, J.  Využití NESTED PCR k průkazu mykotických patogenů ve vzorcích tkáně. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 106-106.
 65. Kocmanová, I., Ráčil, Z., Weinbergerová, B., Winterová, J., Lengerová, M., Hrnčířová, K., Koukalová, D., Mayer, J.  1,3-beta-D-glukan (BG) v častné diagnostice invazivních mykotických infekcí (IMI) - přínost rutinního skríningu u hematoonkologických nemocných. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 107-107.
 66. Šmardová, L., Král, Z., Štourač, P., Vášová, I., Tošková, M., Mayer, J., Vorlíček, J.  Časný relaps hodgkinova lymfomu manifestující se jako paraneoplastická cerebellární degenerace (kazuistika). Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 91-92.
 67. Palásek, I., Doubek, M., Mayer, J., Dvořáková, D., Ohlídalová, D., Žáčková, D., Brychtová, Y., Ráčil, Z., Weinbergerová, B., Kujíčková, J., Protivánková, M.  Sledování minimální zbytkové nemoci (MRD) u akutních myeloidních leukemií (AML) prostřednictvím mutací genu pro nukleofosmin 1 (NPM 1). Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 97-97.
 68. Jurček, T., Dvořáková, D., Rázga, F., Pospíšilová, J., Mayer, J.  Kvantitativní sledování minimální zbytkové choroby u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) s atypickou přestavbou fúzního genu BCR-ABL. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 99-99.
 69. Křístková, Z., Pospíšilová, J., Doubek, M., Kujíčková, J., Mayer, J., Dvořáková, D.  Sledování alelické zátěže JAK2 V617F u pacientů s Ph-negativním myeloproliferativním onemocněním. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl. 2, s. 100-100.
 70. Hrabčáková, V., Francová, H., Brychtová, Y., Doubek, M., Klabusay, M., Mayer, J.  Sledování minimální zbytkové nemoci u B-chronické lymfatické leukemie pomocí FLOW cytometrie a Real-time PCR-přínos v klinickém hodnocení léčby B-CLL. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 103-103.
 71. Lengerová, M., Hrnčířová, K., Kocmanová, I., Ráčil, Z., Mayer, J.  PCR diagnostika infazivní aspergilózy (IA) z bronchoalveolární laváže. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl. 2, s. 105-106.
 72. Lochmanová, J., Lengerová, M., Ráčil, Z., Volfová, P., Mayer, J., Dvořáková, D.  Molekulární detekce mutací u cytomegaloviru vedoucích k rezistenci na ganciklovir. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 106-106.
 73. Weinbergerová, B., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Winterová, J., Lengerová, M., Lochmanová, J., Volfová, P., Hrnčířová, K., Šmardová, L., Mayer, J.  Monitorace manamu (MN) a antimananu (ANTI-MN) v časné diagnostice invazivní kandidózy (IK) u vysoce rizikových hematoonkologických pacientů. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 107-107.
 74. Dvořáková, D., Lengerová, M., Rázga, F., Pospíšilová, J., Mayer, J.  Kvantitativní metoda detekce mutací v genu NPM1 (Nucleophosmin) pro monitorování minimální reziduální nemoci u pacientů s akutní myeloidní leukemií. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 93-93.
 75. Volfová, P., Ráčil, Z., Weinbergerová, B., Winterová, J., Lengerová, M., Lochmanová, J., Mayer, J.  Detekce a význam herpetických virů v bronchoalveolární laváži (BAL) u hematoonkogických pacientů. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Suppl.  2, s. 107-108.
 76. Gaillyová, R., Zapletalová, E., Fajkusová, L., Prášilová, Š., Koukalová, J., Valášková, I., Kalina, Z., Michenková, A., Makaturová, E.  Spina musular atrophy in University Hospital Brno, Czech Republik - Genetic counseling DNA analysis, Prenatal Analysis. European Journal of Human Genetics, 2008, roč. 19/ Supp 2, č. , s. 86-86.
 77. Kovářová, L., Očadlíková, D., Michálek, J., Penka, M., Hájek, R.  Analýza dendritických buněk zdravých dárců a osob s monoklonální gamapatií nejasného významu či mnohočetným myelomem . Alergie, 2008, roč. 10, č. Supplementum 2, s. 148-149.
 78. Hofírek, I., Kořístek, Z., Navrátil, M., Konečná, J., Sochor, O., Rotnágl, J., Žáčková, V., Šárník, S., Vojtíšek, B.  Nadějný osud diabetické nohy 3 roky po transplantaci kmenových buněk. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 9, s. 881-924.
 79. Kouba, M., Pohlreich, D., Cetkovský, P., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Lengerová, M., Campr, V.  Zygomykotické infekce hematoonkologických pacientů - retrospektivní analýza případů dvou pracovišť v České republice. Transfuze  a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Supplementum 2, s. 64-64.
 80. Kořístek, Z., Štěrba, J., Kepák, T., Navrátil, M., Mayer, J., Vorlíček, J.  Odběry PBSC u dětí: 10 let zkušeností jednoho pracoviště. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Supplementum 2, s. 54-54.
 81. Šmardová, L., Ráčil, Z., Weinbergerová, B., Lengerová, M., Kocmanová, I., Volfová, P.  Diagnostika plicních postižení z bronchoalveolární laváže: analýza 204 vyšetření u imunokompromitovaných pacientů. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Supplementum 2, s. 65-65.
 82. Ráčil, Z., Sedláček, P., Múdry, P., Kouba, M., Malášková, L., Winterová, J., Keslová, P., Weinbergerová, B., Smělá, G., Cetkovský, P., Mayer, J.  Monitoring plazmatických koncentrací (PC) azolových antimykotik - vorikonazolu (VORi) a posakonazolu (posa) - u hematoonkologických nemocných. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Supplementum 2, s. 65-66.
 83. Lengerová, M., Hrnčířová, K., Kocmanová, I., Ráčil, Z., Mayer, J.  PCR diagnostika invazivní aspergilózy (IA) z bronchoalveolární laváže. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Supplementum 2, s. 105-106.
 84. Holzerová, M., Zemanová, Z., Michalová, K., Tajtlová, J., Pavlištová, L., Oltová, A., Filková, H., Kuglík, P., Němec, P., Holzerová, M., Balcárková, J., Jarošová, M., Rabasová, J., Hrubá, M., Fischlová, H., Špička, I., Gregora, E., Adam, Z., Ščudla, V., Maisnar, V., Schützová, M.  Molekulárně cytogenetická analýza imunofluorescenčně značených plazmatických buněk u pacientů s mnohočetným myelomem ve studii CMG 2002. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Supplementum 2, s. 69-69.
 85. Marková, J., Král, Z., Šmardová, L., Dědečková, K., Skopalová, M., Bolčák, K., Žikavská, L., Klásková, K., Foglová, M., Vernerová, Z., Kamarádová, K., Soukup, J., Křen, L., Vorlíček, J., Kozák, T.  Význam FDG-PET při hodnocení reziduálního tumoru po chemoterapii BEACOPP u pokročilých stadií hodgkinova lymfomu. Studie HD15, GHSG, naše výsledky. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Supplementum 2, s. 73-73.
 86. Šmardová, L., Vášová, I., Navrátil, M., Folber, F., Mayer, J., Vorlíček, J.  Diagnostika a léčebné výsledky pacientů s burkittovým lymfomem, analýza 38 nemocných z jednoho pracoviště. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Supplementum 2, s. 73-73.
 87. Šálek, C., Doubek, M., Maalouf, J., Folber, F., Cetkovský, P., Mayer, J.  Léčba dospělých pacientů s ALL protokolem GMALL 07/2003 v ČR - průběžné zhodnocení výsledků léčby 22 pacientů. Ttransfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Supplementum 2, s. 76-76.
 88. Volfova, P., Racil, Z., Lengerova, M., Lochmanova, J., Dvorakova, D., Mayer, J.  Use of internally Controlled Reverse Transcriptase Assay for Detection of 13 Respiratory Viruses in Immunocompromised Patients. Abstracts of the 15th International Symposium on Infections in the Immunocompromised Host, 2008, roč. , č. , s. 25-26.
 89. Weinbergerová, B., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Mayer, J.  Trands in colonization and infection caused by Vancomycin-resistant Enterococci (VRE) in immunocompromised patients at hemato-oncological department between 2003 - 2007. 15th Symposium on Infections in the Immunocompromised Host, 2008, roč. , č. , s. -.
 90. Voháňka, S., Sedláčková, J., Fajkusová, L., Bednařík, J.  Klinický obraz facioskapulohumerální svalové dystrofie v české populaci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2008, roč. 71/104, č. , s. 630-630.
 91. Smejkal, P., Buliková, A., Matýšková, M.  Use of recombinant activated factor VII in minor surgery in patients with hemophilia A and inhibitors: a single centre experinece. Haemophilia, 2008, roč. 14, č. 21, s. 83-83.
 92. Foltánková, V., Matějková, E., Bartoš, M., Dendis, M., Novotná, D., Raida, L., Indrák, K., Brychtová, Y., Hájek, R., Michálek, J.  Molekulární identifikace T lymfocytárních klonů specifických pro reakci štěpu proti hostiteli a štěpu proti nádoru. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Supplementum 2, s. 7-7.
 93. Matýšková, M., Šlechtová, M., Buliková, A.  Warfarin a potravinové doplňky. Transf. Hemat. dnes, 2008, roč. 14, č. 2, s. 87-87.
 94. Skoumalová, M., Zavřelová, J., Matýšková, M., Penka, M.  Monitorování anti Xa aktivity setem Biphem Heparin. trans. Hemat. dnes, 2008, roč. 14, č. 2, s. 24-24.
 95. Blatný, J., Kohlerová, S., Zapletal, O., Penka, M., Smith, O.  Prophylaxis with recombinant factor VIIa the management of bleeding episodes during immune tolerance treatment in a boy with severe haemophilia A and inhibitors. Haemophilia, 2008, roč. 14, č. 5, s. 1140-1142.
 96. Gumulec, J., Buliková, A., Brejcha, M.  Možnosti virtuální mikroskopie v hematologii. Trans. Hemat dnes, 2008, roč. 2, č. , s. 9-9.
 97. Trnavská, I., Antošová, M., Hoblová, J., Kissová, J., Buliková, A., Schwarz, D., Penka, M.  Projekt telehematologie z pohledu zdravotního laboranta. Trans.Hemat. dnes, 2008, roč. 2, č. , s. 15-15.
 98. Vondráček, P., Ošlejšková, H., Hermanová, M., Fajkusová, L.  Kongenitální svalové dystrofie – prezentace vlastních případů. 22. český a slovenský neurologický sjezd. Olomouc, 27.-30.11.2008.. , 2008, roč. , č. , s. -.
 99. Čermáková, Z., Brychtová, Y.  Kryoglobulinémie a její rizika při laboratorní diagnostice.. Klinická biochemie a metabolismus, 2008, roč. 16/37, č. 2, s. 123-123.
 100. Kalvodová, L.  Co je to etika, sestřičko? . Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 5 (příloha), s. P46-.
 101. Smardova L., Kral Z., Crha I., Vasova I., Vorlicek J. Fertility in male patients with newly diagnosed Hodgkin´s lymphoma. Eur Androl Suppl 2008;2(1):44-44.
 102. Burešová I, Suská R, Kyjovská, Rycová M, Moravcová J, Kovářová L, Hájek R. Comparison of two differnt methods of plasma cells separation from bone marrow of multiple myelom patients. Vnitřní lékařství – Sborník abstrakt. 2008; 54 (5): P67. 
 103. Čumová J, Potáčová A, Kasalová I , Konečná H, Zdráhal Z, Hájek R. Proteomická analýza lidských myelomových buněk ovlivněných přídavkem bortezomibu: XXXII. Brněnské onkologické dny. Edukační sborník. 2008:46.
 104. Čumová J, Potáčová A, Kasalová I , Konečná H, Zdráhal Z, Hájek R. Proteomická analýza vlivu bortezomibu na myelomové buňky. Vnitřní lékařství – Sborník abstrakt. 2008; 54 (5): P64.
 105. Zaoralová R, Grešliková H, Filková H, Němec P, Smetana J, Beranová K, Kuglík P,  Kupská R, Oltová A, Pour L, Křivanová A, Krejčí M, Adam Z, Smejkalová J, Hájek R. Kompenzují nové léky vliv cytogenetických negativních prognostických faktorů? Aktualizované výsledky o rok později. Vnitřní lékařství – Sborník abstrakt. 2008; 54 (5):  P12-13.
 106. Zahradová L, Pour L, Adam Z, Krejčí M, Sandecká V, al Sahani M, Křivanová A, Králová D, Hájek R. Optimalizace kombinovaných režimů CVD (Cyklofosfamid, Velcade, Dexametazon) v České Republice: pilotní analýza režimů CVD junior a CVD senior s nižším dávkováním u nemocných s relabujícím mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství – Sborník abstrakt. 2008; 54 (5): P22.  
 107. Zahradová L, Očadlíková D, Kovářová L, Smejkalová J, Pour L, Vidláková P, Kyjovská D, Moravcová J, Rycová M, Novotná H, Jelínková I, Penka M, Michálek J, Hájek R. Vakcinace pacientů s mnohočetným myelomem dendritickými buňkami naloženými monoklonálním imunoglobulinem – první výsledky klinické studie fáze II. Vnitřní lékařství – Sborník abstrakt. 2008; 54 (5): P22-P23.
 108. Bothová, Pavla- Elbl, Lubomír- Nováková, Zuzana- Šťastná, Jana- Honzíková, Klára- Vítovec, Jiří. Hodnocení funkce levé komory u pacientů léčených v minulosti pro zhoubný nádor. Vnitřní lékařství, Praha : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 54, 9, od s. 882-882, 1 s. ISSN 0042-773X. 2008. cz
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji