Výzkum

 

Hlavní témata vědecko- výzkumného programu-prioritní projekty s dlouhodobým zaměřením

 

 1. Fotorefrakční keratektomie excimer Iaserem při vysoké myopické anisometropii u dětí - význam pro dosažení kvalitních zrakových funkcí, včetně binokulámího vidění.
 2. Význam včasné diagnostiky a časné operace kongenitální katarakty s komplexní dlouhodobou pooperační péčí, screening vrozené  katarakty.
 3. Význam časné detekce a adekvátní Iéčby amblyogenních refrakčních vad u malých dětí (fotoscreening) pro získání kvalitních zrakových funkcí.
 4. Přínos časné diagnostiky, chemoredukce a adjuvantní kryoterapie, fotokoagulace diodovým Iaserem, transpupilární termoterapie, radioterapie v Iéčbě retinoblastomu.
 5. Implantace fakických nitroočních čoček  při vysoké anisometropii, myopii a hypermetropii v dětském věku - zařazení do mezinárodní multicentrické studie.
 6. Diagnostika, konzervativní a chirurgická Iéčba všech typů strabismu - aplikace modemích postupů - tvorba Iéčebných standardů - pre a postgraduální vzdělávání.
 7. Chirurgie dětské katarakty, výzkum optimální korekce dětské afakie a implantace měkkých nitroočních čoček.
 8. Výzkum optimálních mikrochirurgických postupů v Iéčbě dětského glaukomu.
 9. Konzervativní adjuvantní Iéčba dětského glaukomu lokálními inhibítory karboanhydrázy, kombinovanými preparáty a deriváty prostaglandinů (prioritní farmakostudie).
 10. Přínos elektrofyziologických testů v dětské neurooftalmologii.
 11. Význam fluoresceinové a ICG angiografie v diagnostice chorob sítnice a cévnatky v dětské oftalmologii.
 12. Multidisciplinární přístup u dětských uveitid.
 13. Optimalizace Iéčby ROP- srovnávací studie kryoterapie a fotokoagulace diodovým Iaserem, celonárodní screening, tvorba standardů, použití anti VEGF 
 14. Laserová refrakční chirurgie -korekce myopie, astigmatismu a hypermetropie u dospělých pacientů (PRK, LASIK, LASEK, customized ablation) - dlouhodobé sledování.

     


 

Klinický výzkum

 

Přednášky

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001