Nové číslo účtu FN Brno od 1.12.2016 je 712 346 21/0710. Více informací

Adaptační program lékaři

Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 se ve Fakultní nemocnici Brno ve spolupráci se Studentskou komorou LF MU konal již třetí workshop zástupců naší nemocnice a studentů lékařských fakult. Osloveni byli studenti LF z ČR (Brno, Olomouc, Ostrava) a ze SR (Bratislava, Martin, Košice). Studentům byly prezentovány dosavadní zkušenosti z adaptačního programu lékařů – absolventů ve FN Brno, informace o možnostech pracovního uplatnění lékaře – absolventa ve FN Brno a postgraduálním vzdělávání.

 

Další setkání se studenty se uskuteční na přelomu února – března příštího roku a bude zaměřeno již na konkrétní informace k vyhlašovanému adaptačnímu programu na rok 2017/2018.“

Zájemci o adaptační program lékařů na rok 2017/2018 SLEDUJTE PROSÍM TYTO STRÁNKY, KDE BUDOU INFORMACE  UVEŘEJNĚNY.

 Případné dotazy k problematice adaptačního programu zašlete, prosím, na adresu vedoucí Oddělení organizace řízení
            Mgr. Navrátilovou: .

 

 

NABÍDKA BRIGÁD PRO STUDENTY LF


Fakultní nemocnice Brno nabízí studentům 3. a vyšších ročníků LF oboru všeobecné lékařství možnost brigády. Zájemci mohou přímo oslovit útvary, které t.č. mají uveřejněný požadavek na brigádníka,

prolink zde – http://www.fnbrno.cz/brigady-pro-studenty

nebo mohou svůj požadavek či dotaz směřovat na vedoucí Oddělení organizace řízení Mgr. Navrátilovou: . 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001