Nové číslo účtu FN Brno od 1.12.2016 je 712 346 21/0710. Více informací

Adaptační program lékaři

  

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ADAPTAČNÍHO PROGRAMU LÉKAŘŮ NA ROK 2017/2018

 

 

Fakultní nemocnice vyhlašuje pro rok 2017/2018 výběrové řízení na místa

lékařů – absolventů.

 

Zájemci o volná pracovní místa musí doložit:

 

 • strukturovaný profesní životopis:
  povinnými údaji jsou:
  * datum narození
  * e-mailový kontakt
  * telefonický kontakt
 • motivační dopis
 • dotazník FN Brno (viz přiložený soubor)

 

Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém souboru „Jak se mohu přihlásit do Adaptačního programu?“.

 

Požadované dokumenty zasílejte do 24. 2. 2017 elektronicky na

adresu: .

 

Harmonogram výběrového řízení:

 

 • 24. 2.               ukončení přijímání přihlášek do výběrového řízení
 • 1. - 15. 3.        výběrové řízení
 • 21. 3.               vyrozumění zájemce o výsledku výběr. řízení
 • 15. 4.               zahájení uzavírání pracovních smluv
 • 1. 7.-1. 9.        nástup do zaměstnání – zahájení adaptačního programu

 

 

Pro studenty 5. a 6. ročníků LF z ČR i SR byly ve spolupráci se Studentskou komorou LF MU uspořádány dva workshopy, a to 24. 11. 2016 a 7. 2. 2017, kde studenti získali informace o Adaptačním programu lékařů na rok 2017/2018 a výběrovém řízení (viz přiložená prezentace z workshopu ze dne 7. 2. 2017).

 

 VAŠE DOTAZY - NAŠE ODPOVĚDI               

 Je možnost studia Ph.D. i při případné práci na Oddělení pro adaptací?

Absolventovi přijatému na Oddělení pro adaptaci (dále jen OPA) je umožněno další vzdělávání jako tomu, který je přijatý na kliniku/oddělení - tedy i studium Ph.D. Nabídnut je mu standardně plný úvazek (1,000 úv.), pokud se s vedoucím OPA nedohodnou jinak (na zkráceném úvazku - např.0,750 úv. či jiném) tedy tak, aby absolvent zvládal pracovní i studijní povinnosti.

Kdy začínají absolventi sloužit noční a víkendové služby?

Záleží na konkrétní klinice/oddělení (různé typy klinik/oddělení s různě nastavenou pracovní dobou, složitostí oboru) - nelze tedy jednoznačně určit časový úsek, rovněž záleží na individuálním přístupu absolventa k adaptaci na klinice/oddělení - jeho znalostech, dovednostech, zkušenostech, jak rychle se orientuje v problematice pracoviště atd. Služba je vždy pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.  

Mám zájem o adaptační program v Dětské nemocnici. Jak se mohu přihlásit do výběrového řízení?

FN Brno je organizačně rozdělena na pracoviště: Bohunice - Jihlavská ulice, Dětská nemocnice (Černopolní ulice) a Porodnice (Obilní trh). Zájemci o adaptační program FN Brno - lékaři na období 2017/2018 se na všechna tato pracoviště hlásí stejně, tj. elektronickým odesláním požadovaných dokumentů (profesní životopis, motivační dopis, dotazník FN Brno) na adresu .

 Je možno k dokumentům, které požaduje FN Brno doložit do výběrového řízení, přidat "doporučující dopisy" ze zdravotnických zařízení, kde jsem vykonával(a) praxi?

Doporučující dopisy nejsou FN Brno vyžadovány jako součást přihlášky do výběrového řízení, je proto plně na vašem uvážení, zda je chcete přiložit či nikoli.

 Jaký je nástupní plat lékaře - absolventa ve FN Brno?

FN Brno je příspěvkou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví. Platy jejich zaměstnanců se řídí Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., platy lékařů jsou uvedeny v příloze č. 8. Otázka platového zařazení lékařů - absolventů byla prezentována na workshopu 7.2.2017 - viz prezentace níže.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NABÍDKA BRIGÁD PRO STUDENTY LF                        

Fakultní nemocnice Brno nabízí studentům 3. a vyšších ročníků LF oboru všeobecné lékařství možnost brigády. Zájemci mohou přímo oslovit útvary, které t.č. mají uveřejněný požadavek na brigádníka,

prolink zde – http://www.fnbrno.cz/brigady-pro-studenty

nebo mohou svůj požadavek či dotaz směřovat na vedoucí Oddělení organizace řízení Mgr. Navrátilovou: . 


Ke stažení

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001