Placené služby - Dětská oční klinika

CENÍK č. 50 / 2016 - 09.5

Ceník zdravotních výkonů a služeb poskytovaných za přímou úhradu

Pro dětskou oční kliniku byl vyhotoven komplexní ceník zdravotních výkonů a služeb poskytovaných za přímou úhradu. Každý pacient musí být s cenou před výkonem nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu. Ceny jsou stanoveny na 1 oko.

 

LASEROVÉ KOSMETICKÉ ZÁKROKY 
  Cena bez DPH 15% DPH Cena včetně DPH
Předoperační vyšetření 870 Kč 130 Kč 1.000 Kč
PRK 6.522 Kč 978 Kč 7.500 Kč
LASEK 7.391 Kč 1.109 Kč 8.500 Kč
       
LASEROVÉ ZÁKROKY - léčebný cíl (osvobozeno od DPH)    
Předoperační vyšetření     1.000 Kč
PTK     5.000 Kč
       
VYŠETŘOVACÍ METODY (osvobozeno od DPH)    
Vyšetření optickým koherentním tomografem - OCT     300 Kč
Vyšetření na přístroji Pentacam      500 Kč
       
PLASTICKÉ A KOSMETICKÉ VÝKONY      
  Cena bez DPH 15% DPH Cena včetně DPH
Plastické operace víček – 1 oko 2.609 Kč 391 Kč 3.000 Kč
Odstranění xantelasmat – 1 oko 957 Kč 143 Kč 1.100 Kč
       
Při náhradě chybějící části nebo celé duhovky nebo duhovky včetně čočky, je cena implantátu dle aktuální ceny lékárny.
       
NITROOČNÍ REFRAKČNÍ VÝKONY
  Cena bez DPH 15% DPH Cena včetně DPH
ICL v lokální anestézii 4.348 Kč 652 Kč 5.000 Kč
ICL v celkové anestézii 7.391 Kč 1.109 Kč 8.500 Kč
Ceny nitroočních kontaktních čoček:
Fakická nitrooční čočka  VERISYSE 15.652 Kč 2.348 Kč 18.000 Kč

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001