Oddělení klinických studií

Oddělení klinických studií (OKS) je součástí Útvaru náměstka pro vědu, výzkum a školství zajišťující administrativní podporu provádění klinických hodnocení na jednotlivých klinikách FN Brno, přípravu smluv resp. rozpočtů se zadavateli, kontrolu plateb, evidenci klinických hodnocení, podklady pro fakturace a rozúčtování nákladů KH.

 

Vedoucí oddělení:

Bc. Iva Buchtová 

E-mail:

Telefon: 532 233 742

 

Čím se zabýváme?

  1. Podpora klinických hodnocení na jednotlivých klinikách FN Brno - zapojení studijní koordinátorky OKS na konkrétním klinickém hodnocení
  2. Příprava smluv se zadavateli:

 

Příprava a ověření navrhovaných rozpočtů, tvorba podkladů pro kalkulaci nákladů: kontaktní osoba Bc. Iva Buchtová, (532 232 343) a Martina Ranišová,  (532 233 438).

Tvorba podkladů pro fakturaci, vyúčtování ukončených KH a rozúčtování výnosů: kontaktní osoba Jana Husáková, (532 233 742).

Postup při projednávání smlouvy a rozpočtu: návrh smlouvy vč. rozpočtu zaslat na Oddělení právních věcí - Mgr.Lenka Rosenbaumova, .

  • k textu smlouvy zašle vyjádření Oddělení právních věcí, k rozpočtu se vyjádří Oddělení klinických studiÍ.

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001