Diagnosticko-terapeutické centrum


UPOZORNĚNÍ

  • Příjmová ambulance KIGOPL NOVĚ přízemí, pavilon X

  • Příjmová ambulance IHOK NOVĚ přízemí, pavilon X

  • Gastro poradna IGEK NOVĚ  přízemí, pavilon X

  • Ambulance KUCH -  přízemí, pavilon CH

Provoz ambulancí mimo běžnou pracovní dobu bude zajištěn pouze v ambulancích umístěných v příemí pavilonu CH.

 

Primář:

MUDr. Petr Benda

 

Vrchní sestra:

 

 

Mgr. Táňa Bartošová

 

5 3223 3543

Sekretariát:

Jana Rožínská

5 3223 2321


Stavba ambulantního traktu byla zahájena v červenci 2002. V první etapě v roce 2003 byla vybudována tři patra, ve kterých byla zahájena činnost neurologických a interních ambulancí. Kompletní dokončení výstavby Diagnosticko-terapeutického centra (dále DTC) 3. až 5. nadpodlaží bylo na podzim v roce 2006, kde byla postupně zahájena činnost ambulancí chirurgických a interních oborů.

Dostavba DTC umožnila centralizaci většiny všeobecných a specializovaných ambulancí. Ambulantní péče o dospělé je soustředěna do pavilonu X. Zajišťuje pacientům lepší orientaci a ulehčení provozu v lůžkovém traktu. Poskytuje základní, specializovanou i dispenzární péči s diferencovanými diagnózami obyvatelům celé Moravy a v případě akutní péče i pacientům nejen z  České republiky, ale i cizincům. Spolupracuje s klinikami jednotlivých oborů a společně se podílí na realizaci nových diagnostických a terapeutických postupech.

Na ambulancích ranního provozu je ročně ošetřeno přes 305 000 klientů a na interních a chirurgických ambulancích ústavní pohotovostní služby je za rok ošetřeno více než 27 000 klientů s akutními stavy.

DTC se významně podílí na výuce posluchačů lékařské fakulty Masarykovy univerzity, na pregraduální a postgraduální výchově lékařů, na výuce NLZP - zdravotnických asistentů, studentů ošetřovatelství bakalářského a magisterského studia. Je také těžištěm vědecké, výzkumné a publikační činnosti.

 držitel certifikátu ISO 9001:2001zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001