Útvar náměstka pro vědu, výzkum a školství

Oddělení vědy, výzkumu a školství (OVVŠ)

 

  • Náměstek ÚVVŠ: Doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Tel. 532 23 2057

Email:

 

  • Vedoucí OVVŠ:  Iveta Mareschová

Tel. 532 23 3998

Email:

  • asistentka náměstka
  • zajišťuje administrativní podporu kooperačních projektů ČR a EU.

 

  • Referent: Miluše Třináctá

Tel. 532 23 3998

Email:

  • zajišťuje administrativní podporu projektůřešených agenturami ČR
  • zajišťuje interní grantovou činnostFN Brno

 

Charakteristika útvaru

Útvar náměstka pro vědu, výzkum a školství je útvarem FN Brno, který zajišťuje optimalizaci, propojení výzkumu FN Brno s MU v rámci plánované integrace, zvyšování výzkumného potenciálu FN Brno, účast na dalších významných projektech regionálních, vnitrostátních i mezinárodních, podíl FN Brno na významných zdrojích profinancování klinicky aplikovatelného výzkumu a implementaci strategických cílů FN Brno v oblasti VaV.

Organizuje grantovou činnost FN Brno, monitoruje její průběh a hodnotí kvalitu a přínos pro FN Brno.

 

  • Kontaktní adresa:FN Brno, Jihlavská 20,625 00 Brno, pavilon D

 

  • Přehled grantů realizovaných ve FN Brno– propojení do databáze ÚVVŠ/ pouze pohled Granty

Ke stažení

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001