Nové číslo účtu FN Brno od 1.12.2016 je 712 346 21/0710. Více informací

Vedení nemocnice

 

ředitel FN Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA

telefon: 532 232 000
e-mail:

Roman Kraus_M_120.jpg

 

 

 

 

 

 

 

náměstek pro vědu, výzkum a školství
přednosta Psychiatrické kliniky

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

telefon: 532 232 053/7
e-mail:

docent Kašpárek

lékařský náměstek pro neodkladnou, intenzivní a resuscitační péči na PMDV a na PRM
MUDr. Pavel Hude, Ph.D., MHA

telefon: 532 232 137
e-mail:

MUDr. Pavel Hude, Ph.D.

lékařský náměstek pro chirurgické obory PMDV
doc. MUDr. Lubomír Hakl, CSc.

telefon: 532 232 100
e-mail:

Lubomír Hakl_M_120.jpg

lékařský náměstek pro interní a chirurgické obory PDM
zástupce přednosty Pediatrické kliniky pro LPP

MUDr. František Jimramovský, MHA

telefon: 532 234 312
e-mail:

MUDr. František Jimramovský

lékařský náměstek PRM
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

telefon: 532 238 236
e-mail:

Profesor Ventruba

lékařský náměstek pro onkologickou péči
přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky
děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

telefon: 532 233 642
e-mail:

Profesor Mayer

přednosta Radiologické kliniky
lékařský náměstek pro SVLS

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

telefon: 532 233 007
e-mail:

 

profesor Válek

 


lékařský náměstek pro interní obory PMDV
MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC

telefon: 532 232 204, 161
e-mail:

 

MUDr. Petr Kala, Ph.D.

náměstek pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Mgr. Erna Mičudová

telefon: 532 233 208
e-mail:

Mgr. Erna Mičudová

vedoucí Nemocniční lékárny
PharmDr. Tatiana Holubová, MHA

telefon: 532 232 151
e-mail:

PharmDr. Holubova_M_120.jpg

ekonomický náměstek
Ing. Robert Czékus, MHA

telefon: 532 232 803
e-mail:

Ing. Czékus_M_120.jpg

náměstek pro hospodářsko-technickou správu
Bc. Karel Široký

telefon: 532 232 200
e-mail:

Bc. Široký_M_120.jpg

náměstek pro informatiku
Ing. Miloslav Procházka

telefon: 532 232 844
e-mail:

Ing. Procházka

náměstek pro obchod a marketing
Bc. Pavel Zemánek, MBA

telefon: 532 232 945
e-mail:

Pavel Zemánek

náměstek pro organizační, právní věcí a personalistiku
JUDr. Alena Tobiášová, MBA

telefon: 532 232 108
e-mail:

Alena Tobiášová_M_120.jpg

vedoucí Odboru kvality, bezpečnosti a krizového řízení
představitel vedení FN Brno pro kvalitu

Ing. Mgr. Zuzana Velebová

telefon: 532 233 329
e-mail:

Mgr. Velebová

projektový manager
MUDr. Ivo Rovný, MBA

telefon: 532 233 109/2520
e-mail:

 

 

 

projektový manager
Ing. Michal Doležal

telefon: 532 232 845
e-mail:

nám. Rovný

Ing. Michal Doležal

konzultant
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA

telefon: 532 234 222
e-mail:

Profesor Gál

vedoucí Oddělení interního auditu a kontroly
interní auditor

JUDr. Lenka Holzerová, MBA

telefon: 532 232 906
e-mail:

JUDr. Holzerová_M_120.jpg

asistentka ředitele
Dagmar Zouharová

telefon: 532 232 192
e-mail:

Dagmar Zouharová

vedoucí Centra komunikace FN Brno
Mgr. Pavel Žára, M.A.

telefon: 532 232 193
e-mail:

Pavel Žára

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001