Dětská nemocnice, Černopolní 9

 Mapa areálu - Dětská nemocnice

vysvětlivky:
1. NP - 1. nadzemní podlaží = přízemí
1. PP - 1. podzemní podlaží

 

Pavilon A

1. NP

 • Vrátnice
 • Lékárna zde >>>
 • Logoped
 • Psycholog

2. NP

 • Oddělení dětské hematologie - laboratoře
 • Oddělení klinické biochemie - laboratoře
 • Ambulance dědičných metabolických poruch

Pavilon B1 - vpravo

1. PP

 • Oddělení 7 (Transplantační jednotka), Klinika dětské onkologie

1. NP

 • Oddělení 4, Dětská oční klinika

2. NP

 • Oddělení 8, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie

3. NP

 • Oddělení 16, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie

4. NP

 • Oddělní 20, Klinika dětské ORL

 

Pavilon B2 - vlevo

1. PP

 • Oddělní 56, Pediatrická klinika

1. NP

 • Oddělení 46, Pediatrická klinika 

2. NP

 • Oddělení 10 (JIP) a 14, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie

3. NP

 • Oddělení 48, Pediatrická klinika

4. NP

 • Oddělení 67, Pediatrická klinika

Pavilon C

1. PP

 • Operační sál, Dětská oční klinika a Kožní oddělení
 • Oční ambulance, Poliklinická ambulantní část

1. NP

 • Kožní ambulance, Poliklinická ambulantní část
 • Urologický sálek, Poliklinická ambulantní část

2. NP

 • Oddělní 31 (JIP), Klinika dětské onkologie
 • Endoskopický sálek, Centrální operační sály

3. NP

 • Ortopedický sálek, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie

4. NP

 • ORL sálek, Centrální operační sály
 • Oddělení 18 (Jednodenní chirurgie), Klinika dětské ORL

Pavilon D

1. PP

 • Dětské rehabilitační oddělení

1. NP

 • Centrální evidence pacientů - Teyschlova hala

2. NP

 • Klinika dětské radiologie

 

Pavilon E

1. NP

 • Laser, Poliklinická ambulantní část
 • Ortoptika, Poliklinická ambulantní část
 • Ortoptická cvičebna, Poliklinická ambulantní část
 • Urodynamická ambulance, Poliklinická ambulantní část

2. NP

 • Oddělení klinické biochemie

 

Pavilon F

1. PP

 • Centrální sterilizace

1. NP

 • Oddělení 11 (JIP), Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
 • Klinika dětské anesteziologie a resuscitace

2. NP

 • Centrální operační sály
 • Jednodenní chirurgie 6, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie

 

Pavilon G

1. NP

Poliklinická ambulantní část

 • Interní ambulance
 • Chirurgická a ortopedická ambulance
 • Ambulance ORL
 • Foniatrie
 • Kardiologická ambulance
 • Rehabilitace

Lékárna

2. NP

 • Ambulance + stacionář dětská onkologie, Poliklinická ambulantní část
 • Oddělení 23, Klinika dětské onkologie
 • Klinika dětské radiologie

3. NP

 • Oddělení lékařské genetiky
 • Oddělení 69, Pediatrická klinika

4. NP

 • Oddělení lékařské genetiky
 • Klinika dětské neurologie + ambulance
 • EEG, Poliklinická ambulantní část
 • EMG, Poliklinická ambulantní část

 

Pavilon H

1. NP

 • Ambulance dětské psychiatrie, Poliklinická ambulantní část
 • Ambulance dětské stomatologie, Poliklinická ambulantní část
 • Závodní lékař
 • Výtvarná dílna

 

Pavilon K

1. NP

 • Sociální pracovnice, Sociálně zdravotní oddělení
 • Stravovací provoz - jídelna
 • Základní škola při FN Brno
 • Mateřská škola při FN Brno

 

Pavilon L

 • Laboratoře Interní hematologické a onkologické kliniky

 

Pavilon R

1. NP

 • Ubytovna Nadačního fondu Krtek
 • Ambulance infekčních nemocí, Poliklinická ambulantní část

1. + 2. NP

 • Ubytovna pro rodiče hospitalizovaných dětí

3. NP

 • Nutriční poradna

Pavilon S

1. NP

 • Oddělení 40, Klinika dětských infekčních nemocí

2. NP

 • Oddělení 52 + JIP, Klinika dětských infekčních nemocí

3. NP

 • Oddělení 54, Klinika dětských infekčních nemocí

 

Cesta Brnem >>>

Cesta MHD >>>

 

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001