Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie


 

Přednosta: Prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. 5 3223 4410
Primář: MUDr. Jiří Tůma, CSc. 5 3223 4690
Zástupce pro školství: MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D.    
Vrchní sestra: Bc. Marta Sauerová 5 3223 4361
Sekretariát: Barbora Staňková 5 3223 4360

Dětská chirurgie je obor, který se zabývá komplexní péčí o chirurgicky nemocného v dětském věku. Její součástí je chirurgické řešení vrozených vývojových vad, obecná chirurgie dětského věku, dětská traumatologie, dětská urologie, dětská neurochirurgie, dětská hrudní a cévní chirurgie, dětská onkochirurgie a intenzívní péče o chirurgicky nemocného dětského pacienta.

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie se řadí mezi nejvýznamnější centrum dětské chirurgie v České republice a od roku 2000 je rovněž akreditována Ministerstvem zdravotnictví jako jedno ze dvou vysoce specializovaných traumacenter pro naši republiku. Známkou kvality naší operativy je malé procento recidiv, srovnatelné s renomovanými pracovišti ve vyspělých zemích. Odpadá tak nutnost dalších reoperací, zatěžujících pacienta. Každé oddělení KDCHOT je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2008.

Ordinář pro traumatologii MUDr. Bronislav Hnilička
Ordinář pro dětskou urologii MUDr. Pavel Zerhau, CSc.
Ordinář pro neurochirurgii MUDr. David Laštovička
Ordinář pro plastickou chirurgii MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D.
Ordinář pro ortopedii

odb.as. MUDr. Jiří Jochymek, Ph.D.

Zpracování dat pro pojišťovny Taťána Konečná
Zdravotnická dokumentace Ivana Ondrášová
Dětský úrazový registr Martina Hartmannová

 

Lékaři:                                    Staniční sestry:              Úsekové sestry:

MUDr. Vladimír Bartl, CSc.                   Eva Šponerová                         Romana Černá

MUDr. Jaroslava Bajerová                    Mgr. Michaela Malá                  Jindřiška Šmidová

MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D.            Marie Slavíková                       Lenka Knotigová

MUDr. Robert Doušek                          Jana Hrabovská

MUDr. Martin Fiala                               Bc. Milena Luklová

Prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA

MUDr. Jan Hnilička                                         

MUDr. Milan Horák

MUDr. Matej Husár

MUDr. Olga Košková

MUDr. Martin Kubát                                                                                      

MUDr. David Laštovička          

MUDr. Robert Macháček

MUDr. Ondřej Marek

MUDr. Šimon Ondruš, Ph.D. 

MUDr. Tereza Peterková

Prof. Jan Poul, CSc.

MUDr. David Starý, Ph.D.                                           

MUDr. Miroslav Straka                                                

MUDr. Jan Škvařil

MUDr. Jakub Turek

MUDr. Karel Urbášek                           

 zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001