Dětské kožní oddělení PeK


 

 

Primář:

MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

5 3223 4527

Vrchní sestra:

Marie Peková

5 3223 4461

 

 

ambulance: 532 234 533/4, 532 234 536

 

sekretariát: 532 234 226

Dětské kožní oddělení (DKO) Pediatrické kliniky FN Brno poskytuje léčebně preventivní péči v plném rozsahu odbornosti dětské dermatovenerologie pro děti od narození do ukončeného 19. roku života. DKO je jediné specializované lůžkové zařízení v České republice. Působí nadregionálně a poskytuje vysoce specializovanu péči a superkonziliární služby v oboru. Všechny části pracoviště tvoří organizačně spojený funkční celek, který se účastní diagnostických i terapeutických procesů a dalšího sledování pacientů.

Kromě chronických dermatóz, autoimunitních onemocnění, virových a bakteriálních exantémů se pracoviště zaměřuje na diagnostiku a léčbu kožních onemocnění u novorozenců, na venerologické choroby a již historicky je dáno zaměření na vzácná kožní onemocnění, která jsou zde dispenzarizovány a léčeny.

V roce 1999 Výbor České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP stanovil DKO Centrem dětské dermatologie. V roce 2001 bylo na pracovišti založeno EB Centrum (www.ebcentrum.cz) v roce 2004 DebRA ČR (www.debra-cz.org), kteří soustředí pacienty (děti a dospělé) s Epidermolysis bullosa congenita z celé České republiky.

V roce 2016 bylo DKO schváleno Evropským bordem do European Reference Network-Skin (Mezinárodní referenční síť pro vzácná onemocnění). DKO bylo z České republiky schváleno jako jediné pracoviště pro všechna vrozená kožní onemocnění.

Naše nadace

Konto darů pro oddělení - Komerční banka, č. ú. 6996130207/0100.zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001