Klinika dětské neurologie


 

Důležitá telefonní čísla

 Sekretariát  532 234 919

  • Vrchní sestra 532 234 910
  • Pracovna lékařů č. 1 – lůžkové oddělení 532 234 912
  • Pracovna lékařů č. 2 – lůžkové oddělení 532234581
  • Pracovna sester – lůžkové oddělení 532 234 914
  • Ambulance 532 234 917
  • Ambulance klinického psychologa č. 1 - 532 234 913
  • Ambulance klinického psychologa č. 2 - 532 234 395
  • EEG laboratoř 532 234 933
  • EMG laboratoř 532 234 934
  • Video EEG - 532234937
     
       
Vrchní sestra:

Jitka Krajčová

532 234 910
Sekretariát: Dana Chalupová, DiS. 532 234 919

Úvodní slovo

Klinika dětské neurologie FN Brno je moderní medicínské pracoviště, které se specializuje zvláště na vývojovou dětskou neurologii, vývojovou epileptologii, klinickou neurofyziologii, neurovývojové vady (např. vývojovou dysfázii, autismus, ADHD syndrom a jiné poruchy s hyperaktivitou a poruchou pozornosti), dětskou mozkovou obrnu, nervosvalová onemocnění, bolesti hlavy, neurometabolické a neurogenetické vady. Poskytujeme vysoce specializované komplexní zdravotnické služby nejen pro město Brno a jeho okolí, ale pro celý jihomoravský region a další pacienty z ČR i ze zahraniční, především ze Slovenska. Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, PhD.  zastává významné funkce v odborných společnostech. Je členkou výboru České ligy proti epilepsii a je emeritní předsedkyní výboru Společnosti dětské neurologie ČLS JEP. Dále je členkou Oborové rady pro doktorské studium na Pedagogické fakultě MU Brno v programu Speciální pedagogika/oboru Speciální pedagogika, Oborové rady neurologie pro doktorské studium na Lékařské fakultě MU Brno, Akreditační komise pro dětskou neurologii MZ ČR, členka Zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Dětské neurologie MZ ČR. Působí v redakčních radách časopisů Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie a Neurologie pro praxi.

Struktura kliniky

1) Lůžková část. Klinika dětské neurologie disponuje lůžkovým oddělením se 30 lůžky pro pacienty, 4 ubytovacími lůžky a 2 mobilními lůžky pro doprovod nemocných dětí. Dále má k dispozici 2 ambulance, neurofyziologické centrum a pracoviště klinických psychologů. V posledních 5 letech bylo na naší klinice hospitalizováno průměrně 1250 dětských pacientů ročně.

2) V rámci ambulantního provozu fungují kromě všeobecné ambulance dětské neurologie následující specializované poradny: epileptologická, pro neuromuskulární a vertebrogenní onemocnění, pro neurometabolická a neurodegenerativní onemocnění, pro zánětlivá a demyelinizační onemocnění, pro neuroonkologii, neurochirurgii, pro bolesti hlavy a abnormální pohyby, pro rizikové pacienty s prematuritou a pacienty s dětskou mozkovou obrnou, pro psychosomatickou a behaviorální medicínu. Za posledních 5 let je v našem ambulantním provozu průměrně realizováno 12 300 výkonů ročně.

3) Elektrofyziologická část Kliniky dětské neurologie sestává z několika laboratoří: EMG a EP laboratoře vybavené přístrojem Keypoint Workstation (vyšetření elektromyografické a multimodalitních evokovaných potenciálů) a EEG vyšetřoven  (elektroencefalografické a polysomnografické vyšetření). EEG vyšetřovny  jsou vybaveny 3 standardními EEG  stanicemi - Brain Quick (Micromed) a Galileo (2x) a dále video EEG a PSG laboratoří, která je součástí lůžkového oddělení a  slouží  k natáčení dlouhodobých záznamů v 24 hodinovém provozu. V této laboratoři jsou vyšetřování pacienti  se záchvatovými onemocněními hospitalizovaní na Klinice dětské neurologie v rámci vyšetřovacího schématu Centra pro epilepsie Brno a dále pacienti s poruchami spánku a onemocněními vázanými na spánek. Součástí jejího  vybavení jsou  jednak video EEG a PSG stanice a  jednak přenosné video EEG, True Scan EEG systém (Alien), které slouží k vyšetření pacientů hospitalizovaných v nemocnici mimo Kliniku dětské neurologie, včetně pacientů hospitalizovaných na JIP a KDAR. Za posledních 5 let je v této části kliniky realizováno průměrně 4730 výkonů ročně.

Pracovníci

Na Klinice dětské neurologie pracuje tým 15 lékařů v celkovém úvazku 11,3,  z nichž nástavbovou atestaci z dětské neurologie mají 4 lékaři, přičemž ostatní jsou v různé fázi přípravy k jejímu složení. Dále na klinice pracují 4 psychologové v celkovém úvazku 2,0. Tým SZP tvoří : 2 sestry v ambulantní části a 7 erudovaných neurofyziologických laborantek. Na lůžkové části KDN pracuje kromě vrchní a úsekové sestry 10 kvalifikovaných zdravotních sester v třísměnném provozu a 2 sanitářky.zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001