Historie

Oddělení urgentního příjmu (OUP) v současné podobě funguje od 5. prosince 2008. Jedná se o nově vybudovanou část Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) s 8 lůžkovou kapacitou. Předchozí urgentní příjem KARIM byl koncipován jako dvoulůžkový. S nově vznikajícím traumacentrem však vyvstala potřeba zajistit ve FN Brno kapacitně dostatečně dimenzovanou příjmovou část. Mezi koncepční priority našeho traumacentra patří garance příjmu polytraumatizovaných (mnohočetné poranění s přímým ohrožení života) pacientů za jakýchkoliv podmínek. Lůžkovou a personální kapacitu nově vznikajícího Oddělení urgentního příjmu bylo tedy nutno stanovit tak, aby se při běžných nárocích na příjem pacientů nemohlo stát, že nebude kdykoliv současně volná kapacita pro příjem polytraumatizovaného pacienta.

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001