Prestiž a pověst pracoviště, dosavadní rozsah péče a spolupráce s regionem

KARIM FN Brno má v České republice prestižní postavení jak co do odbornosti, tak do objemu vykonávané činnosti.
Lůžková část (ORIM) je v současnosti největším zařízením na Moravě poskytujícím resuscitační péči pro dospělé pacienty. Zajišťuje superspecializovanou léčbu nemocných z celého Jihomoravského kraje, u některých onemocnění  i z celé ČR. Výčet onemocnění zahrnuje prakticky veškerou  skladbu diagnóz mimo kardiochirurgických nemocných. Dle sledovaných parametrů ÚZIS (celkový počet přijatých, průměrná ošetřovací doba, průměrný počet neobsazených lůžek  přepočtený na jeden kalendářní den, počet zemřelých) je KARIM FN Brno v pásmu nejžádanějších ukazatelů.
Nosným programem anesteziologické péče je bezkrevní medicína a standardizace postupů u polytraumatizovaných, neurochirurgických, spondylochirurgických, stomatochirurgických  nemocných. Unikátní je pracoviště KPRCH, kde zajišťujeme anesteziologickou a konziliární péči pro popálené všech věkových skupin. V rámci Jihomoravského kraje je to pak poskytování anestézií vysoce rizikovým skupinám pacientů, kteří jsou soustřeďováni do FN Brno.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001