Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny


 

 

 

Přednosta:

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D

5 3223 3847

Primář:

MUDr. Igor Sas

5 3223 2719
Vrchní sestra:

Mgr. Branislav Moravčík

5 3223 2721

 

Kontakt na nás

Sekretariát: Ludmila Crháková 5 3223 3850
 
Telefon lůžková část: 5 3223 2600
Telefon urgentní příjem: 5 3223 1010  
Anesteziologická ambulance:

5 3223 3716 (v pracovní dny 7:00 - 15:00)

 

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) FN Brno poskytuje anesteziologickou a resuscitační péči nemocným všech věkových skupin. Důvodem přijetí na KARIM je zdravotní stav nemocného; hledisko spádové příslušnosti se neuplatňuje, tedy anestezováni a resuscitováni jsou nemocní z celé České republiky, ev. ze zahraničí.

KARIM se dělí na Anesteziologickou ambulanci, Anesteziologický úsek, úsek resuscitační péče a intenzivní péče (ORIM I,II,III,IV) a Urgentní příjem. V Anesteziologické ambulanci se provádí komplexní vyšetření anesteziologem, cíleně zaměřené vyšetření anesteziologem a kontrolní vyšetření anesteziologem. Anesteziologická péče v anesteziologickém úseku zajišťuje bezbolestné provádění diagnostických a léčebných výkonů operační i neoperační povahy za použití způsobů celkové či místní anestézie. Resuscitační péče se provádí na resuscitačním úseku. Jedná se o péči o nemocné s náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí (vědomí, dýchání, oběh), u nichž je nutné tyto životní funkce  podporovat nebo nahrazovat.
V roce 2005  bylo podáno 20 165 anestezií, z toho 3 727 za použití regionálních technik. Na resuscitačních lůžkách bylo hospitalizováno 437 nemocných. Na urgentním příjmu bylo ošetřeno 901 pacientů.zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001