Transfuzní a tkáňové oddělení


 

Primář:

MUDr. Hana 
Lejdarová

532 232 172

Vedoucí laborant:

Bc. Martina 
Adamcová

532 232 997

Sekretariát:

Lenka Janečková

532 232 172

 

Transfuzní a tkáňové oddělení patří k největším zařízením svého druhu v České republice. Spektrum jeho činností je členěno do tří základních úseků. Odběrová část, laboratoře a tkáňové zařízení.

Součástí provozu je ambulance, kde jsou prováděny léčebné aferetické výkony. V odběrové části jsou realizovány dárcovské odběry a z odebraného materiálu jsou pak vyráběny transfuzní přípravky.

Laboratorní část tvoří laboratoř infekčních markerů, kde se vyšetřují  známky infekce u dárců krve a orgánů, imunohematologická laboratoř, která provádí vyšetření pro dárce krve a pacienty, HLA laboratoř.

Tkáňové zařízení zajišťuje kromě skladu tkání i zpracování periferních kmenových buněk pro účely transplantace u pacientů s hematoonkologickým onemocněním a koordinaci tkáňové problematiky pro další kliniky a oddělení FN Brno.zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001