Specializační vzdělávání - Dětská sestra

FN Brno dle rozhodnutí MZČR ze dne 12.12 .2013 pod č. j. 39992/2012/ONP 

 

Specializační vzdělávání - Dětská sestra s počtem míst 25

 

!!!! Podmínka pro zařazení do studia - úspěšné ukončení kvalifikačního studia, které opravňuje k získání odborné způsobilosti a výkonu povolání všeobecná sestra a dále nejméně 12 měsíců výkonu povolání všeobecná sestra na úseku péče o dítě.

 

(Zájemci zašlete žádost o zařazení do specializačního vzdělávání přes portál EZP na NCO NZO.)

 

Garantem specializačního vzdělávání za FN Brno je Jana Šífová, tel.č. 532 234 474, e-mail: , která poskytne bližší informace.

 

Předpokládáné cena studia 20 000,- Kč (teorie i praxe).

 

Přehled průběhu SPV dětská sestra v roce 2016, 2017, 2018

       
             
  Skup. Teorie - soustředění Teorie - soustředění Teorie - soustředění Teorie - soustředění Ukončení modulu
Základní modul             
Organizační a metodické vedení 1/16 zahájení 28.11.2016 28.11.-2.12.2016     1.2.2017
specializované ošetřovatelské péče            
             
Odborný modul 1 1/15 1.-5.2.2016 4.-8.4.2016 6.-10.6.2016 10.-14.10.2016 3.2.2017
Pediatrie a pediatrická péče 1/16 6.-10.2.2017 24.-28.4.2017 4.-8.9.2017 6.-10.11.2017 2.2.2018
             
Odborný modul 2 1/14 25.-28.1.2016       29.2.2016
Dětská a dorostová psychiatrie 1/15 30.1.-2.2.2017       27.3.2017
  1/16 29.1.-1.2.2018       2.3.2018
             
Odborný modul 3            
Výchovná péče 1/15 4.-8.4.2016 6.-10.6.2016     3.2.2017
  1/16 24.-28.4.2017 4.-8.9.2017     2.2.2018
             
             
             
Atestační zkoušky:  1/14 18.-19.4.2016 termín odevzdání přihlášek 29.2.2016      
  1/15 15.-17.5.2017 termín odevzdání přihlášek 28.2.2017      
  1/16 14.-.16.5.2018 termín odevzdání přihlášek 10.3.2018      

 

Přehled průběhu SPV dětská sestra v roce 2015,2016,2017

 

  Skup. Teorie - soustředění

Teorie - soustředění

Teorie - soustředění Teorie - soustředění Ukončení modulu
Základní modul             
Organizační a metodické vedení 1/15 30.11.-4.12.2015       1.2.2016
specializované ošetřovatelské péče            
             
Odborný modul 1 1/14 26.-30.1.2015 7.-11.9.2015 5.-9.10.2015 2.-6.11.2015 25.-28.1.2016
Pediatrie a pediatrická péče 1/15 1.-5.2.2016 4.-8.4.2016 6.-10.6.2016 10.-14.10.2016 30.1.2017
             
Odborný modul 2 1/14 25.-28.1.2016       29.2.2016
Dětská a dorostová psychiatrie 1/15 30.1.-3.2.2017       27.3.2017
             
Odborný modul 3            
Výchovná péče 1/14 7.-11.9.2015 5.-9.10.2015     29.1.2016
  1/15 4.-8.4.2016 6.-10.6.2016     12.12.2016
             
             
             
Atestační zkoušky:  1/12,1/13 9.-12.6.2015 termín odevzdání přihlášek do 5.5.2015      
  1/14 18.-20.4.2016 termín odevzdání přihlášek 29.2.2016      
  1/15 13.-15.6.2017 termín odevzdání přihlášek 28.2.2017      

 


Ke stažení

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001