Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance

  • zajišťuje a metodicky řídí systém vzdělávání ve FN Brno ve vztahu k zaměstnancům FN Brno, jiným zdravotnickým zařízením, institucím, organizacím a školám,
  • vytváří podmínky pro naplňování funkce FN Brno jako akreditované vzdělávací instituce,
  • zajišťuje uzavírání dohod v oblasti vzdělávání,
  • spolupracuje s útvary FN Brno na zajišťování stáží L, Z, F, JOP VŠ (zajišťuje: Tesařová Ida), praxí NLZP (zajišťuje: Hrdinková Martina) a praxí studentů (zajišťuje: Čoupková Lenka),
  • zajišťuje dotační program rezidentů
  • realizuje kurzy pro lékaře v předatestační přípravě,
  • realizuje certifikované kurzy pro NLZP
  • realizuje specializační vzdělávání v oboru Dětská sestra
  • realizuje akreditovaný kvalifikační kurz v oboru Sanitář

 

Vedoucí:

Alena Šuláková

Kontakt:
E-mail:
Telefon: 5 3223 2102

 

Referenti:

Hrdinková Martina - požadavky na praxe NLZP

Kontakt:  
E-mail: 

 

Telefon:   5 3223 3164

INSTRUKCE o provádění praxí NLZP >>>>

PODKLADY pro provádění praxí NLZP >>>>

 

Ida Tesařová - požadavky na stáže L, Z, F

Kontakt:  
E-mail: 
Telefon: 5 3223 3566

INSTRUKCE stáže L, Z, F >>>>

PODKLADY stáže L, Z, F >>>>

 

Ludmila Kupčíková - požadavky na stáže JOP VŠ

Kontakt:

E-mail:

Telefon:

5 3223 3237

INSTRUKCE stáže JOP VŠ >>>>

PODKLADY stáže JOP VŠ >>>>

 

Bc. Lucie Chocholáčová - požadavky na praxe studentů

Kontakt:  
E-mail: 
Telefon: 5 3223 3471

INSTRUKCE o provádění praxí - studenti >>>>

PODKLADY pro provádění praxí - studenti >>>>


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001