Vzdělávací akce - Chirurgická klinika


Péče o chirurgicky nemocné

prof. MUDr. Zdeněk Kala, Csc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z chirurgických oborů
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Jaroslav Ivičič
Náplň:

 - diagnostika a léčba chirurgických onemocnění

 - základy předoperační přípravy

 - základy pooperační péče

 - zásady ambulntního ošetřování v chirurgii

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Igor Penka, CSc. - tel.: 532 232 985, sekretariát Zdeňka Zimolová - tel.: 532 232 688, OVPZ Ida Tesařová - tel.: 532 233 566

Péče o chirurgicky nemocné

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z chirurgických oborů
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika
Doba trvání:
Termín:
Školitel, tel:MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
Náplň:

- ambulantní péče o chirurgicky nemocné

- všeobecné zásady chirurgické  diagnostiky a předoperační přípravy

- základy léčby chirurgických onemocnění

- zásady pooperační péče závažných chirurgických stavů

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Igor Penka, CSc. - tel.: 532 232 985, sekretariát Zdeňka Zimolová - tel.: 532 232 688, OVPZ Ida Tesařová - tel.: 532 233 566

Hrudní chirurgie

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z hrudní chirurgie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika
Doba trvání:3 měsíce
Termín:
Školitel, tel:Prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., tel.: 532 233 227, MUDr. Jaroslav Ivičic
Náplň:

- diagnostika hrudních onemocnění v chirurgii

- urgentní stavy v hrudní chirurgii

- zásady předoperační přípravy a pooperační péče po hrudních operacích

- nejčastější komplikace a reoperace v hrudní chirurgii

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., tel.: 532 233 227, sekretariát Zdeňka Zimolová - tel.: 532 232 688, OVPZ Ida Tesařová - tel.: 532 233 566

Cévní chirurgie

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z cévní chirurgie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika
Doba trvání:
Termín:
Školitel, tel:MUDr. Zdeněk Šilhart, Doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc., Doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
Náplň:

- diagnostika cévních onemocnění v chirurgii

- urgentní stavy v cévní chirurgii

- zásady předoperační přípravy a pooperační péče po cévních operacích

- nejčastější komplikace a reoperace v  cévní chirurgii

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Zdeněk Šilhart - tel.: 532 232 962, Doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. - tel.: 532 232 962, sekretariát Zdeňka Zimolová - tel.: 532 232 688, OVPZ Ida Tesařová - tel.: 532 233 566

Novinky v chirurgii

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:chirurgické obory, gastroenterology, patology, rentgenology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika
Doba trvání:2 hodiny
Termín:
Školitel, tel:Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
Náplň:

- aktuální problémy chirurgie

- kazuistiky

- neobvyklé komplikce

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Igor Penka, CSc. - tel.: 532 232 985, sekretariát Zdeňka Zimolová - tel.: 532 232 688

Péče o pacienty se stomií

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz v rámci celoživotního vzdělávání
Určeno pro:registrované všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika, 7. patro - stomická poradna
Doba trvání:
Termín:
Školitel, tel:Mgr. Monika Antonová, Dagmar Peková
Náplň:

- komplexní péče o pacienta se stomií

- praktický nácvik

- předoperační příprava

- pooperační péče

- edukace k sebepéči

- řešení komplikací

- ambulanní poradentví

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Vrchní sestra PhDr. Zdeňka Surá - tel. 532 232 984, Stomická sestra Mgr. Monika Antonová - tel.: 532 233 898

Péče o pacienty s nehojící se ránou

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:specializační kurzy v rámci celoživotního vzdělávání
Určeno pro:registrované všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika - 7. patro
Doba trvání:
Termín:
Školitel, tel:Mgr. Monika Antonová, Miriam Pivodová, PhDr. Zdeňka Surá, Romana Eysseltová
Náplň:

- komplexní péče o pacienta s komplikovaným ranným defektem

- aplikace VAC systému

- edukce k následné péči po aplikci VAC

- řešení komplikací

- ambulntní poradenství

Organizaci zajišťuje, tel.:

Vrchní sestra PhDr. Zdeňka Surá - tel. 532 232 984

Péče o chirurgicky nemocné

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz/praktická část u lůžka
Určeno pro:všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika
Doba trvání:
Termín:
Školitel, tel:Simona Víšková, Ivana Hálková
Náplň:

- ošetřovatelské činnosti související s periferní žilní kanylací

- ošetřovatelské činnosti souvsející s arteriální žilní knylací

- ošetřovatelské činnosti související s centrálním žilním katétrem

- ošetřovatelské čnnosti související s implantabilním portem, s AV

- ošetřovatelské činnosti související s intraoseálním vstupem

 

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Vrchní sestra PhDr. Zdeňka Surá - tel.: 532 232 984


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001