Naše specializace

Nemoci, které léčíme

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Brno zajišťuje diagnostiku a terapii:


1.    v oblasti všeobecné chirurgie
2.    v oblasti chirurgie zažívacího traktu
3.    v oblasti specializovaných a nástavbových oborů chirurgie:


•     chirurgie digestivní


1. léčba onemocnění v celém rozsahu trávící trubice. Speciální zaměření na onemocnění parenchymatózních orgánů včetně komplikovaných reoperací.
2. bariatrické chirurgie
3. mikrochirurgie konečníku a nové metody léčby hemoroidů (HAL)


•    chirurgie pankreatobiliární - zaujímající onemocnění slinivky břišní a žlučových cest
•    chirurgie jater a sleziny
•    onkochirurgie se speciálním zaměřením na chirurgickou léčbu nádorů jícnu, žaludku a tlustého střeva, nádorů jater a slinivky břišní
•    minimálně invazivní chirurgie


1. výkony laparoskopické - na žlučníku a cestách žlučových, ledvinách a na nadledvinách, bránici, bráničním hiátu a jícnu, na žaludku, bandážovací operace žaludku, výkony pro onemocnění trávící trubice, pro varikokélu, laparoskopické a preperitoneální hernioplastiky, laparoskopické operace v retroperitoneu


2. výkony torakoskopické - diagnostické a terapeutické výkony na stěně hrudní, plící, jícnu, hrudním sympatiku

3. výkony mediastinoskopické - včetně v ČR prioritní metody mediastinoskopické disekce jícnu
4. výkony uskutečněné operačním rektoskopem


•    chirurgie hrudní


1. pneumochirurgie, chirurgie velkých dýchacích cest (včetně resekčních výkonů na průdušnici)
2. chirurgie mediastina - výkony na jícnu, thymu, bráničním hiátu, léčba nemocných s akutní mediastinitidou
3. méně invazivní hrudní chirurgii - videotorakoskopická, mediastinoskopická diagnostika a terapie hrudních výpotků, mediastinálních a plicních infiltrátů, empyémů
4. chirurgie nemocných s thoracic outlet syndromem a s onemocněním hrudního úseku vegetativního nervového systému (vagotomie, sympatektomie)
 
•  endokrinochirurgie - léčba onemocnění nadledvin, štítné žlázy a příštítných tělísek


•    cévní chirurgie


1. ve spolupráci s ostatními obory diagnostika a navržení terapeutického postupu cévních onemocnění.
2. chirurgie onemocnění aortálního oblouku, pacienti se symptomatickou (stavy po CMP, TIA) nebo s asymptomatickou stenózou vnitřní karotidy, nebo  subclavian steal syndrom
3. operační řešení „úžinových syndromů“ např. thoracic outlet syndrom (TOS), skalenový syndrom atd.
4. chirurgické řešení vazoneuróz
5. ischemická choroba dolních končetin
6. akutní  končetinová ischemie
7. aneurysmata všech lokalizací, kromě hrudní aorty
8. varixy, varikozní komplex, včetně endoskopického řešení perforátorů
9. hemodialyzační přístupy - založení A-V zkratu, implantace permkatetru, a peritoneální dialýzy
10. implantace venózních portů
11. ve spolupráci s RDK endovaskulární a kombinované chirugicko-endovaskulární výkony
 

Obecně lze říci, že specializované týmy Chirurgické kliniky FN Brno pokrývají převážnou většinu chirurgické operativy, a to jak standardní, tak minimálně invazivní. V praxi jde o celé spektrum chirurgicky léčených onemocnění (akutních a chronických), od břišní, hrudní, cévní chirurgie, až po chirurgické řešení onkologických onemocnění.
 

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001