Placené služby - Chirurgická klinika

CENÍK č. 48/2009-09.5

Poplatek za navigační sondu 

Pro Chirurgickou kliniku PMDV byl zpracován ceník na doplatek za navigační sondu k výkonu UZ navigované ligace hemoroidálních arterií, vlastní výkon je hrazený pojišťovnou. S cenou musí být pacient nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu na pokladně LT FN Brno.

Navigační sonda                                                                                                        6 000,00 Kč

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001