Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Links - In Czech

Links - In Czech

 • Fakultní nemocnice Brno – Universtity Hospital Brno
 • Univerzitní onkologické centrum Brno – University Oncological Center Brno
 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity -Masaryk University School of Medicine
 • Ministestvo zdravotnictví ČR – Ministry of Health of the Czech Republic
 • Dětská onkologie FN Brno – Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno
 • Česká lékařská komora – Czech Medical Chamber
 • Český červený kříž -Czech Red Cross
 • Informace o dárcovství krve –information about blood donation
 • Český registr dárců kostní dřeně při IKEM Praha –Czech Registry of Bone Marrow Donors - Prague
 • Český národní registr dárců kostní dřeně Plzeň –Czech National Registry of Bone Marrow Donors -Plzeň
 • Český zdravotnický informační server, novinky, literatura, vzdělávání – Czech medical information server
 • online informační centrum pro lékaře, medicinské odkazy, diskusní kluby – online medical info server
 • seznam-odkazy týkající se zdraví – links to other medical resources in Czech
 •