Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Science

 

Research support  - Internal Grant Agency of Ministry of health

 

 1. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu Reg. Č.: NR 8469 -3/2005
  Hlavní řešitel: MUDr. Martin Huser, rok řešení 2005-2007
 2. Vliv některých lymfocytárních subpopulací a markerů trombocytární aktivace na klinický průběh a závažnost preeklampsie. Reg. Č.: NR 8906
  Hlavní řešitel: as. MUDr. Petr Janků, rok řešení: 2006-2008
 3. Screening mutací a polymorfismu v genu pro neonatální Fc receptor u pacientů s primárními poruchami tvorby protilátek. Reg. číslo: NR/9192-3
  Hlavní řešitel: MUDr. Tomáš Freiberger, PhD. (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno)
  Spoluřešitel: MUDr. Barbora Kuřecová, rok řešení:: 2006 - 2009

 

 

Research support  - Brno University Hospital

 

Zvýšení efektivity léčby neplodnosti metodou in vitro fertilizace technikou ultrazvukem řízeného transferu embryí. IGF 10/05
Hlavní řešitel: doc. MUDr. Igor Crha, CSc., rok řešení: 2006 – 2008

 

 

Applications in  2007

 

 • Intrauterinní kompresivní systémy v zástavě poporodního krvácení.
  Hruban, Janků, Doubek, Gerychová
 • Využití tension- free síťky Cysto-swing v operační léčbě poruch statiky předního kompartementu pánevního dna.
  Belkov, Šula, Huser
 • Totální laparoskopická hysterektomie s využitím děložního manipulátoru RUMI systém.
  Weinberger, Rotter, Hudeček
 • Cost benefit a kvalita života pacientek s karcinomem vulvy – sentinelová uzlina versus disekce uzlin.
  Minář, Sviteková

 

 

Review pivotal solving problems:

 • expansion of endoscopical operations of congenital defect of female genital 
 • expansion of complex outpatient and sick-bed care in chidren gynaecology
 • usage of new medical records by patients with hormonal substitute therapy
 • ureter cathetrisation befor radical oncology operations
 • appropriation of TVT (Tensionfree Vaginal Tape) SPARC, TOT practice in urogynaecology
 • clinical urogynaecological registry
 • introital urodynamic sonography
 • realization of endoscopical chart rooms first connection within the Picture archiving and communication system (PACS) in Czech republic
 • operating module AMIS-H for gynaecology
 • introdution of system DRG AMIS-CLASS