Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Results

 

Příjmová, konziliární a pohotovostní ambulance

2006

2007

2008

Počet vyšetření v pracovní době

20 479

20 281

Počet vyšetření v pohotovosti

5 669

5 516

Počet přijatých pacientek

5 431

5 868

Indikační ambulance přednosty kliniky

951

898

 

Ambulance dětské a dorost. gynekologie

2006

2007

2008

Počet ambulantních vyšetření

6 146

4 344

Počet konziliárních vyšetření v DN

38

13

Počet hospitalizovaných dívek

103

37

Záchyt vrozených vývojových vad

17

36

 

Urogynekologická ambulance

2006

2007

2008

Počet pacientek

3 440

4 336

Počet urodynamických vyšetření

316

303

Počet cystoskopií

285

426

 

Ambulance reprod. endokrinologie a menopauzy

2006

2007

2008

Počet pacientek

1 503

793

Z toho HST

1 201

486

 

Ultrazvuková ambulance*

2006

2007

2008

Počet vyšetření vaginálních

17 870

15 621

I. screening

690

622

II. screening

790

855

Počet geneticky zaměřených vyšetření

2 288

2 334

Počet dopplerovských vyšetření

2 842

2 291

Celkový počet UZ vyšetření

24 656

21 723

 

 

Operating Theatres

 

 

Velké operační výkony

2006

2007

2008

Hysterektomie abdominální

249

179

Hysterektomie radikální

95

76

Hysterektomie vaginální

100

79

Hysterektomie vaginální LSK asistovaná (LAVH)

151

144

Laparotomické operační výkony

139

206

Laparoskopie diagnostická

119

520

Laparoskopie operační

548

523

Hysteroskopie diagnostická

559

529

Hysteroskopie operační

104

148

Konizace čípku děložního

114

159

Jiné vaginální operace

61

226

Urogynekologické operace

69

115

Vulvektomie jednoduchá

4

5

Vulvektomie radikální

3

2

Celkem

2315

2880

 

 

Malé operační výkony

 

UZ punkce (cysty, OR)

574

598

ET, KET, IUI

1103

1249

Umělé přerušení těhotenství

263

234

Separovaná obraze

1786

1810

Revize dutiny děložní

1027

1055

Invazivní prenatální diagnostika

353

470

Fetoredukce

13

17

Celkem

5272

5433