Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Publications

 

Year 2009

 

 1. Crha, I., Čadová, K., Žáková, J,. Ventruba, P., Vrána, T.:
  Vliv nízkých dávek kyseliny acetylosalicylové na výsledky IVF/ICSI cyklů
  Prakt. Gyn., 13,(1), 2009, s. 30 -32
 2. Racková K, Hudeček R, Krajčovičová R
  Forenzné aspekty asistovanej reprodukcie v legislatívnych podmienkach Českej a Slovenskej republiky
  Prakt. Gyn., 13,(1), 2009, s. 42 -45
 3. Unzeitig, V.
  Nuvaring - přehled studií.
  Moderní gynekologie a porodnictví, 2009, roč. 3, č. 17, s. 371-381.
 4. Chovanec, J., Dostálová, Z.
  Jak ulevit ženě při menstruačních bolestech?
  Interní medicína pro praxi, 2009, roč. 11, č. 2, s. 92-93.

 

 

Year 2008

 

 1. Belkov, I., A., Huser, M., Řehulková, I., Rothová, V.:
  Aktuální možnosti farmakoterapie hyperaktivního měchýře.
  Prakt Gyn 2008, 12(S4), p. 270
 2. Huser, M.:
  Rodičovství onkologicky nemocných.
  In Konečná H. Reprodukční zdraví - co dělat, aby člověk měl děti když a až je bude chtít.
  Galén 2008, ISBN 978-80-7262-395-2, s. 7-11
 3. Huser, M., Crha, I., Ventruba, P., Hudeček, R., Žáková, J., Šmardová, L., Král, Z., Jarkovský, J.:
  Prevention of ovarian function damage by a GnRH analoguw during chemotherapy in Hodgkin lymphoma patients
  Human Reproduction, vol. 23, No.4. 2008, s. 863-868 IF 3,54
 4. Huser, M., Crha, I., Žáková, J., Ventruba, P., Hudeček, R., Mitášová, S., Jarkovský, J.
  Impact of combined oral contraception in IVF stimulation protocols.
  Eur J Contracept Reprod Health Care, 2008, 13 (S2), pp 97-8. IF: 0.721
 5. Huser, M., Lamprechtová, B., Hudeček, R., Vrastyaková, J., Bártíková, I., Pavlík, T.:
  Redukce bolesti ramen po laparoskopické operaci odčerpáním oxidu uhličitého pomocí ventilátoru.
  Prakt Gyn 2008, 12(S4), p. 271
 6. Huser, M., Svitková, M., Crha, I.,Ventruba, P.
  Efekt cabergolinu v prevenci ovariálního hyperstimulačního syndromu – soubor kazuistik.
  Prakt Gyn 2008, 12(S4), p. 287
 7. Krajčovičová, R., Hudeček, R.:
  Neradikální operační řešení cervikální gravidity po IVF/ET: kazuistika
  Prakt. Gyn. (12)1, 2008 s. 28–32
 8. Krajčovičová, R., Hudeček, R.:
  Nadváha a reprodukční funkce ženy
  Prakt. Gyn. (12)2, 2008 s. 109–116
 9. Krajčovičová, R., Hudeček, R.:
  Faktory ovlivňující vaginální eumikrobii
  Prakt. Gyn. 2008, 12 (4), s. 202 – 211.
 10. Němec, P., Huser, M.
  Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících léčbu cytotoxickými léky.
  Rheumatologia 21(4), 2008, s. 47
 11. Němec, P., Huser, M., Souček, M.
  Možnosti ochrany reprodukčních funkcí žen a mužů podstupujících léčbu cytotoxickými léky.
  Čes Revmatol 2008;16(2):81-83.
 12. Němec, P., Huser, M., Souček, M.
  Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících léčbu cytotoxickými léky.
  Vnitř Lék 2008;54(3):191-196
 13. Pohanka, M.:
  Sexualita ženy
  In: Gynekologie. Druhé, doplněné a přepracované vydání.  ( Rob, L., Martan, A., Citterbart, K. et al.),
  Galén,  ISBN 978-80-7262-501-7,  2008, s. 109 - 114
 14. Šmardová, L., Král, Z., Vášová, I., Navrátil, M., Huser, M., Tosková, M., Mayer, Z., Vorlíček, I.
  Diagnosis and treatment of malignant lymphomas in pregnancy and lactation, our own experiences.
  Annals of Oncology 19 (S4), 2008, p. 535
 15. Šmardová, L., Král, Z., Vášová, I., Matuška, M., Navrátil, M., Huser, M., Tošková, M., Mayer, J., Vorlíček, J.
  Diagnostika a léčba maligních lymfomů v době těhotenství a laktace, vlastní zkušenosti.
  Transfuze a hematologie dnes, vol. 18, no. S2, pp. 28-29.
 16. Šmardová, L., Král, Z., Crha, I., Vášová, L., Vorlíček, J.:
  Fertility in male patients with newlydiagnosed hodgkins lymphoma
  European Andrology, Štiřín, 13. – 15. 6. 2008.
 17. Unzeitig, V.:
  Vaginální ekosystém a poruchy jeho rovnováhy
  Lékařské listy, 9/2008, s.10 – 15.
 18. Unzeitig, V. :
  Záněty 
  In: Gynekologie. Druhé, doplněné a přepracované vydání.  ( Rob, L., Martan, A., Citterbart, K. et al.),
  Galén,  ISBN 978-80-7262-501-7,  2008, s. 130 - 141 
 19. Unzeitig, V.:
  Nuvaring – vaginální hormonální antikoncepce.
  Moderní gynekologie a porodnictví, vol. 17, č. 3. září 2008
 20. Vavrušová, R.:
  Specifické aspekty mentální anorexie z pohledu dětské a dorostové gynekologie
  Prakt. Gyn.  2008, 12 (3), s. 172 – 179.
 21. Ventruba, P.:
  Endometrióza 
  In: Gynekologie. Druhé, doplněné a přepracované vydání.  ( Rob, L., Martan, A., Citterbart, K. et al.),
  Galén,  ISBN 978-80-7262-501-7,  2008, s. 143 - 147 
 22. Weinberger, V., Huser, M., Rotter, L., Pánková, S., Hudeček, R., Ventruba, P.
  Laparoscopická hysterectomie s využítím Kohova manipulátoru.
  Prakt Gyn 2008, 12(S4), p. 275

 

Year 2007

 1. Hudeček, R.:
  Antiestrogeny v terapii poruch folikulogeneze a riziko vzniku ovariálních patologických procesů
  Noviny Organon č. X/2007 s. 3 – 4
 2. Hudeček, R., Krajčovičová, R., Ventruba, P.
  Imunologické aspekty habituálního potrácení a sterility
  Prakt. Gyn. 6/2007, str. 255.
 3. Hudeček, R., Ventruba, P., Chovanec, J, Janků, P., Crha, I., Nemetzová, M., Kaderková, K.
  Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví.
  Prakt. Gyn. 6/2007, str. 283-289.
 4. Huser, M., Juránková, E., Crha, I., Ventruba, P., Hudeček, R., Žáková, J., Šmardová, L., Král, Z.:
  Kryokonzervace ovariální tkáně – šance na záchranu fertility žen s nádorovým onemocněním
  Čes. Gynek., 72, 2007, č. 1, s. 68 – 73.
 5. Huser, M., Crha, I., Hudeček,R., Ventruba, P.,  Žáková,J., Šmardová, L., Král, Z., Jarkovský,J.:   
  Gonadoliberine analogues administration for ovarian function protection during chemotherapy
  Hum. Reprod. 22, Suppl. 1, 2007, s. 120-121
 6. Huser, M., Crha, I., Hudeček, R.,Ventruba, P., Zakova, J., Smardova, L., Kral, Z., Jarkovsky, J.   
  Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration
  Abstract book of 19th World Congress on Fertility and Sterility of International Federation of Fertility Societies (IFFS),. 2007, p. 44.
 7. Huser, M., Šula, J., Belkov, I.
  Tolterodin ve fakmakoterapii hyperaktivního močového měchýře
  Prakt. Gyn. 6/2007, sborník abstrakt, str.262
 8. Huser, M., Crha, I., Žáková, J., Ventruba, P., Hudeček, R., Mitášová, S.   
  Význam kombinované hormonální kontracepce ve stimulačním protokolu  IVF
  Prakt. Gyn. 6/2007, str.274
 9. Huser, M.,  I. Crha, R. Hudecek, P. Ventruba, J. Zakova, L. Smardova, Z. Kral, J. Jarkovsky.
  Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration.
  31st British International Congress of Obstetrics and Gynaecology - Book of Abstracts. Royal College of Obstetriciants and Gynecologists Bulletin 07/ 2007,  p. 60-61.
 10. Huser, M., I. Crha, R. Hudecek, P. Ventruba, J. Zakova, L. Smardova, Z. Kral.  
  Ovarian tissue cryopreservation - new opportunity to preserve fertility in female cancer patients.
  Eur J Gynaec Oncol 2007, 28(4):249-256. ISSN 3925-2936.
 11. Huser, M., I. Crha, R. Hudecek, P. Ventruba, J. Zakova, L. Smardova, Z. Kral, J. Jarkovsky.
  Ovarian function preservation dutiny chemotherapy with gonadoliberine analogues.
  15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) - Book of Abstracts, Berlin, November 2007, p 124.
 12. Krajčovičová, R., Hudeček, R., Kalvodová J.
  Diferenciální diagnostika a terapie opakovaných těhotenských ztrát – I. část
  Prakt.Gyn. 4, 2007 str. 164-169
 13. Krajčovičová, R., Hudeček, R., Kalvodová J.
  Diferenciální diagnostika a terapie opakovaných těhotenských ztrát – II. část
  Prakt.Gyn. 5, 2007 s. 201-204
 14. Krajčovičová, R., Hudeček, R., Kuřecová, B.
  Neradikální operační řešení cervikální gravidity po IVF/ET
  Prakt.Gyn. 6, 2007 s. 261
 15. Kuřecová, B., Hudeček, R., Ventruba, P., Crha, I., Žáková
  Incidence mimoděložního těhotenství v programu asistované reprodukce
  Prakt. Gyn. 6/2007, str.260       
 16. Kuřecová, B., Hudeček, R., Ventruba, P., Crha, I., Žáková
  Incidence ektopické gravidity po technikách in vitro fertilizace ve dvacetiletém klinickém materiálu CAR 01 LF MU a FN Brno
  Čes. Gynek. 72, 2007, č. 6. str. 389 - 392
 17. Petrenko , M., Lamprechtová, B. 
  Deprese a úzkostné stavy v klimakteriu
  Prakt. Gyn. 6/2007, str.255
 18. Prokopová, I., Crha, I.,
  Předčasné ovariální selhání
  Prakt. Gyn, 2007 11(4) str.170-173
 19. Račanská, E., Petrenko, M., Ventruba, P., Dostál, O., Javorník, M.:
  Digitální obrazový archív 
  Prakt. Gyn.,  2007 11(4), str.179-183
 20. Račanská, E., Gerychová, R.:
  First experience with fetal MRI imaging at ourdepartment
  17th World Congress on Ulltrasound in Obstetrics and Gynecology, Florence
 21. Unzeitig, V., Buček, R., Al Awad, H.
  Bakteriologie pochvy u uživatelek menstruačních vložek a tampónů
  Čes. Gynek. 72, 2007,  č.6. s. 416 - 419.
 22. Vavrušová, R., Hudeček, R., Kuřecová, B., Ventruba, P.
  Diagnosticko – terapeutický algoritmus heterotopické gravidity
  Prakt. Gyn 2/2007, str. 66-69.

Year 2006

 1. Kučerová, E., Švábová, M.,
  Informovanost pacientek před operačním výkonem
  Sestra, 1, 2006, s. 21.
 2. Huser, M., Crha, I., Hudeček, R., Ventruba,P., Žáková,J., Šmardová, L., Král, Z.:
  Gonadal protection duting chemotherapy with GnRH analogues
  19th EBCOG European Congress of Obstetrics and Gynaecology, Torino, 5. – 8. 4. 2006
 3. Hudeček, R., Ventruba,P., Unzeitig, V., Vavrušová, R., Račanská, E., Šarmanová, J.:
  Analysis of ovarian hyperstimulation syndrome development using data mining
  Scripta medica, 78 (6),  s. 329 – 340.
 4. Rejdová, I., Zahrádková, M., Mužíková, D.:
  Atrézie hymenu a syndrom inkompletního zdvojení dělohy u 15leté dívky: kazuistika
  Prakt Gyn 2006 ; 10 (1) s. 22 – 23
 5. Hudeček, R., R., Ventruba, P., Chovanec, J., Petrenko, M., Nemetzová, M., Kaderková, K.:
  Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2006
  Prakt Gyn 2006 ; 10 (1) s. 35 – 40
 6. Huser, M., Crha, I., Hudeček, R., Ventruba, P., Žáková, J., Šmardová, L., Král, Z.: 
  Gonadal protection with GnRH analogues during chemotherapy – cytotoxic dose derived cohort study (OVARONKO)
  Gynecological Endocrinology 2005, vol 22, supl. 1, 2006, s. 152.
 7. Crha, I.:
  Nepravidelnosti menstruačního cyklu, endokrinologické syndromy v gynekologii
  Kapitoly to učebnice Gynekologie Rob et al.
 8. Hudeček, R., Ventruba, P., Tsompsos, K., N., Račanská, E., Vavrušová, R., Šarmanová, J., Novák, J.:
  Incidence of malignancy occurance in patients treated for infertility with assisted reproduction techniques
  Hellenic Journal Of  Gynaecology & Obstetrics,  vol. 5; No 1,  2006, s. 79 – 85.
 9. Crha, I., Pospíšil, L., Štroblová,H., Ventruba, P., Žáková, J., Huser, M.:
  Protilátky proti proteinu tepelného šoku chlamydiového původu u žen s periadnexálními adhezemi
  Česk. Gynek., 2/06, s. 127 – 131.
 10. Petrovová, D., Minář, L., Doubek,R.:
  Tumor malé pánve u gynekologické pacientky – raritní případ benigního nádoru apendixu
  Prakt Gyn 2006, 10 (2) , s. 69 – 70.
 11. Hudeček, R., Ventruba,P., Huser, M., Račanská, E., Vavrušová, R., Šarmanová, J., Novák, J., Koukalová, A.
  Zhoubné novotvary ovária v populaci infertilních pacientek České republiky: 1. část
  Prakt Gyn 2006, 10 (3) , s. 100 – 104.
 12. Doubek, R., Petrovová, D.:
  Ureaplasma urealyticum jako původce chronického vaginálního fluoru: retrospektivní studie
  Prakt Gyn 2006, 10 (3) , s. 108 – 110
 13. Žáková, J., Ventruba, P., Crha, I., Bulínová, E., Lousová, E.:
  Možnost využití darovaných gamet nebo embryí při léčbě neplodnosti
  Prakt Gyn 2006, 10 (3) , s. 105 – 107.
 14. Gerychova R., Matuska J, Dostalova V.
  Hormonal contraceptives and trombembolic disease
  Central European Vascular Journal, Vol 5, No 1, 2/2006, 24
 15. Huser, M., Juránková, E., Crha, I., Ventruba, P., Hudeček, R., Ž8ková,J., Šmardová, L., Král, Z.:
  Fertility preservation strategies in women undergoing chemotherapy for haematological malignancy
  Eur. Clinics. Obstet. Gynaecol., 2006, 2, s. 77 – 81.
 16. Šula, J.:
  Je aplikace DMPA u adolescentek vhodná?
  Gynek. po promoci,  6 (4), s. 49 – 50.
 17. Petrenko, M., Račanská, E., Ventruba, P.
  Endometrial ablation – an effectiv solution of perimenopausal uterine bleeding
  Sborník abstrakt z VII. mezinárodní konference Czech and Moravian Club of Invasive Endoscopy, Brno, 9. – 10. 11. 2006

 18. Petrenko, M.
  Psychosomatika v gynekologii a porodnictví
  Sborník abstrakt z Brněnských dnů praktického lékařství na téma „Psychosomatická medicína“, Brno, 6. – 7. 10.2006

 19. Huserová, M., Huser, M.:
  Chemoterapie a předčasné ovariální selhání
  Sestra, 9, 2006, s. 34 – 35.
 20. Huser, M., Juránková, E., Crha, I., Ventruba, P., Hudeček, R., Žáková,J., Šmardová, L., Král, Z.:
  Kryokonzervace ovariální tkáně – šance na záchranu fertility žen s rakovinou
  Česk. Gynek., 5/06, s. 227 – 231.
 21. Hudeček, R., Ventruba, P., Huser, M., Račanská, E:, Vavrušová, R., Šarmanová, J., Novák J., Koukalová, H.:
  Zhoubné novotvary ovaria v populaci infertilních pacientek České republikiky – 2. část
  Prakt. Gyn., 10 (4), 2006, s. 136 – 141.
 22. Hudeček, R., Ventruba, P., Huser, M., Račanská, E., vavrušová, R., Šarmanová, J., Novák, J., Koukalová, A.:
  Hormonální  indukce ovulace a zhoubné novotvary ovaria
  Prakt. Gyn., 10 (5), 2006, s. 8.
 23. Petrenko, M., Ventruba, P., Račanská, E.:
  Ablace endometria – zvýšení kvality života perimenopauzálních žen
  Prakt. Gyn., 10 (5), 2006, s. 18.
 24. Unzeitig, V., Awad, H. Al.:
  Nové možnosti stabilizace porušeného poševního prostředí
  Prakt. Gyn., 10 (5), 2006, s. 170 - 173.
 25. Weinberger, V., Crha, I.:
  Abdominální gravidita po IVF/TESE: kazuistika
  Prakt. Gyn., 10 (5), 2006, s. 180 - 181.
 26. Dvořák, V., Ondruš J.:
  Nové perspektivy prevence rakoviny děložního hrdla
  Prakt. Gyn., 10 (5), 2006, s. 198.
 27. Mannová, J., Petrenko, M., Seidlová, D., Ondrášková, H., Mokrá, M., Zimová, I.:
  Aktivovaný rekombinantní faktor VII u závažného poporodního krvácení: kazuistiky
  Prakt Gyn 2006 ; 10 (1) 6-10

 28. Rejdová, I., Zahrádková, M., Mužíková, D.:
  Atrézie hymenu a syndrom inkompletního zdvojení dělohy u 15leté dívky: kazuistika.
  Prakt Gyn 2006 ; 10 (1) 22-23

 29. Hudeček, R., Ventruba, P., Chovanec, J., Petrenko, M., Nemetzová, M., Kaderková, K.:
  Program postgraduálního a celoživotního vžělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2006
  Prakt Gyn 2006 ; 10 (1) 35-40

 30. Hudeček, R., Ventruba, P., Chovanec, J., Huser, M., Šarmanová, J.:
  Ovariální karcinom a léčba neplodnosti metodami in vitro fertilizace - analýza rizikových faktorů pomocí systému pro dolování znalostí z databází
  ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA GRANTU Interní grantové agentury MZ ČR Reg. č.:7696-3

 31. M. Huser I. Crha R. Hudecek, P. Ventruba J. Zakova, L. Smardova, Z. Kral.
  Gonadal protection with GnRH analogues during chemotherapy – cytotoxic dose derived cohort study (OVARONKO).
  Gynecological Endocrinology 2005, vol 22, supl. 1, 2005, Print ISSN:
  0951-3590

 32. Hudeček, R., Ventruba, P., Tsompsos, K., N., Račanská, E., Vavrušová, R., Šarmanová, J., Novák, J.:
  Incidence of malignancy occurance in patients treated for infertility with assisted reproduction techniques
  Helen. Jour. Obstet. Gynecol. 4; 2005, 251- 257

 33. Hudeček, R., Ventruba, P., Chovanec, J., Huser, M., Šarmanová, J.:
  Ovariální karcinom a léčba neplodnosti metodami in vitro fertilizace - analýza rizikových faktorů pomocí systému pro dolování znalostí z databází
  ZÁVĚREČNÁ  ZPRÁVA GRANTU Interní grantové agentury MZ ČR Reg. č.: 7696-3

 34. Hudeček, R., Ventruba, P., Unzeitig, V., Huser, M., Račanská, E., Šarmanová, J.
  Ovarian hyperstimulation syndrome development in assisted reproduction treatment – risk factors analysis using data mining
  Scripta Medica Facultatis Medicae Universitatis Masarykianae Brunensis, 2006; 78 (6): 329 - 340 ISSN  1211-3395

 35. Huser, M., Crha, I.,  Hudeček, R., Ventruba, P., Žákova, J., Šmardová, L., Král, Z.:
  Gonadal protection with GnRH analogues during chemotherapy – cytotoxic dose derived cohort study (OVARONKO).
  Gynecological Endocrinology, 2005; 22:(1), p.152,  ISSN: 0951-3590

 36. Hudeček, R., Ventruba, P., Tsompsos, K., N., Račanská, E., Vavrušová, R., Šarmanová, J., Novák, J.:
  Incidence of malignancy occurance in patients treated for infertility with assisted reproduction techniques
  Helen. Jour. Obstet. Gynecol. 5; 2006, 79- 85 ISSN 1109-4117

 37. Hudeček, R.., Ventruba, P., Huser, M.,  Račanská, E., Vavrušová, R., Šarmanová, J., Novák, J., Koukalová:
  Zhoubné novotvary ovária v populaci infertilních pacientek České republiky - I. část
  Praktická gynekologie 3/2006, str. 100 –104. ISSN 1211-6645

 38. Hudeček, R.., Ventruba, P., Huser, M.,  Račanská, E., Vavrušová, R., Šarmanová, J., Novák, J., Koukalová:
  Zhoubné novotvary ovária v populaci infertilních pacientek České republiky - II. část
  Praktická gynekologie 4/2006, str. 128 – 132.  ISSN 1211-6645

 39. Rejdová, I., Zahrádková, M., Mužíková, D.:
  Atrézie hymenu a syndrom inkompletního zdvojení dělohy u 15leté dívky: kazuistika
  Prakt Gyn 2006 ; 10 (1) s. 22 – 23

 40. Hudeček, R., R., Ventruba, P., Chovanec, J., Petrenko, M., Nemetzová, M., Kaderková, K.:
  Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2006
  Prakt Gyn 2006 ; 10 (1) s. 35 – 40

 41. Crha, I.:
  Nepravidelnosti menstruačního cyklu, endokrinologické syndromy v gynekologii
  Kapitoly to učebnice Gynekologie Rob et al.

 42. Crha, I., Pospíšil, L., Štroblová,H., Ventruba, P., Žáková, J., Huser, M.:
  Protilátky proti proteinu tepelného šoku chlamydiového původu u žen s periadnexálními adhezemi
  Česk. Gynek., 2/06, s. 127 – 131.

 43. Huser, M., Juránková, E:, Crha, I., Ventruba, P., Hudeček, R., Žáková, J., Šmardová, L., Král, Z.:
  Possibilities  of  reproductive  function protection in women undergoing chemotherapy for haematological malignancy
  Springer London, Journal no. 11296, European Clinics in Obstetrics and Gynaecology

 44. Doubek, R., Petrovová, D.:
  Ureaplasma urealyticum jako původce chronického vaginálního fluoru
  Prakt Gyn 2006, 10 (3) , s. 108 – 110

 45. Gerychova R., Matuska J, Dostalova V.
  Hormonal contraceptives and trombembolic disease
  Central European Vascular Journal, Vol 5, No 1, 2/2006, 24

 46. Huser, M., Juránková, E., Crha, I., Ventruba, P., Hudeček, R., Ž8ková,J., Šmardová, L., Král, Z.:
  Fertility preservation strategies in women undergoing chemotherapy for haematological malignancy Eur. Clinics. Obstet. Gynaecol.,

 47. Šula, J.:
  Je aplikace DMPA u adolescentek vhodná?
  Gynek. po promoci,  6 (4), s. 49 – 50.

 48. Kučerová, E., Švábová, M.,
  Informovanost pacientek před operačním výkonem
  Sestra, 1, 2006, s. 21.

Nahoru

Year 2005

 1. Račanská, E., Petrenko, M., Ventruba, P.:
  Vysokorychlostní přenosy a archivace obrazových medicínských dat
  Praktická gynekologie 2/05, s. 31-33.

 2. Pohanka, M., Hampl, R., Stárka, L., Crha, I.:
  Hormony v seminální plazmě
  Gynekolog, 2005, ročník 14, č. 3, s. 116-123.

 3. Weinberger, V., Crha, I.:
  Hojení peritonea, tvorba adhezí a možnosti jejich prevence.
  Praktická gynekologie, 2005, č. 1, s. 9 –12

 4. Vavrušová, R., Vitoušková, D., Chovanec, J.:
  Raritní případ nádorové triplicity v gynekologické onkologii: kazuistika
  Praktická gynekologie,2/05, s. 28 – 30

 5. Gaillyová,R., Čech, Z., Vilémová, M., Prášilová, Š., Kalina, Z., Koukalová, J., Oltová, A., Višňová, H., Penka, M., Ventruba, P.:
  Vrozené trombofilie a cytogenetické nálezy u pacientů s opakovanými fetálními ztrátami
  Praktická gynekologie,3/05, s. 9 – 12.

 6. Věžník, Z., Pospíšil, L., Švecová,D., Zajícová,A., Unzeitig, V.:
  Chlamydie ejakulátu:ovlivnění kvality semene a morfologie spermií
  Praktická gynekologie 2005, č. 2, s. 6 – 9

 7. Račanská, E., Petrenko, M., Ventruba, P.:
  Vysokorychlostní přenosy a archivace obrazových medicínských dat
  Praktická gynekologie 2005, č. 2, s. 31 – 33

 8. Višňová, H., Ventruba, P., Crha,I.:
  Možnosti využití metforminu v léčbě syndromu polycystických ovarií
  Vnitřní lékařství, 2005, 51 (S 1), s. 21-27.

 9. Unzeitig, V.:
  Aktivita hormonů a jejich vliv na organismus uživatelky kombinované orální kontracepce
  Moderní gynekologie a porodnictví, vol.4. č. 1, supplementum, březen 2005, s. 3 – 10.

 10. Kučerová, E., Švábová, M.:
  Informovanost pacientek před operačním výkonem
  Určeno do časopisu Sestra

 11. Králíková, M., Tallová, J., Crha, I., Hill, M.:
  Homocysteine, folate, and vitamin B12 in seminal plasma.
  Haematologica Reports, 3, 2005, s. 71

 12. Crha, I., Pospíšil, L., Štroblová, H., Ventruba, P., Žáková, J., Huser, M.:
  Protilátky proti proteinu tepelného šoku chlamydiového původu u žen s periadnexálními
  adhezemi
  Přijato k publikaci v České gynekologii

 13. Unzeitig, V.:
  Profil uživatelek pilulky Cerazette
  Moderní gynekologie a porodnictví, 14, 2005, s. 312 – 315.

 14. Rejdová, I., Zahrádková, M., Mužíková, D.:
  Atresie hymenu a syndrom inkompletního zdvojení dělohy u 15-leté dívky
  Určeno k publikaci v Praktické gynekologii jako kazuistika

 15. Rejdová, I., Zahrádková, M., Dostálová, Z., Petrenko, M., Vitoušková, D.:
  Laparoskopicky asistovaná neoplastika pochvy dle Vecchiettiho
  Určeno k publikaci v České gynekologii jako původní práce

 16. Pačovský, Z., Dvořák, K.., Janáková, E.:
  Předoperační lokalizace nehmatných mamárních lézí
  Praktická gynekologie, 2005, 9/5.

 17. Petrenko, M., Rejdová, I., Kuřecová, B.:
  Srovnání hysteroskopických, sonografických a histologických obrazů peri a postmeno-
  pausálního endometria
  Praktická gynekologie, 6/2005, str. 12. ISSN 1211-6645

 18. Skácelová,J., Jelínek,J., :
  Změny v psychice a funkci centrálního nervového systému v menopauze
  Praktická gynekologie, 6/2005, str. 15. ISSN 1211-6645

 19. Belkov, A.I., Huser, M., Štecl, J.:
  Využití prolenových sítěk a beznapěťových pásek v rekonstrukční oparetivě poruch dna
  pánevnního
  Praktická gynekologie, 6/2005, str. 15. ISSN 1211-6645

 20. Petrovová, D., Doubek, R., Chovanec, J., Navrátilová J., Janáková, E.:
  Nádorová triplicita v onkogynekologii – kasuistika
  Praktická gynekologie, 6/2005, str. 16. ISSN 1211-6645

 21. Vitoušková, D., Mužíková, D., Rejdová, I.,:
  Torze adnex u čtrnáctiměsíční dívky – kasuistika
  Praktická gynekologie, 6/2005, str. 17. ISSN 1211-6645

 22. Weinberger, V., Crha, I., Beharka, R.:
  Abdominální ektopická gravidita po TESE, ICSI a ET – kasuistika
  Praktická gynekologie, 6/2005, str. 33. ISSN 1211-6645

 23. Juránková, E., Minář, L., Rotter, L., Ventruba, P., Chovanec J.:
  Raritní kasuistika intrauterinní gravidity u pacientky s onkologickou anamnézou
  Praktická gynekologie, 6/2005, str. 35. ISSN 1211-6645

 24. Unzeitig, V.:
  Contraception for the premenoapusal women
  Contraception and Family Planning, s. 143 – 153.

 25. Janáčková, H.:
  Porodní sály a ambulance
  Porodní asistence, 1/2005, ročník I, s. 9 – 10.

Nahoru

Year 2004

 1. Zikmundová, J.:
  Práce sestry v gynekologické ambulanci pro děti a dorost
  Sestra 1/2004, s. 22.

 2. Huser, M., Petrenko, M.:
  Kmenové buňky v gynekologii a porodnictví
  Praktická gynekologie 3/2004, str. 15 – 19.

 3. Špaček, J., Veselský, Z., Unzeitig, V.:
  Evropská společnost pro infekční choroby v porodnictví a gynekologii
  Praktická gynekologie 3/2004, str. 44.

 4. Cibula, D., Unzeitig, V., Živný, J.:
  Vyšetřování Leidenské mutace (FVL – Leidenská mutace faktoru V) u žen
  v souvislosti s užíváním kombinované hormonální kontracepce nebo 
  hormonální substituční léčby
  Praktický lékař, 84/7, 2004, str. 382 – 387.

 5. Pospíšil, L., Čanderle, J., Štroblová, H., Unzeitig, V., Huser, M.:
  Průkaz protilátek proti proteinu tepelného šoku chlamydií (cHSP60) u žen
  zařazených do in vitro fertilizačního programu
  Čes. Gynek., 69, 4/2004, s. 253 - 257.

 6. Pospíšil, L., Štroblová, H., Canderle, J., Unzeitig, V.:
  The chlamydial heat shock protein (cHSDP60) in females participating in fertilization
  programs (aserological study)
  Acta Dermatoven APA, Pannonica et Adriatica, vol 13, 2004, č. 3. , 75 – 78 s.

 7. Pospíšil, L., Čanderle, J., Huser, M., Štroblová, H., Unzeitig, V., Věžník, Z.:
  Infekce Chlamydophila pneumoniae jako příčina neplodnosti žen tubárního původu?
  Čes. Gynek., 69, 2004, č-. 5, s. 347 – 351

 8. Huser, M., Belkov, I.:
  Registr TVT v elektronické podobě – naše zkušenosti.
  Prakt. Gynek., 1/2004, str. 46.

 9. Huser, M., Petrenko, M.:
  Trombóza a oboustranná mimoděložní gravidita jako komplikace asistované
  reprodukce u pacientky se syndromem polycystických ovarií.
  Gynekologie po promoci, ročník 4, 5/2004, ISSN 1213-2578, str. 65 – 66

 10. Štelcl, J., Hudeček, R.:
  Primární lymfedém: kazuistika
  Praktická gynekologie, 6/2004, str. 16 – 17

 11. Ventruba, P., Crha, I., Čadová, K., Petrenko, M, Brandejská, M.:
  Progestiny v léčbě chronické pánevní bolesti spojené s endometriózou.
  Praktická gynekologie, 2004, No. 5, s. 10

 12. Petrenko, M., Záhumenský, J., Tomeček J., Rozsypal, H., Sehnal, B.:
  Gynekologicko – porodnická péče o HIV-pozitivní ženy v ČR
  Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 14. Sympozium asistované reprodukce, 24.-25. 11. 2004, Brno

 13. Gaillyová, R., Čech, Z., Vilémová, M., Prášilová, Š, Kalina, Z., Šoukalová, J., Višňová, H., Penka, M., Ventruba, P.:
  Vrozené trombofilie a cytogenetické nálezy u pacientů s opakovanými fetálními ztrátami.
  Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 14. Sympozium asistované reprodukce, 24.-25. 11. 2004, Brno

 14. Belkov, A., I., Huser, M., Habánová, J.:
  Eroze TVT do pochvy a močového měchýře – ojedinělá pozdní komplikace.
  Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 14. Sympozium asistované reprodukce, 24.-25. 11. 2004, Brno

 15. Jurišica, R., Belkov, A. I.:
  Mimoděložní těhotenství v levém rohu děložním po předchozí salpingektomii
  pro GEU: kazuistika
  Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 14. Sympozium asistované reprodukce, 24.-25. 11. 2004, Brno

 16. Rejdová, I., Zahrádková, M., Mužíková, D.:
  Artezie hymenu a syndrom inkompletního zdvojení dělohy 15leté dívky: kazuistika.
  Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 14. Sympozium asistované reprodukce, 24.-25. 11. 2004, Brno

 17. Crha, I., Pospíšil, L., Čanderle, Z.:
  Protein tepelného šoku chlamydií a reprodukce.
  Praktická gynekologie, 2004, No. 5, s. 23

 18. Crha, I.:
  Zhoubné nádory a reprodukce. Metroragie při trombocytopenii a koagulopatii.
  Adam, Z., Vorlíček, J. et al.: Obecná onkologie. s. 367 - 369
  Masarykova universita v Brně, Lékařská fakulta, 2004, 440 s. ISBN 80-210-3574

Nahoru 

Year 2003

 1. Cibula, D., Unzeitig, V., Živný, J.:
  Vyšetřování Leidenské muatce (FVL - Leidenská mutace faktoru V) u žen v souvislosti s užíváním
  kombinované hormonální kontracepce nebo hormonální substituční léčby
  Čes. Gynek. 68, 2003, č. 3, s. 167 - 174

 2. Mužíková, D., Višňová, H., Ventruba, P., Juránková, E.:
  Opakovaná intersticiální gravidita v rozích děložních po IVF/ET
  Čes. Gynek. 68, 2003, č. 3, s. 201 - 202

 3. Cibula, D., Kvasnička, J., Salaj, P., Vorlová, Z., Unzeitig, V., Živný, J.:
  Konsenzuální stanovisko k indikacím vyšetření Leidenské mutace (FVL - Lei-denská mitace faktoru V)
  před doporučením kombinované hormonální koncepce (COC) či hormonální substituční léčby (HRT)
  Čes. Gynek. 68, 2003, č. 3, s. 212 - 213

 4. Crha, I., Hrubá, D., Ventruba, P., Fiala, J., Totušek, J., Višňová, H.:
  Ascorbic acid and infertility treatment
  Cent. Eur. J. publ. Health 11, 2003, No. 2, s. 63 - 67

 5. Jelínek, J., Skácelová, J.:
  HST a kardiovaskulární onemocnění
  Causa subita 8, 2003, s. 395 - 360

 6. Petrenko, M.:
  Farmakoterapie v pooperační péči.
  Moderní gynekologie a porodnictví 12, 2003, č. 3, s. 541 - 549

Nahoru

Year 2002

 1. Unzeitig, V.:
  Bakteriální vaginóza v těhotenství*
  Gynekologie po promoci, 2, 2002, 1, s. 18-24
 2. Janků, P.:
  Hormonální kontracepce*
  Causa Subita, 3, 2002, 5, s. 136-138
 3. Jelínek, J.:
  Hormonální substituční terapie u žen
  Causa Subita, 5, 2002, 4, s. 157-159
 4. Podalová, S., Dvořáková, M., Huvar, R.:
  Comparison of Medicine and Economic Effectiveness of Burch Koplosuspension and TVT
  Čes. Gynek., 2002, 2, s. 59-60
 5. Hruban, L., Pernicová, D., Dostálová, Z.:
  Retrospective Analysis of Adolescent Pregnancy
  Čes. Gynek., 2002, 2, s. 80
 6. Novotná, M., Unzeitig, V., Novotný, T.:
  Arteriální cévní onemocnění u uživatelek kombinované hormonální kontracepce
  Čes. Gynek., 67, 2002, 3, s. 157-163
 7. Dostál, O., Filka, M., Petrenko, M.:
  Multimedia Communication Transmission in Medicine
  4th EURASIP – IEEE Region 8 International Symposium on Video/Image Processing and Multimedia Communications, Zadar, June 16 - 19, 2002, s. 53-54
 8. Jelínek, J.:
  Klimakterické potíže
  Causa Subita, 6, 2002, 5, s. 237-238
 9. Crha, I., Hrubá, D., Fiala, J., Totušek, P., Ventruba, P., Višňová, H.:
  Význam kyseliny askorbové při léčbě neplodnosti
  Praktická gynekologie, 3, 2002, s. 7-9