Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Lectures

 

Year 2009

 

 1. Hudeček, R., Navrátilová, J., Krajčovičová, R.
  Gynekologické operační přístupy u transsexualismu female to male.
  76. Jihomoravský krajský doškolovací seminář, Brno, 05.02.2009.
 2. Pánková, S., Hudeček, R.
  Peroperační prevence adhezí v gynekologii
  76. Jihomoravský krajský doškolovací seminář, Brno, 05.02.2009.
 3. Dostálová, Z., Minář, L., Chovanec, J.
  První zkušenosti s HPV vakcinací na GPK FN Brno.
  14. ročník celostátního sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno, 10.01.2009.
 4. Ventruba, P., Žáková, J., Crha, I., Čadová, K.
  Od porodu Luisy Brownové k současnosti aneb 30 let IVF.
  Vedecká konferencia reprodukčnej medicíny SAR SGPS, Krompachy, Slovenská republika, 21.02.2009.
 5. Ventruba, P., Crha, I., Hudeček, R., Čadová, K.
  Vývoj reprodukční pánevní chirurgie.
  XVII. Bárdošův memoriál, Bratislava, Slovenská republika, 13.03.2009.
 6. Čadová, K., Ventruba, P., Crha, I., Vrána, T.
  Role a význam farmakoterapie v reprodukční medicíně.
  Vedecká konferencia reprodukčnej medicíny SAR SGPS, Krompachy, 21.02.2009.

 

 

Year 2008

 

 1. Belkov, A., I.:
  Novinky a trendy v gynekologické operativně – Aktuální operační techniky v urogynekologii
  74. Jihomoravský krajský doškolovací seminář, Hotel International, Brno 10/2008
 2. Belkov, A., I., Huser, M., Řehulková, I., Rothová, V.:
  Aktuální možnosti farmakoterapie hyperaktivního měchýře
  7. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, 18. sympozium asistované reprodukce
  Hotel International 19.11.2008, Brno
 3. Beneš, R., Huser, M., Hudeček, R.:
  Konzervativní operační řešení spontánní abdominální gravidity
  XV. Konference mladých lékařů, Brno, 11. 6. 2008
 4. Crha, I.:
  Akutní stavy v gynekologii a porodnictví
  XVI. Brněnské dny praktického lékařství, 3.– 4.10.2008, Brno
 5. Hudeček, R., Řehulková, I.:
  Audit operačních výkonů a peroperačních komplikací GPK 2007
  74. Jihomoravský krajský doškolovací seminář, Hotel International, Brno 10/2008
 6. Hudeček, R., Ventruba, P., Crha, I., Kuřecová, B., Dostál, J., Svobodová, M.:
  Incidence ektopické a heterotopické gravidity v programu asistované reprodukce
  7. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, 18. sympozium asistované reprodukce
  Hotel International 19.11.2008, Brno
 7. Huser, M., Crha, I., Žáková, J., Ventruba, P., Hudeček, R., Mitášová, S., Jarkovský, J.:
  Combined oral contraception pre-treatment and IVF outcome
  24th Annual Meeting of the European Society for Human Reproduction and Embryology, 6.–9. 6., Barcelona
 8. Huser, M., Crha, I., Žáková, J., Ventruba, P., Hudeček, R., Mitášová, S., Jarkovský, J.:
  Impact of combined oral contraception in IVF stimulation protocols
  10th Congress of the European Society of Contraception „Non-contraceptive impact of contraception and family planning“, 30.4. – 3.5.2008, Praha
 9. Huser, M.
  Novinky a trendy v gynekologické operativně – Miniinvazivní endoskopie
  74. Jihomoravský krajský doškolovací seminář, Hotel International, Brno 10/2008
 10. Huser, M., Lamprechtová, B., Hudeček, R., Vrastyaková, J., Bártíková, I., Pavlík, T.:
  Redukce bolesti ramen po laparoskopické operaci odčerpáním oxidu uhličitého pomocí ventilátoru
  7. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, Hotel International 19.11.2008, Brno
 11. Huser, M., Sviteková, M., Crha, I., Ventruba, P.:
  Efekt cabergolinu v prevenci ovariálního hyperstimulačního syndromu – soubor kazuistik
  7. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, 18. sympozium asistované reprodukce
  Hotel International 19.11.2008, Brno, Poster
 12. Jurdová, M.:
  Transsexualita – operační řešení
  Sympozium MO POUZP a FN Brno pro NZLP „Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví“ , Brno 11/2008
 13. Krajčovičová, R., Hudeček, R., Chrápová, M.:
  Klinické hodnocení eumikrobie probiotických kmenů v terapii chronických poruch poševního prostředí
  7. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, 18. sympozium asistované reprodukce
  Hotel International 19.11.2008, Brno, Poster
 14. Kuřecová, B., Mužíková, D.:
  Poruchy cyklu a hormonální terapie u mladistvých
  70. Jihomoravský krajský doškolovací seminář, Brno, Hotel International, 2/2008
 15. Pánková, S., Hudeček, R.:
  Antiadhezivní prostředky v peroperační prevenci srůstů
  74. Jihomoravský krajský doškolovací seminář, Brno, Hotel International, 9.10.2008
 16. Pořízková, M., :
  Aplikace TVT pásky a jiné metody v léčbě pacientek se SIU
  Sympozium MO POUZP a FN Brno pro NZLP „Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví“ , Brno 11/2008
 17. Račanská, E., Ventruba, P., Dostál, O., Javorník, M., Petrenko, M.:
  Digitální obrazová data a a jejich využití ve výuce
  DETERM, Brno, 22.10.2007              
 18. Rejdová, I., Mitášová, S.:
  Mentální anorexie z pohledu gynekologa
  70. Jihomoravský krajský doškolovací seminář, Brno, Hotel International, 2/2008
 19. Rotter, L.:
  Novinky a trendy v gynekologické operativně – Robotická endoskopie v reprodukční gynekologii
  74. Jihomoravský krajský doškolovací seminář, Hotel International, Brno 10/2008
 20. Sviteková M., Rejdová I.:
  Audit juvenilních metrorágií na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno v letech 1997-2007
  34. konference Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS J. E. Purkyně
  17.-19.4.2008, Trutnov
 21. Vaculková, E., Hejdová, J.:
  Práce sestry na urologické ambulanci
  Sympozium MO POUZP a FN Brno pro NZLP „Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví“ , Brno 11/2008
  Weinberger, V., Huser, M., Rotter, L., Pánková, S., Hudeček, R., Ventruba, P.
 22. Laparoscopická hysterectomie s využítím Kohova manipulátoru
  7. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, 18. sympozium asistované reprodukce
  Hotel International 19.11.2008, Brno, Poster
 23. Zemková, Z.
  Pooperační péče po akutních gynekologických a porodnických operacích
  Sympozium MO POUZP a FN Brno pro NZLP „Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví“ , Brno 11/2008

 

Year 2007

 1. Belkov, I.A., Šula, J., Huser, M.
  Miniinvasivní léčba stresové inkontinence moči
  Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČGPS a Sdružení soukromých gynekologů ČR, Praha, 24-26. května 2006.
 2. Hudeček, R.:
  Účinnost kvadrivalentní vakcíny proti HPV v klinických studiích
  65. doškolovací seminář, Brno, 8.2.2007
 3. Hudeček, R.:
  Management endoskopických gynekologických operací
  Work shop, Aeskulap. Academie, Brno 24.2.2007
 4. Hudeček, R.:
  Komplikace laparoskopických operací
  Work shop, Aeskulap. Academie, Brno 24.2.2007
 5. Hudeček, R.:
  Hormonální terapie v reprodukční gynekologii
  Doškolovací seminář NZLP,  Brno 24.3.2007
 6. Hudeček, R.:
  Plánované rodičovství
  Doškolovací seminář NZLP,  Brno 24.3.2007
 7. Hudeček, R., Ventruba, P., Huser, M., Račanská, E., Vavrušová, R.
  Ultrazvukové nálezy u dispenzarizovaných pacientek s anamnézou OHSS
  66. doškolovací seminář, Brno 5.4.2007
 8. Hudeček, R..:
  Diferenciální diagnostika akutních stavů v reprodukční gynekologii
  Předatestační kurz,  Brno 28.4.2007
 9. Hudeček, R., Krajčovičová, R., Ventruba, P.
  Imunologické aspekty habituálního potrácení a sterility
  6. Česko – slovenská konference reprodukční gynekologie, Brno, 11.2007
 10. Huser, M., Crha, I., Hudeček, R., Ventruba, P., Žáková, J., Šmardová, L., Král, Z., Jarkovský, J.
  Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration
  31st British International Congress of Obstetrics and Gynaecology, 4 - 6 July 2007, London, United Kingdom.
  Free communication lecture – oral presentation.
 11. Huser, M., Crha, I., Hudeček, R., Ventruba, P., Žáková, J., Šmardová, L., Král, Z., Jarkovský, J.
  Gonadoliberine analogues administration for ovarian function protection during chemotherapy.
  23rd Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Lyon, France,1-4 July, 2007.
 12. Huser, M., Belkov, I.A., Šula, J.,
  Hyperaktivní močový měchýř - diagnostika, terapie, klinické zkušenosti
  68. Jihomoravský krajský seminář, 11. října 2007, Hotel  International, Brno
 13. Huser, M., Crha, I., Žáková, J., Ventruba, P., Hudeček, R., Mitášová, S.
  Význam kombinované hormonální kontracepce ve stimulačním protokolu IVF
  17. sympozium Asistované reprodukce, 21. – 22. listopadu 2007, Brno, Hotel International
 14. Huser, M., Šula, J., Belkov, I.A.,
  Tolterodin ve farmakoterapii hyperaktivního močového měchýře
  6. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie, 21. – 22. listopadu 2007, Brno, Hotel International.
 15. Huser,M., Crha, I., Hudeček, R., Ventruba, P., Žáková, J., Šmardová, L., Král, Z., Jarkovský, J.:
  Ovarian Function Preservation During Chemotherapy with Gonadoliberine Analogues
  15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology, Berlín
 16. Huser M., Crha, I., Hudeček, R., Ventruba, P., Žáková, J., Šmardová, L., Král, Z., Jarkovský J.
  Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration
  9. IFFS Congress of Fertility and Sterility, Durban 2007
 17. Kuřecová, B.:
  Vliv výživy na fertilitu žen
  Odborný seminář kliniky 15. 2. 2007
 18. Kuřecová, B., Hudeček, R., Ventruba, P., Crha, I., Žáková, J.
  Incidence mimoděložního těhotenství v programu asistované  reprodukce
  17.Symposium asistované reprodukce, Brno, 11/2007
 19. Kuřecová, B., Kozumplík, M., Huser, M.
  Specifické stavy v AR
  3.doškolovací předatestační seminář ENTOG CZ
 20. Rejdová, I.
  HPV infekce v gynekologii
  Konference SPLDD JMR ČR, 28.4.2007, Brno
 21. Rotter, L., Ventruba, P.
  Nový směr v minimálně invazivní chirurgii – robotický systém da Vinci
  16. sympozium AR, 5. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie
 22. Vavrušová, R.:
  Dětská a dorostová gynekologie
  Konference „České asociace sester“, 10. 3. 2007, FN Brno.
 23. Ventruba., P.
  Klinické procedury v AR
  3.doškolovací předatestační seminář ENTOG CZ
 24. Weinberger,V., Rotter, L.
  Uterus myomatosus
  Odborný semínář kliniky 21.6.2007

Year 2006

 1. Lepková, J., Pelejová, M.:
  Antikoncepční telefonní linka
  Jihomoravský krajský seminář, 57. doškolovací seminář, Brno, 9. 2. 2006
 2. Zahrádková, M., Vavrušová, R., Rejdová, I.:
  Diferenciální diagnostika a terapie poruch cyklu u dospívajících dívek
  57. doškolovací seminář Reprodukční endokrinologie, Brno, 9. 2. 2006

 3. Crha, I., Ventruba, P., Žáková, J., Jarkovský,J., Geryk, E
  Kryokonzervace spermatu před onkologickou léčbou – 10 let zkušeností
  Mezinárodní andrologický kongres, Štiřín, 23.-25.2.2006

 4. Gerychová, R.:
  Hormonální antikoncepce a trombembolická nemoc z pohledu gynekologa
  XXXI. Angiologické dny 2006, Praha, 23. – 25. 2. 2006

 5. Huser,M., Crha, I., Hudeček, R., Ventruba, P., Žáková, J., Šmardová, L., Král, Z.:
  Gonadal protection with GnRH analougues duting chemotherapy – cytotoxic dose derived cohort study (Ovaronko)
  12th World Congress of Gynecological Endokrinology, Florence, 4. 3. 2006

 6. Václavíková, M.:
  Ze školy do praxe – jak to vidím já
  Konference Normální porod NCO NZO Brno, 17. 3. 2006

 7. Kameníková, M.:
  Představa rodičky versus realita
  Vyzvaná přednáška na konferenci Normální porod, NCO NZO, Brno 17. 3. 2006

 8. Hudeček R., Kozumplík M., Hradilová A., Šula J.:
  Gynekologická operativa a její komplikace – 2005
  Jihomoravský krajský seminář, Brno, 30.3.2006

 9. Huser, M., Crha, I., Hudeček, R., Ventruba,P., Žáková,J., Šmardová, L., Král, Z.:
  Gonadal protection duting chemotherapy with GnRH analogues
  19th EBCOG European Congress of Obstetrics and Gynaecology, Torino, 5. – 8. 4. 2006

 10. Huser, M., Žáková, J., Šmardová, L., Juránková, E., Prokopová, I., Crha, I., Hudeček,R., Ventruba.:
  Laparoskopický odběr  a kryokonzervace ovariální tkáně před chemoterapií
  Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů,  26.-28.5.2006, Brno

 11. Hruban, L., Janků, P., Kuřecová, B., Zahradníčková, J., Roztočil, A., Kučera,M.:
  ST waveform of the fetal electrocardiogram duting labour of the fetuses with presumed intrauterine growth retardation
  European Congress of Perintal Medicíně, 24.-27. 5. 2006, Praha

 12. Gerychová, R., Janků, P., Račanská, E., Chocholáčková, D.:
  Masive fetomaternal hemorrhagie a serious pregnancy complication
  European Congress of Perinatal Medicine, 24.- 27. 5. 2006, Praha

 13. Hudeček, R., Ventruba, P., Kozumplík, M., Šula, J., Hradilová, A.:
  Postgraduální vzdělávání v gynekologické operativně na EBCOG centru v ČR
  Konference ČGPS, Brno, květen 2006

 14. Ventruba, P., Hudeček, R., Huser, M., Crha, I.:
  Ochrana reprodukčních funkcí u onkologických pacientů
  Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů, 26.-28. 5. 2006, Brno

 15. Hudeček, R., Crha, I., Ventruba, P.:
  Homoterapie v reprodukční gynekologii
  Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů, 26.-28. 5. 2006, Brno

 16. Petrovová, D., Minář,L., Doubek, R.:
  Tumor malé pánve u gynekologické pacientky – raritní případ benigního nádoru apendixu
  Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG, 26. – 28. 5 2006, Brno

 17. Huser, M., Žáková, J., Šmardová, L., Juránková, E., Prokopová, I., Crha, I., Hudeček,R., Ventruba.:
  Laparoskopický odběr  a kryokonzervace ovariální tkáně před chemoterapie
  XV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP, Hradec Králové

 18. Sviteková, M.:
  Torze adnex v třetím trimestru těhotenství
  XIII. Konference mladých lékařů, 7. 6. 2006, Brno

 19. Feyereisl, J., Ventruba, P., Krofta, L., Křepelka, P.:
  Systém akreditačního řízení a postgraduálního vzdělávání v ČR
  XIII. kongres SGPS SLS, 8. – 10. 6. 2006, Trstená, SR

 20. Ventruba P., Feyereisl J., Hudeček R., Crha I.
  Postgraduální specializační příprava v gynekologii a porodnictví
  XIII. kongres SGPS SLS, 8. – 10. 6. 2006, Trstená, SR

 21. Ventruba, P., Crha,I., Čadová, K.:
  Účinek dydrogesteronu v reprodukční gynekologii
  XIII. kongres SGPS SLS, 8. – 10. 6. 2006, Trstená, SR

 22. Hudeček, R., Ventruba, P., Račanská, E., Šarmanová, J., Novák, J.:
  The incidence of ovarian cancer in patiens treated for infertility with in vitro fertilization – database analysis of the Czech Republic
  National Oncology Register and the clinical register of the ART Centre
  22nd Annual Meeting of  ESHRE, Praha 18. – 21. 6. 2006

 23. Žáková, J., Šťastná, J., Sedláčková, M., Ventruba, P., Crha, I.:
  Mitochondria – a source of H2O2 in human gametes and embryos
  22nd Annual Meeting of  ESHRE, Praha 18. – 21. 6. 2006

 24. Petrenko, M.
  Endometrial ablation: Hysteroscopy
  Proceedings from VIIIth Congress of the International College of Gynaecological Imaging & Ambulatory Gynaecology (ICGI),
  Prague, Czech Republic, September 7th – 9th, 2006

 25. Doubek, R., Petrovová, D.:
  Ureaplasma urealyticum jako původnce chornického vaginální fluoru
  Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, 14. – 16. září 2006, Luhačovice

 26. Petrenko M.
  Psychosomatika v gynekologii a porodnictví
  Brněnské dny praktického lékařství na téma „Psychosomatická medicína“, Brno, 6. – 7. 10.2006

 27. Petrenko, M., Račanská, E., Ventruba, P.
  Endometrial ablation – an effectiv solution of perimenopausal uterine bleeding
  VII. mezinárodní konference Czech and Moravian Club of Invasive Endoscopy, Brno, 9. – 10. 11. 2006

 28. Belkov, A., I., Šula,J., Štelcl, J., Huser, M.:
  Aktuální pohled na urgentní inkontinenci
  Sympozium Asistované reprodukce, 22. – 23. 11. 2006, Brno

 29. Lousová, E., Žáková, J., Beharka, R., Ventruba, P., Pacík, D.:
  Retrográdní ejakulace – jedna z příčin mužské neplodnosti
  Sympozium Asistované reprodukce, 22. – 23. 11. 2006, Brno

 30. Crha, I., Vetnruba, P., Hudeček, R.:
  Endometrióza a poruchy plodnosti
  Sympozium Asistované reprodukce, 22. – 23. 11. 2006, Brno

 31. Vavrušová, R., Hudeček, R., Kuřeocvá, B.:
  Diagnosticko – terapeutický algoritmus heterotopické gravidity
  Sympozium Asistované reprodukce, 22. – 23. 11. 2006, Brno

 32. Huser, M., Crha, I., Juránková, E., Ventruba, P., Hudeček, R., Žáková, J., Šmardová, L., Král, Z., Jarkovský, J.:
  Prevence poškození funkce ovaria při chemoterapii aplikací analog gonadoliberinu
  Sympozium Asistované reprodukce, 22. – 23. 11. 2006, Brno

 33. Hudeček, R..:
  Hormonální indukce ovulace a zhoubné nádory ovária
  57. doškolovací seminář , Brno 9.2.2006

 34. Hudeček, R..:
  Akutní příhody v gynekologii
  Kurz celoživotní vzdělávání SZP, Brno 4.3.2006

 35. Zahrádková, M., Vavrušová, R., Rejdová, I.:
  Diferenciální diagnostika a terapie poruch cyklu u dospívajících dívek
  57. doškolovací seminář Reprodukční endokrinologie, Brno, 2. 2006

 36. Lepková, J., Pelejová, M.:
  Antikoncepční telefonní linka
  57. doškolovací seminář Reprodukční endokrinologie, Brno, 2. 2006

 37. Gerychová, R.:
  Hormonální antikoncepce a trombembolická nemoc z pohledu gynekologa
  XXXI. Angiologické dny 2006, Praha, 2. 2006

 38. Huser,M., Crha, I., Hudeček, R., Ventruba, P., Žáková, J., Šmardová, L., Král, Z.:
  Gonadal protection with GnRH analougues duting chemotherapy – cytotoxic dose derived
  cohort study (Ovaronko)
  12th World Congress of Gynecological Endokrinology, Florence, 3. 2006

 39. Hudeček, R., Kozumplík, M., hradilová,A., Šula, J.:
  Gynekologická operativa a její komplikace – 2005
  Odborný seminář Gynek. porod. kliniky, 3. 2006

 40. Huser, M., Crha, I., Hudeček, R., Ventruba,P., Žáková,J., Šmardová, L., Král, Z.:
  Gonadal protection duting chemotherapy with GnRH analogues
  19th EBCOG European Congress of Obstetrics and Gynaecology, Torino, 4. 2006

 41. Hudeček, R., Ventruba, P., Kozumplík, M., Šula, J., Hradilová, A.:
  Postgraduální vzdělávání v gynekologické operativně na EBCOG centru v ČR
  Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů,  5.2006, Brno

 42. Huser, M., Žáková, J., Šmardová, L., Juránková, E., Prokopová, I., Crha, I., Hudeček,R., Ventruba.:
  Laparoskopický odběr  a kryokonzervace ovariální tkáně před chemoterapií
  Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů,  5.2006, Brno

 43. Hudeček, R., Crha, I., Ventruba, P.:
  Homoterapie v reprodukční gynekologii
  Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů,  5.2006, Brno

 44. Petrovová, D., Minář,L., Doubek, R.:
  Tumor malé pánve u gynekologické pacientky – raritní případ benigního nádoru apendixu
  Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů,  5.2006, Brno

 45. Feyereisl, J., Ventruba, P., Krofta, L., Křepelka, P.:
  Systém akreditačního řízení a postgraduálního vzdělávání v ČR
  XIII. kongres SGPS SLS, 6. 2006, Trstená, SR

 46. Ventruba,P., Feyereisl, J., Hudeček, R., Crha, I.:
  Postgraduální specializační příprava v gynekologii a porodnictví
  XIII. kongres SGPS SLS, 6. 2006, Trstená, SR

 47. Ventruba, P., Crha,I., Čadová, K.:
  Účinek dydrogesteronu v reprodukční gynekologii
  XIII. kongres SGPS SLS, 6. 2006, Trstená, SR

Nahoru

Year 2005

 1. Ventruba, P., Višňová, H., Hudeček, R., Petrenko, M., Žáková, J.:
  Kompenzace poruch plodnosti u žen v perimenopauze
  XIII. Bárdošov memoriál „Sterilita a asistovaná reprodukce, Bratislava 11. 3. 2005

 2. Jelínek, J.:
  Progestiny v hormonální substituční terapii
  Odborný seminář spojený s uvedením nového přípravku HSL na slovenský trh, , Sliač-Sielnica pri Banskej Bystrici, 1.-2. 4. 2005.

 3. Huser, M., Belkov, I. A.:
  Genetické faktory v etiologii stresové inkontinence moči
  Celostátní konference ČGPS ČLS JEP, Hradec Králové, 27. – 29. 5. 2005

 4. Ventruba, P., Gerychová, R.:
  Opakované potraty
  Jarní hematologický seminář, Luhačovice 22. 4. 2005

 5. Belkov,A. I., Huser, M., Habánová,J., Čermák,P.:
  TVT v klinickém souboru z let 1999 – 5/2005. Možnosti a úskalí metody
  Sjezd “Slovenské urogynekologické společnosti“, Nové Zámky, 24. 6. 2005

 6. Petrenko, M., Dostál, O., Ventruba, P., Račanská, E.:
  Nový způsob pořizování, zpracování a archivace endoskopických obrazových digitálních dat
  Celostátní konference ŠGPS ČLS JEP, Hradec Králové, 27. – 29. 5. 2005

 7. Petrenko, M., Dostál, O., Ventruba, P., Račanská, E.:
  High-speed transfers and archivation of digital medical images – nex medical and economical aspects
  5th EURASIP Conference focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and Services, Smolenice, 29. 6. -2. 7. 2005

 8. Jelínek, J., Skácelová, J.:
  Dienogest v hormonální substituční terapii
  Zámek Valtice – přednáškový sál, 17. 7. 2005

 9. Zahrádková, M., Rejdová, I., Dostálová,Z.:
  Záněty v dětském věku
  Výjezdní seminář kliniky, hotel International, 6. 10. 2005, Brno

 10. Mužíková, D., Vitoušová, D., Rejdová, I.
  Tumorózní útvary malé pánve v dětské gynekologii
  Výjezdní seminář kliniky, hotel International, 6. 10. 2005, Brno

 11. Belkov, A.I.:
  Audit urogynekologického pracoviště 2005
  Odborný seminář kliniky, 3. 11. 2005, Brno

 12. Skácelová, J., Jelínek, J.:
  Změny v psychice funkci centrálního nervového systému v menopauze
  15. Sympozium asistované reprodukce, 23.- 24. 11. 2005, Brno

 13. Vitoušková, D., Mužíková, D., Račanská,E:, Rejdová, I.:
  Torze adnex u čtrnáctiměsíční dívky – kazuistika
  15. Sympozium asistované reprodukce, 23.-24.11.2005, Brno

 14. Weinberger, V., Crha,I.,Beharka, R.:
  Abdominální ektopická gravidita po TESE, ICSI a ET – kasuistika
  15. Sympozium asistované reprodukce, 23.-24.11.2005, Brno

 15. Belkov, A., I., Huser, M., Stell, J.:
  Využití prolenových sítěk a beznapěťových pásek v rekonstrukční operativně poruch dna pánevního
  15. Sympozium asistované reprodukce, 23.-24.11.2005, Brno

 16. Hudeček, R., Ventruba, P., Huser, M., Račanská, E., Vavrušová, R., Šarmanová, J., Novák,J., Koukalová, A.:
  Incidence hlášení zhoubných novotvarů ovaria v souboru sterilních pacientek léčených metodami in vitro fertilizace
  15. Sympozium asistované reprodukce, 23.-24.11.2005, Brno

 17. Petrenko, M., Rejdová, I., Kuřecová, B.:
  Srovnání hysteroskopických, sonografických a histologických obrazů peri – a postmeno-pauzálního endometria
  15. Sympozium asistované reprodukce, 23.-24.11.2005, Brno

 18. Huser, M., Žáková, J., Šmardová, L., Crha, I., Juránková, E.,Ventruba, P, Král, Z.:
  Kryokonzervace ovariální tkáně – šance k záchraně fertility u ženy s rakovinou
  15. Sympozium asistované reprodukce, 23.-24.11.2005, Brno

 19. Ventruba, P., Dostál, O., Petrenko, M., Hudeček, R., Račanská, E., Javorník, M.:¨
  Digitalizace endoskopických dat a jejich využití
  XIV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2005, 23. 9. 2005, Hradec
  Králové

 20. Juránková, E., Minář, L., Rotter, L., Ventruba, P., Chovanec J.:
  Raritní kasuistika intrauterinní gravidity u pacientky s onkologickou anamnézou
  15. Symposium asistované reprodukce, Brno, 24.11.2005

Nahoru 

Year 2004

 1. Višňová, H., Ventruba, P., Crha, I.:
  Možnosti použití metforminu v léčbě PCOS.
  IX. Celostátní postgraduální diabetologický seminář, Brno, 13. 2. 2004

 2. Ventruba, P., Višňová, H., Král, Juránková, E.:
  Udržení a ochrana fertility u žen s onkologickým onemocněným
  XII. Bardošův memoriál „Sterilita a asistovaná reprodukce, Bratislava, 12. 3. 2004.

 3. Crha, I.:
  Vliv cigaretového kouře na lidskou plodnost
  Celostátní konference „Luhačovické pediatrické dny“, 14. – 16. 5. 2004, Luhačovice

 4. Doubek, M., Brychtová, Y., Doubek, R., Janků, P., Mayer, J.:
  Anagrelid a gravidita
  XIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5. 6. 2004, Olomouc

 5. Unzeitig, V.:
  Chalmydial infection (invited lecture)
  Evropský kongres kontracepce, Edinburgh, červen 2004

 6. Štelcl, J.
  Primární lymfedém – kazuistika
  Konference mladých lékařů, FN U sv. Anny, 23.6.2004, Brno

 7. Huser, M., Višňová, H., Ventruba, P., Hudeček, R., Žáková, J., Šmardová, L.,
  Král, Z.:
  Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu.
  Celostátní sympozium asistované reprodukce, 22. – 23. 10. 2004, Senohraby

 8. Hudeček, R, Crha, I,, Višňová, H.:
  Poruchy plodnosti a antikoncepce
  Roadshow Scherring – Levret, 26.10.2004., Brno

 9. Ventruba, P., Bendová, M., Čadová, K., Pohanka, M.:
  Sexualita a léčba neplodnosti
  XVII. Košické sexuologické dni, 28. – 30. 10. 2004, Košice

 10. Ventruba, P., Crha, I., Čadová, K., Petrenko, M, Brandejská, M.:
  Progestiny v léčbě chronické pánevní bolesti spojené s endometriózou.
  Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 14. Sympozium asistované reprodukce, 24.-25. 11. 2004, Brno

 11. Petrenko, M., Záhumenský, J., Tomeček J., Rozsypal, H., Sehnal, B.:
  Gynekologicko – porodnická péče o HIV-pozitivní ženy v ČR
  Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 14. Sympozium asistované reprodukce, 24.-25. 11. 2004, Brno

 12. Belkov, A., I., Huser, M., Habánová, J.:
  Eroze TVT do pochvy a močového měchýře – ojedinělá pozdní komplikace.
  Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 14. Sympozium asistované reprodukce, 24.-25. 11. 2004, Brno

 13. Jurišica, R., Belkov, A. I.:
  Mimoděložní těhotenství v levém rohu děložním po předchozí salpingektomii
  pro GEU: kazuistika
  Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 14. Sympozium asistované reprodukce, 24.-25. 11. 2004, Brno

 14. Rejdová, I., Zahrádková, M., Mužíková, D.:
  Artezie hymenu a syndrom inkompletního zdvojení dělohy 15leté dívky: kazuistika.
  Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 14. Sympozium asistované reprodukce, 24.-25. 11. 2004, Brno

 15. Crha, I., Pospíšil, L., Čanderle, Z.:
  Protein tepelného šoku chlamydií a reprodukce.
  Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 14. Sympozium asistované reprodukce, 24.-25. 11. 2004, Brno

 16. Belkov, A.I., Huser, M., Habánová, J., Čermák, P.:
  Rizika a komplikace TVT
  XIII. Celostátní konference „Praktická urogynekologie“, 2. 12. 2004, Mělník 

 17. Huser, M., Belkov, A. I.:
  Má stresová inkontinence moči genetický základ?
  XIII. Celostátní konference „Praktická urogynekologie“, 2. 12. 2004, Mělník

Nahoru

Year 2003

 1. Crha, I., Unzeitig, V., Drábková, M.:
  Opakované těhotenské ztráty - epidemiologie, diagnostika, terapie
  X. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze s mezinárodní účastí, Hradec Králové,
  22. – 24. května 2003

 2. Ventruba, P., Višňová, H., Petrenko, M., Crha, I., Hudeček, R.:
  Role laparoskopie a hysteroskopie v léčbě poruch plodnosti
  Celostátní kongres ČGPS a SSG, Brno, 30. 5. – 1. 6. 2003

 3. Unzeitig, V.:
  Jednotyčinkový antikoncepční implantát - nová alternativa v hormonální antikoncepci
  Celostátní kongres ČGPS a SSG, Brno, 30. 5. - 1. 6. 2003

 4. Šula, J.:
  Emergency contraception
  7th Seminar of the European Society of Contraception, Budapest, 12. – 13. 9. 2003

 5. Huser, M.:
  ENTOG - what can trainees do to improve, the training in OB/GYN
  Annual Meeting of Polish trainees in OB/GYN, Bydgoszcz, 17. 9. 2003

 6. Unzeitig, V.:
  Contraception and its Changes in Eastern Europe in the Recent Decade
  XVII. Figo World Congress of Gynecology and Obstetrics, Chile, 2. – 7. 11, 2003

 7. Koktavá, A.:
  Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno
  Celostátní konference Sekce gynekologie a porodnictví ČAS, Praha, 21. 11. 2003

 8. Crha, I., Ventruba, P., Višňová, H.:
  Dydrogesteron v současné klinické praxi
  Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, Brno, 25. – 26. 11. 2003

 9. Petrenko, M., Ventruba, P., Dostál, O., Hudeček, R.:
  Možnosti využití archivace a přenosů obrazových digitálních dat v asistované reprodukci
  13. sympozium asistované reprodukce, Brno, 25. – 26. 11. 2003

 10. Hudeček, R., Ventruba, P., Huser, M., Šarmanová, J., Šarman, Z.:
  Rizikové faktory ovariálního hyperstimulačního syndromu - analýza pomocí data mining
  13. sympozium asistované reprodukce, Brno, 25. – 26. 11. 2003

 11. Huser, M., Belkov, A.I., Žalmanová, S., Habánová, J.:
  Registr TVT v elektronické podobě
  Celostátní konference urogynekologické společnosti, Mělník, 4. 12. 2003

Nahoru

Year 2002

 1. Unzeitig, V.:
  Historie a současnost antikoncepční pilulky
  XII. doškolovací seminář “Sdružení soukromých gynekologů”, Český Krumlov, 25. – 27. 1. 2002
 2. Petrenko, M., Ventruba, P., Dostál, O., Crha, I.:
  První krok k integraci endoskopie do nemocničního systému PACS
  IV. mezinárodní kongres gynekologické laparoskopie, Praha, 4. – 6. 4. 2002
 3. Rejdová, I., Petrenko, M., Drábková, M.:
  LSK asistovaná neoplastika pochvy dle Vecchiettiho
  XXXI. celostátní konference gynekologie dětí a dospívajících, Velké Karlovice, 18. – 20. 4. 2002
 4. Zahrádková, M., Rejdová, I.:
  Syndrom inkompletního zdvojení
  XXXI. celostátní konference gynekologie dětí a dospívajících, Velké Karlovice, 18. – 20. 4. 2002
 5. Hruban, L., Pernicová, D., Dostálová, Z.:
  A Retrospectiv analysis of Adolescent Pregnancy
  17th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, Praque, May 22 – 25, 2002
 6. Podalová, S., Dvořáková, M., Huvar, I.:
  Comparison of Medicine and Economic effectivess of Burch Kolposuspension and TVT
  17th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, Praque, May 22 – 25, 2002
 7. Hruban, L., Pernicová, D., Dostálová, Z.:
  Těhotenství u nezletilých dívek – současný trend a rizika
  IX. konference mladých lékařů, Brno, 12. 6. 2002
 8. Dostál, O., Filka, M., Petrenko, M.:
  Multimedia Communication Transmission in Medicine
  4th EURASIP – IEEE Region 8 International Symposium on Video/Image Processing and Multimedia Communication, Zadar, June 16 - 19, 2002
 9. Skácelová, J., Jelínek, J.:
  Dienogest – nový progestin v HRT
  Moravský seminář – KLIMODIEN, Brno, 27. 9. 2002
 10. Burnog, T., Kučera, M., Janků, P.:
  The Effectives of the Hormonal Intrauterine Contraceptive System with Levonogestrel
  5 th Congress on Women΄s Health and Disease , Athens, September 25 – 29, 2002
 11. Petrenko, M., Dostál, O., Ventruba, P., Hudeček, R., Crha, I.:
  Využití výpočetní techniky při archivaci a přenosu zdravotnických dat
  MEFA 2002, Brno, 6. 11. 2002
 12. Burnog, T.:
  Využití intrauterinního systému s gestagenem v HST
  Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení
  soukromých gynekologů, Hradec Králové, 14. –16. 11. 2002
 13. Navrátilová, J., Ventruba, P., Mouková, L.:
  Operační postupy u transsexualismu femala to male
  Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení
  soukromých gynekologů, Hradec Králové, 14. –16. 11. 2002