Útvar nelékařské péče

Útvar nelékařské péče je útvarem, který zabezpečuje široké spektrum činností souvisejících s provozem medicínských i nemedicínských útvarů. Zajišťuje činnosti na rozhraní mezi medicínskými a nemedicínskými útvary.

 

Náměstek NLZP

Mgr. Erna Mičudová                 tel: 532233208             email:

 

Asistentka nám. NLZP 

Mgr. Jana Šífová                      tel: 532234474             email:

 

Asistentka pro odbornou péči

Mgr. Hedvika Borýsková          tel: 532232872             email:

 

Oddělení léčebné výživy

Mgr. Bc. Kateřina Ondrušová    tel: 532233492             email:

 

Sociálně – zdravotní oddělení

Vilma Dejlová                           tel: 532232082             email:

 

Společný tým sanitářů PMDV

Milan Sojka                              tel: 532232855             email:

 

Společný tým sanitářů PDM

Josef šíf                                  tel: 532234342             email:

 

Centrální evidence pacientů

Jiří Svoboda, Dis.                     tel: 532232982             email:

 

Sekretariát                               tel: 532233901              email:

 

Oddělení léčebné výživy

je útvarem, který zajišťuje odborné a provozní činnosti v oblasti výživy pro všechny věkové kategorie hospitalizovaných pacientů. Zaměřuje se na identifikaci rizika podvýživy z důvodů nemoci, individuální péči o rizikové pacienty, poradenskou a odbornou činnost v oblasti nutriční péče. Provádí speciální nutriční vyšetření pacientů pro potřeby lůžkových částí klinik FN Brno.

Nutriční poradna           tel: 532232063

Po- Pá                         7,00- 14,00  hodin

 

Sociálně zdravotní oddělení

je útvarem, jehož činnost je zaměřena na poskytování sociálního poradenství u hospitalizovaných pacientů, kteří v důsledku změny svého zdravotního stavu a případně následné ztráty soběstačnosti nebo z jiných závažných důvodů se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami ani s pomocí svých blízkých. Součástí útvaru je i depozit (úložiště cenných věcí pacientů), který je umístěn v prostorách Psychiatrické kliniky v I. poschodí, dveře č. 208.

Provozní doba

Po                                 7,00 - 16,00   hodin

Stř                                12,00 -15,00   hodin

Pá                                 7,00 - 11,00   hodin

 

tel: 532232957

 

Společný tým sanitářů

se skládá ze dvou samostatných útvarů, a to na pracovišti medicíny dospělého věku (PMDV) a v dětské nemocnici (PDM). Úkolem obou útvarů je zajistit služby pro medicínské útvary. Jde o zajištění převozů pacientů na vyšetření, při překladech mezi jednotlivými útvary, přenášení biologického materiálu apod.

 

Centrální evidence pacientů

zajišťuje evidenci ambulantních klientů a plynulý administrativní příjem klientů na lůžková oddělení jednotlivých útvarů FN Brno. Vede denní přehledy počtu klientů ošetřených, přijatých a propuštěných. Podává informace o pobytu klientů a umístění jednotlivých útvarů FN Brno.

 

Informace o pacientech                        tel: 532233569zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001