Rehabilitační oddělení


 

Vedení kliniky

 

Primářka:

MUDr. Miluše Jurášková 532 233 545

Vrchní sestra:

Bc. Zdeňka Procházková 532 233 441

Vedoucí fyzioterapeut:

Mgr. Filip Dosbaba

532 233 442

Sekretariát:

Iva Planková

532 233 544

   
   
   

 

 


Ø  Objednání k lékaři na ambulanci: 532 233 260

Ø  Objednání na procedury: 532 232 006

 

Rehabilitační oddělení zajišťuje komplexní léčebnou rehabilitaci s návazností na ostatní obory fakultní nemocnice. V maximální míře se jedná o terapii včasných pooperačních a posttraumatických stavů či pacientů po cévních komplikacích, včetně mozkových příhod. Cílem je optimalizovat funkční schopnost pacienta.
Ambulantní část zajišťuje diagnostiku a terapii pacientů se širokým spektrem onemocnění, jejichž aktuální stav nevyžaduje hospitalizaci.
Rehabilitační oddělení jako první lůžkové oddělení v České republice úspěšně absolvovalo dne 4. února 2004 certifikační audit frimy Det Norske Veritas a stalo se držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2000.

 iso_logo.gif

Struktura oddělení

Rehabilitační oddělení se skládá z části lůžkové, ambulantní a detašovaných úseků na Pracovišti medicíny dospělého věku a Pracovišti reprodukční medicíny.
Ambulantní část se skládá ze 2 ambulancí. Ambulance č. 1 provádí běžná ambulantní ošetření pacientů, ambulance č. 2 kromě běžných ošetření má i specializované poradny:

 • Poradna pro rehabilitaci závratí
 • Poradna pro rehabilitační program pacientů s inkontinencí
 • Poradna pro dechovou rehabilitaci u alergických pacientů
 • Poradna pro pacienty s osteoporozou
 • Poradna pro pacienty s  hemofilií
 • Poradna pro pacienty s  mucoviscidosou

Lůžková část

Lůžkové oddělení má 66 lůžek rozdělených do tří stanic:

·         Standardní lůžkové oddělení A – nachází se v pavilonu F, 1. NP

Telefonní kontakt: 532 233 186
Pracoviště disponuje 19 standardními lůžky.

·         Standardní oddělení B – nachází se v pavilonu F, 1. NP

Telefonní kontakt: 532 233 187
Pracoviště disponuje 22 standardními lůžky.

·         Standardní oddělení C – nachází se v pavilonu F, 2. NP

Telefonní kontakt: 532 232 212
Pracoviště disponuje 22 standardními lůžky. K dispozici je 1 nadstandardní pokoj.

Naším posláním je pomáhat pacientům odstranit nebo co nejvíce zmírnit zdravotní potíže spojené s onemocněním pohybového aparátu prostřednictvím moderní zdravotní péče poskytované týmem odborníků na vysoké kvalitativní úrovni s využitím nejnovějších poznatků v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny a oboru ošetřovatelství.

 

Chceme dosáhnout maximální spokojenosti klientů kvalitou a komplexností naší lékařské, ošetřovatelské a fyzioterapeutické péče, prováděné erudovaným a vstřícným personálem.

Naší snahou je patřit mezi špičková pracoviště v České republice a stát se významným pracovištěm v Evropě.

Detašovaná pracoviště mají šest úseků

 • gerontopsychiatrický
 • interní
 • chirurgický
 • spinální jednotka
 • ambulantní
 • fyzioterapeutický na PRM

Tyto úseky pokrývají potřeby rehabilitace jednotlivých klinik FN Brno - Pracoviště medicíny dospělého věku a Pracoviště reprodukční medicíny.

 

Pracovníci

 • V čele oddělení stojí primář;
 • vedoucí lékaři jednotlivých stanic lůžkové části, vedoucí lékař ambulance, sekundární lékaři;
 • vrchní sestra, staniční sestry, všeobecné sestry na lůžkovém oddělení i ambulantní části a nelékařští zdravotničtí pracovníci;
 • vedoucí fyzioterapeut, úsekové fyzioterapeutky, fyzioterapeuti, ergoterapeutky a maséři.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001