Porodnice, Obilní trh 11

Stavba brněnské Zemské porodnice byla na Obilním trhu dokončena v lednu roku 1888. U zrodu tohoto projektu, na svou dobu velice progresivního, stál profesor Dr. Hubert Riedinger. Ústav byl tehdy vybaven 107 lůžky.
Po vytvoření Československé republiky byly realizovány snahy o založení univerzity v Brně, jejíž součástí byla i lékařská fakulta. Zemská porodnice byla určena za místo výuky a tak v roce 1919 vznikla porodnicko-gynekologická klinika. Přednostou kliniky a současně profesorem a ředitelem byl jmenován MUDr. Antonín Ostrčil. V jeho práci pokračoval jeho nástupce – prof. MUDr. Gustav Müller, který dokončil vnitřní úpravy nového klinického bloku, rozšířil septické oddělení a zřídil ambulanci i oddělení pro onkologicky nemocné.
V rozmezí let 1946 - 1964 byl rozvoj gynekologicko-porodnické kliniky spjat se jménem prof. MUDr. Ludvíka Havláska. V roce 1949 vznikla II. gynekologicko-porodnická klinika, která nejprve působila v nemocnici U sv. Anny, a v roce 1960 byla převedena do Porodnice na Obilním trhu. Na místo přednosty nastoupil prof. MUDr. Miloslav Uher. V období 1982 – 1993 došlo zejména k rozvoji  léčby neplodnosti  (pánevní mikrochirurgie, klasické metody umělého oplození).
Od 1. srpna 1993 vede kliniku prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. Další rozvoj zaznamenává program asistované reprodukce a endoskopická operativa. Na klinice byl zahájen senologický program a dětská gynekologie.
Dne 1. září 1998 došlo ke sloučení I. a II. gynekologicko-porodnické kliniky v Porodnici a na základě konkurzu byl přednostou jmenován prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
V období let 1993 – 2000 proběhla v Porodnici rozsáhlá rekonstrukce operačního traktu, ARO a novorozenecké JIP. Rovněž byly zmodernizovány ambulance, části lůžkových oddělení, porodní sál a komunikační věž.
Na začátku roku 2001 došlo k mnoha organizačním změnám, které s účinností od 1. února 2002 vyústily ve spojení všech brněnských gynekologicko-porodnických klinik do jednoho celku: Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno, která je lokalizována na dvou místech – pracoviště Obilní trh a pracoviště Bohunice.
V květnu 2002 získalo pracoviště akreditaci Evropské unie pro obor gynekologie a porodnictví. V roce 2008 byla zrekonstruována dvě podlaží bohunického pavilonu Z, která dnes rodičkám nabízí vysoký standard nejen poskytované porodnické péče, ale i hotelových služeb. Díky finančním mechanismům EHP/Norska a projektu s názvem Modernizace přístrojového vybavení bariérového operačního sálu a perinatologického centra ve FN Brno, který byl realizován v letech 2009 - 2010, se Perinatologické centrum FN Brno může řadit k nejmodernějším v České republice. 

 

Pracoviště reprodukční medicíny

 

 

 zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001