Ortopedická klinika


 

Ortopedická klinika FN Brno je akreditovaným pracovištěm nejvyššího typu pro obor ortopedie.

Pracoviště zajišťuje komplexní diagnostiku a léčebnou péči u onemocnění pohybového ústrojí s obzvláštním zaměřením na onemocnění páteře dětí i dospělých. V oblasti spondylochirurgiejako jediné pracoviště v České republice komplexně diagnostikuje, léčí a doléčuje vady, úrazy, degenerativní změny, nádorya další onemocnění páteře. V problematice skolióz a dalších deformit páteře dětí a dospělých je vedoucím pracovištěm v ČR. Artroskopické diagnostické a operační výkony zahrnují kyčelní, kolenní, hlezenný kloub, rameno, loket a zápěstí. Ortopedická klinika je špičkovým pracovištěm řešící komplexně chrupavčité kloubní defekty.

Zabývá se rovněž komplexně endoprotetikou kyčelních, kolenních, hlezenných a drobných kloubů nohy, a rovněž ramenních a loketních kloubů, včetně revizních operací. V neposlední řadě se pracoviště zabývá operačním řešením ortopedických problematik ruky a nohy. 

Přednosta:     doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Zástupce přednosty pro LPP:     MUDr. Petr Vališ, Ph.D.
Zástupce přednosty pro školství:         doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:

    MUDr. Luděk Ryba

Zástupce přednosty pro spondylochirurgii:

    MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.

Vrchní sestra:

    Mgr. Pavlína Brímová, MBA
       

Kontakty na nás:

     
Sekretariát:     tel.: 532 232 704
      fax.: 532 233 601
     

Objednáni k vyšetření telefonicky ve všední den mezi 7.00 - 9.00 a od 13.30 - 15.00 hod.  na tel. čísle 532 232 765, nutné je písemné doporučení lékaře.

Klinická ročenka

Naše nadace

Konto darů kliniky - přes Ekonomické oddělení Fakultní nemocnice Brno, popřípadě formou šeků na účet č. 6996130207/0100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001