Oddělení léčby bolesti


 

Primář: MUDr. Marek Hakl 5 3223 3271
Vrchní sestra: Eva Kašparová 5 3223 2882

Evidence - objednávání pacientů                             5 3223 2797

Na částečné úvazky na oddělení pracují:

MUDr. Olga Haklová

odborná lékařka pověřená zástupem primáře
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. přednosta ARK FN Ostrava
MUDr. Eva Kynclová odborná lékařka
MUDr. Martina Kosinová odborná lékařka

 

 

 

 

 

 zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001