Oddělení klinické psychologie

Oddělení klinické psychologie PMDV zajišťuje léčebnou a preventivní péči pro lůžkové a ambulantní pacienty, kteří jsou vedeni v rámci FN Brno pro poskytování léčebné a preventivní péče a vznikla u nich indikace psychologické intervence (diagnostická, terapeutická, krizová). Psychologická péče je poskytována v rámci somatických klinik a konziliárně na PMDV.

OKLP rovněž zajišťuje ve spolupráci se sdružením Cerebrum při Katedře psychologie na FF MU neurokognitivní trénink pro hospitalizované a ambulantní pacienty.

 

Mezi prováděné výkony patří psychodiagnostika, krizové intervence, psychologická podpora pacientů během hospitalizace, psychoterapie a následná ambulantní péče. Péče je poskytována v plném rozsahu koncepce oboru. Naším záměrem je zlepšování psychosomatické péče na somatických klinikách a odděleních PMDV FN Brno-Bohunice.

 

 

 
Vedoucí klinický psycholog: PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.   532 23 2731
Specializace: psychologická péče v chirurgických oborech, chronická bolest, psychosomatická péče
Umístění ambulance: budova C, 1. NP, Oddělení klinické psychologie
Umístění na klinice: Chirurgická klinika, Centrum léčby bolesti, Gynekologicko-porodnická klinika
 
Zástupce vedoucí OKLP:
PhDr. Věra Čoupková 
532 23 2757
Specializace: psychologická péče o děti a dospělé v ortopedii, psychosomatická péče
Umístění ambulance: budova L, 8. NP, Ortopedická klinika
Umístění na klinice: Ortopedická klinika
 
Sekretariát: Lenka Šlechtická
  Tel.: 532 23 2433  

 

Ambulance psychologů:

Mgr. Petra Bučková
Tel.: 532 23 3391
Email:
Specializace: psychoonkologie, psychosomatická péče
Umístění ambulance: budova L, 17. NP, Interní hematologická a onkologická klinika, Oddělení C
Umístění na klinice: Interní hematologická a onkologická klinika 
 
Mgr. Nela Elfmarková
Tel: 532 23 3180
Email:
Specializace: psychosomatická péče
Umístění ambulance: budova C, 1. NP, Oddělení klinické psychologie
Umístění na klinice: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
 
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.
Tel: 532 23 2522
Email:
Specializace: neuropsychologie, psychosomatická péče
Umístění ambulance: budova L, 12. NP, Neurologická klinika
Umístění na klinice: Neurologická klinika
Nyní probíhá mateřská dovolená.
 
Mgr. Richard Pavelka
Tel: 532 23 1503, 532 23 2875
Email:
Specializace: psychologická péče v traumatologii, psychosomatická péče, neuropsychologie
Umístění ambulance: budova C, 1. NP, Oddělení klinické psychologie
Ambulance Spinální jednotky Kliniky úrazové chirurgie, budova I1, 3. NP
Umístění na klinice: Klinika úrazové chirurgie, Spinální jednotka, Interní kardiologická klinika
 
Mgr. Kristina Pešková
Tel: 532 23 2522
Email:
Specializace: neuropsychologie, psychosomatická péče
Umístění ambulance: budova L, 12. NP, Neurologická klinika
Umístění na klinice: Neurologická klinika, Spinální jednotka
 
Mgr. Kateřina Procházková                
Tel: 532 23 6262, 773 318 809
Email:
Specializace: psychologická péče v intenzivní medicíně, neuropsychologie, psychosomatická péče
Umístění ambulance: budova C, 1. NP, Oddělení klinické psychologie
Umístění na klinice: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, Neurochirurgická klinika
 
Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D.
Tel.: 532 23 3391
Email: 
Specializace: psychoonkologie, psychosomatická péče
Umístění ambulance: budova L, 17. NP, Interní hematologická a onkologická klinika, Oddělení C
Umístění na klinice: Interní hematologická a onkologická klinika, Chirurgická klinika 
 
Mgr. Petr Sojka
Tel: 532 23 2522
Email: 
Specializace: neuropsychologie, psychosomatická péče
Umístění ambulance: budova L, 12. NP, Neurologická klinika
Umístění na klinice: Neurologická klinika
 
PhDr. Marie Štaudová
Tel: 532 23 3703 
Email:
Specializace: psychologická péče v interních oborech, psychosomatická péče
Umístění ambulance: budova L, 15. NP, Interní gastroenterologická klinika
Umístění na klinice: Interní gastroenterologická klinika
 
Mgr. Petra Valkovská
Tel: 532 23 2522
Email:
Specializace: neuropsychologie, psychosomatická péče
Umístění ambulance: budova L, 12. NP, Neurologická klinika
Umístění na klinice: Neurologická klinika
 
Psychologická péče je primárně určená pro hospitalizované pacienty FN Brno.
O přijetí pacientů do psychologické péče rozhodují jednotliví psychologové podle pracovních možností a potřeb klinik, na kterých jsou dislokováni.
Objednání do ambulancí provádíme na základě osobní domluvy s jednotlivými psychology.
 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001