Oddělení klinické psychologie

 

Vedoucí klinický psycholog:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.  

532 232 731

 

Specializace: psychologická péče v chirurgických oborech, chronická bolest, psychosomatická péče.

 

Umístění ambulance: budova C, 1. NP, Oddělení klinické psychologie
Umístění na klinice: Chirurgická klinika, Centrum léčby bolesti, Gynekologicko-porodnická klinika
 

Zástupce vedoucí OKLP:

PhDr. Věra Čoupková

532 232 757

 

Specializace: psychologická péče o děti a dospělé v ortopedii, psychosomatická péče.

 

Umístění ambulance: budova L, 8. NP, Ortopedická klinika
Umístění na klinice: Ortopedická klinika
 

Sekretariát:

Lenka Šlechtická

532 232 433

 

 

 

 

Ambulance psychologů:

 

Mgr. Petra Bučková

tel. 532 233 391, e-mail:

 
Specializace: psychoonkologie, psychosomatická péče.
 
Umístění ambulance: pavilon L, 17. NP, Interní hematologická a onkologická klinika, odd. C
Umístění na klinice: Interní hematologická a onkologická klinika
 
 

Mgr. Nela Elfmarková

tel. 532 233 180, e-mail:
 
Specializace: psychosomatická péče.
 
Umístění ambulance: pavilon C, 1. NP, Oddělení klinické psychologie
Umístění na klinice: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

 

 

PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.

Tel: 532 232 522, e-mail:
 
Specializace: neuropsychologie, psychosomatická péče
 
Umístění ambulance: budova L, 12. NP, Neurologická klinika
Umístění na klinice: Neurologická klinika
Nyní probíhá mateřská dovolená.
 
 

Mgr. Richard Pavelka

Tel: 532 231 503, 532 232 875, e-mail:
 
Specializace: psychologická péče v traumatologii, psychosomatická péče, neuropsychologie.
 
Umístění ambulance: budova C, 1. NP, Oddělení klinické psychologie
 
Ambulance Spinální jednotky Kliniky úrazové chirurgie, budova I1, 3. NP
Umístění na klinice: Klinika úrazové chirurgie, Spinální jednotka, Interní kardiologická klinika.
 
 

Mgr. Kristina Pešková

Tel: 532 232 522, e-mail:
 
Specializace: neuropsychologie, psychosomatická péče.
 
Umístění ambulance: budova L, 12. NP, Neurologická klinika
Umístění na klinice: Neurologická klinika, Spinální jednotka
 
 

Mgr. Kateřina Procházková                

Tel: 532 23 6262, 773 318 809, e-mail:
 
Specializace: psychologická péče v intenzivní medicíně, neuropsychologie, psychosomatická péče.
 
Umístění ambulance: budova C, 1. NP, Oddělení klinické psychologie
 
Umístění na klinice: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, Neurochirurgická klinika
 
 

Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D.

Tel.: 532 233 391, e-mail:
 
Specializace: psychoonkologie, psychosomatická péče
 
Umístění ambulance: pavilon L, 17. NP, Interní hematologická a onkologická klinika, odd. C
Umístění na klinice: Interní hematologická a onkologická klinika, Chirurgická klinika
 
 

Mgr. Petr Sojka

tel. 532 232 522, e-mail:
 
Specializace: neuropsychologie, psychosomatická péče
 
Umístění ambulance: pavilon L, 12. NP, Neurologická klinika
Umístění na klinice: Neurologická klinika
 
 
 

PhDr. Marie Štaudová

Tel: 532 233 703, e-mail:
 
Specializace: psychologická péče v interních oborech, psychosomatická péče
 
Umístění ambulance: budova L, 15. NP, Interní gastroenterologická klinika
Umístění na klinice: Interní gastroenterologická klinika
 
 

Mgr. Petra Valkovská

tel. 532 232 522, e-mail: valkovská
 
Specializace: neuropsychologie, psychosomatická péče
 
Umístění ambulance: pavilon L, 12. NP, Neurologická klinika
Umístění na klinice: Neurologická klinika
 
 
 

Oddělení klinické psychologie PMDV zajišťuje léčebnou a preventivní péči pro lůžkové a ambulantní pacienty, kteří jsou vedeni v rámci FN Brno pro poskytování léčebné a preventivní péče a vznikla u nich indikace psychologické intervence (diagnostická, terapeutická, krizová). Psychologická péče je poskytována v rámci somatických klinik a konziliárně na PMDV.

OKLP rovněž zajišťuje ve spolupráci se sdružením Cerebrum při Katedře psychologie na FF MU neurokognitivní trénink pro hospitalizované a ambulantní pacienty.

Mezi prováděné výkony patří psychodiagnostika, krizové intervence, psychologická podpora pacientů během hospitalizace, psychoterapie a následná ambulantní péče. Péče je poskytována v plném rozsahu koncepce oboru. Naším záměrem je zlepšování psychosomatické péče na somatických klinikách a odděleních PMDV FN Brno-Bohunice.

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001