Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení

je začleněn do FN Brno jako organizační součást přímo podřízená řediteli FN Brno. Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení je odborným pracovištěm s povinností připravovat, koordinovat a zabezpečovat řešení úkolů FN Brno v oblasti krizového řízení a spisové služby. Odbor pracuje v souladu s normou ISO 9001: 2000 >>>>

 

Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení je členěn na:

Oddělení řízení kvality >>>

Oddělení krizové připravenosti >>>

Oddělení spisové služby >>>

Koordinační středisko medicíny katastrof >>>

 

Organizační schéma OKBKŘ

 

Vedoucí OBKŘ:

Ing. Mgr. Zuzana Velebová

 

Kontakt:

 

E-mail:

Telefon:

532 233 329, 2669

Fax:

532 232 640

 zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001