Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie


 

 

Přednosta:

doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.

532 232 494
Primář:

MUDr. Petr Pokorný

532 232 297
Vrchní sestra:

Marcela Dejmalová

532 232 499

 

 

Kontakt na nás

Sekretariát: Emílie Knotková 532 232 484

Evidence pacientů

532 232 331
E-mailová adresa:

 

 

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie poskytuje specializovanou péči v celé šíři maxilofaciální a dentoalveolární chirurgie. Zaměřuje se především na traumatologii obličejového skeletu, orofaciální onkologii, léčbu čelistních anomálií a kolemčelistních zánětů. Zajišťuje konziliární služby traumacentru FN Brno. Podílí se na pregraduální a postgraduální výuce zubních lékařů. Je akreditovaným pracovištěm MZ ČR pro vzdělávání ve specializačním oboru orální a maxilofaciální chirurgie.

 

 

 

 

 

 zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001