Klinika úrazové chirurgie


 

POHOTOVOST A MIMONEMOCNIČNÍ KONZÍLIA                  +420 5 3223 2226

 

 

 

telefon

email

Přednosta kliniky:

Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.

+ 420 5 3223 2472

Sekretariát kliniky:

Jana Šmehlíková

+ 420 5 3223 2430

Zástupce přednosty pro LPP:

MUDr. Pavel Mach, Ph.D.

+ 420 5 3223 3717

Zástupce přednosty pro školství:

MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.

+ 420 5 3223 2662

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:

MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.

+ 420 5 3223 3648

Zástupce přednosty pro činnost Traumacentra:

MUDr. Petr Nestrojil, CSc.

+ 420 5 3223 2750

Vrchní sestra:

Mgr. Lucie Luckerová

+ 420 5 3223 2586

Vedoucí lékař oddělení A:

MUDr. Pavel Kvasnička, Ph.D.

+ 420 5 3223 3637

Vedoucí lékař oddělení B:

MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.

+ 420 5 3223 2662

Vedoucí lékař oddělení C:

MUDr. Andrej Bilik, Ph.D.

+ 420 5 3223 3654

Vedoucí lékař oddělení JIP:

MUDr. Eleonóra Krásna

+ 420 5 3223 3639

Vedoucí lékař JIP 2: MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D. + 420 5 3223 3648

Vedoucí lékař spinální jednotky:

MUDr. Vladimír Mužík

+ 420 5 3223 1504

Vedoucí lékař ambulancí KÚCH:

MUDr. Václav Rak, Ph.D.

+ 420 5 3223 2807

Vedoucí lékař operačních sálů KÚCH:

MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.

+ 420 5 3223 3648

 

 

Oddělení A:

 

+ 420 5 3223 3896

 

Oddělení B:

 

+ 420 5 3223 2968

 

Oddělení C:

 

+ 420 5 3223 2859

 

Oddělení JIP 1:

 

+ 420 5 3223 3696

 

Oddělení JIP 2:

 

+ 420 5 3223 3688

 

Spinální jednotka:

 

+ 420 5 3223 1501

 

Ambulance - kartotéka:

 

+ 420 5 3223 3175

 

Ambulance 1 – kontroly 7-15 hod.:

 

+ 420 5 3223 3149

 

Ambulance 2 – kontroly 7-15 hod.:

 

+ 420 5 3223 2914

 

Ambulance 3 – kontroly 7-15 hod.:

 

+ 420 5 3223 2857

 

Ambulance 4 - pohotovost nepřetržitě:

 

+ 420 5 3223 2226

 

Ambulance 5 - pohotovost 7-15 hod.:

 

+ 420 5 3223 3181

 

 

 Klinika úrazové chirurgie vznikla ve Fakultní nemocnici Brno 1. ledna 2004 jako Oddělení úrazové chirurgie s následným ustanovením Kliniky úrazové chirurgie LF MU a FN BRNO. V prosinci roku 2008 se stala páteří nově vzniklého Traumacentra FN Brno. Hlavní úlohou Kliniky úrazové chirurgie v rámci Traumacentra spočívá v organizaci a managementu péče a cesty nemocného, tedy v komunikaci multioborové péče. S převedením operativy spondylotraumatologie a začlenění spinální jednotky pod Kliniku úrazové chirurgie v roce 2011 byl završen proces tvorby Traumacentra FN Brno, jehož spádovou oblastí jsou kromě celého kraje Jihomoravského, také části kraje Vysočina, Zlínského a Hradeckého, tedy oblast s přibližně 1,8 milióny obyvatel. Na půdě Kliniky úrazové chirurgie je prováděna jak péče o polytraumatizované pacienty v rámci damage kontrol surgary (ošetření poranění dutiny hrudní, břišní, poranění osového skeletu a končetinová poranění), přes ošetření sdružených poranění, tak i standardní péče o monotraumata. S celkovou sumou téměř 30 tis. ošetřených pacientů, přes 3600 hospitalizovaných případů a počtem více jak 3500 operací ročně patří Klinika úrazové chirurgie k jedním z největších pracovišť svého druhu v celé České republice.

 zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001