Klinika nemocí plicních a tuberkulózy


 

Přednosta:  

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

532 232 504, Fax: 532 232 405
Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči:  

MUDr. Marcela Tomíšková

532 232 571
Zástupce přednosty pro školství:  

MUDr. Zdeněk Merta, CSc.

532 232 409
Vrchní sestra:  Mgr. Dana Dvořáčková 532 232 553
Sekretariát: Tichá Kateřina 532 232 554, Fax: 532 232 405
Dokumentátoři:  

Yvetta Hanušová

532 232 411

Úvodní slovo

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu plicních nemocí za hospitalizace i ambulantně.
Kromě léčebně preventivní péče je na klinice prováděna výuka posluchačů Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity Brno, zajišťuje měsíční výchovu lékařů před zkouškou z interního základu a předatestací z oboru pneumologie a ftizeologie.  Podílí se na pneumologických, onkologických a bronchologických vzdělávacích programech a výuce Institutu dalšího vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Nedílnou součástí aktivit kliniky je vědeckovýzkumná, přednášková a publikační činnost.
Ta je zaměřena na kurativní, podpůrnou a paliativní léčbu nemocných s bronchogenním karcinomem, na problematiku postižení plic u imunokompromitovaných nemocných, na infekční postižení plic, na diagnostickou a léčebnou bronchoskopii.

 

Naše pracoviště je součástí Univerzitního onkologického centra (UOC).

Od roku 2004 je klinika držitelem Certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001:2008.zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001