Klinika nemocí plicních a tuberkulózy


 

Přednosta Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. 532 232 504
Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči: MUDr. Marcela Tomíšková 532 232 571
Zástupce přednosty pro školství: MUDr. Zdeněk Merta, CSc. 532 232 409

Vrchní sestra:   Mgr. Dana Dvořáčková 532 232 553
Sekretariát:  Tichá Kateřina

532 232 554

Dokumentátoři: Yvetta Hanušová 532 232 411
       

 

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu plicních nemocí za hospitalizace i ambulantně.
Kromě léčebně preventivní péče je na klinice prováděna výuka posluchačů Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity Brno, zajišťuje měsíční výchovu lékařů před zkouškou z interního základu a předatestací z oboru pneumologie a ftizeologie.  Podílí se na pneumologických, onkologických a bronchologických vzdělávacích programech a výuce Institutu dalšího vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Nedílnou součástí aktivit kliniky je vědeckovýzkumná, přednášková a publikační činnost.
Ta je zaměřena na kurativní, podpůrnou a paliativní léčbu nemocných s bronchogenním karcinomem, na problematiku postižení plic u imunokompromitovaných nemocných, na infekční postižení plic, na diagnostickou a léčebnou bronchoskopii.

 

Naše pracoviště je součástí Univerzitního onkologického centra (UOC).

Od roku 2004 je klinika držitelem Certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001:2008.zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001