Pedagogická a výzkumná činnost

Na KDN probíhá intenzívní pregraduální i postgraduální výuka studentů a lékařů. Podílí se na ní doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D., MUDr. Michal Ryzí, MUDr. Miroslava Muchová, MUDr. Pavlína Cahová, MUDr. Štefania Rusnáková, MUDr. Ondřej Horák, MUDr. Petra Hanáková, MUDr. Lenka Mrázová. Pregraduální především v rámci výuky studentů Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně a studentů katedry Speciální pedagogiky Masarykovy university v Brně. Od roku 2010 se účastníme projektu Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU (registrační číslo projektu - CZ.1.07/2.2.00/15.0187).  Pracovníci kliniky  se aktivně účastní postgraduální výuky dětské neurologie a v této oblasti existuje dlouhodobá a intenzivní spolupráce se vzdělávacími instituty v Brně, v Praze i Bratislavě. Na klinice probíhá pregraduální i postgraduální výuka zdravotních sester, také postgraduální výuka porodních asistentek (bakalářské studium LF MU) a neurofyziologických laborantek v rámci Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Kolektiv lékařů Kliniky dětské neurologie vytvořil učební text pro výuku dětské neurologie pro studenty 4. a 5. ročníku LF MU s rozšířenou výukou pediatrie (v tisku) a  je rovněž i spoluautorem učebního textu pro bakalářské studium (Tyrlíková I., Bareš M. Neurologie pro nelékařské obory, NCONZO 2011, ISBN 978-80-7013-540-2).

Klinický výzkum probíhá především v oblasti epileptologie, nervosvalových chorob a klinické neurofyziologie. KDN byla spoluřešitelem výzkumného grantu IGA MZ ČR NR/9517-3: Vliv kyseliny askorbové na fenotyp hereditární neuropatie Charcot Marie Tooth typ 1A (1/2007 – 1/2009) a realizátorem projektu Péče o pacienty s Duchennovou svalovou dystrofií (č. A/101091), jež je součástí evropského projektu CARE-NMD.

 


Ke stažení


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001